ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואב נדב נגד חנה כהן :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

יואב נדב

נגד

נתבעים
חנה כהן

החלטה

מונחת לפני התנגדות לביצוע שטר ע"ס 25,000 ₪ ובקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

לטענת הנתבעת השטר הוא שטר שניתן לפיקדון בלבד להבטחת תשלו שכר טרחה בתביעה אזרחית ; העבודה בגין השטר לא יצאה לפועל שכן לא ניתן היה להגיש תביעה בעניין לדברי התובע; הנתבעת ביטלה את השטר לאחר שלא בוצעה העבודה ולאחר שהתובע כפה עליה כי השטר ישמש להוצאות הקשורות בבנה ולא בה; בכוונת הנתבעת לתבוע את הת ובע בבית המשפט בגין רשלנות בהליכים פליליים הקשורים לבנה; מעולם היא לא הסכימה כי השיק ישמש עבור תשלום בגין עבודה משפטית שניתנה לבנה י וחאי; הנתבעת לא קיבלה את האזהרה מטעם ההוצאה לפועל ולכן לא ידעה על זה עד לפני כשבועיים ולאחר שבדקה בהוצאה לפועל היא מגישה את הבקשה להארכת מועד. בבקשה להארכת מועד העלתה טענה שלא נטענה בתצהיר ולפיה ב וצעה המצאה כדין לבנה אך הוא לא העביר לה את המסמכים.

לאחר ששמעתי את חקירתה של הנתבעת ובחנתי את תגובת של התובע להתנגדות ואת המוצגים שהונחו על שולחני באתי למסקנה כי יש לתת הארכת מועד ורשות להתגונן מותנות בהפקדה.

טענת הנתבעת כי האזהרה נמסרה לבנה אשר בחר שלא להעביר לה את המסמכים לא הוכחה ואינה מגובה בתצהיר של הבן. הכלל הוא שלשם הארכת מועד שנקבע בחיקוק יש צורך בטעם מיוחד ובהעדר טעם שכזה נ יתן לפי הדין לדחות את הבקשה.
לגופה של ההתנגדות מצאתי את ההגנה רעועה . הנתבע טוענת כי מסרה את השיק לביטחון עבור טיפול שאמור היה להינתן על ידי התובע בתביעה אזרחית של הנבעת ולא בגין הטיפול בתיק הפלילי של בנה.

הנתבעת לא התמודדה בסיכומיה עם תגובתו הארוכה והמפרטת של התובע להת נגדות בה נטען כי מסרה את השיק לתובע בגין שכר טרחה שהגיע לו בגין טיפול בתיק הפלילי של בנה.

במי וחד חסרה התייחסות לנספח א' לתגובה שהוא מכתב מיום 9.10.2016 שנ שלח על ידי התובע ל בן של הנתבעת ובו נערך תחשיב של יתרת החוב שנותר הבן חייב לתובע.

בסעיף 7 נכתב כי :

" 7. נציין כי הגב' חנה כהן הפקידה המחאת בטחון בגין תש לום הערעור הפלילי על סך ל 25.000 ₪ ואנו ממתינים להוראותיה בזמן הקרוב אשר למעוד הפקדתו".

בשולי המכתב יש אישור בכתב יד הנושא לכאורה חתימה של הבן וזו לשונו:

" אישור- הריני מאשר קבלת המכתב המצ"ב ואני מתחייב להעביר את הסך הנקוב בסעיף 8 בפריסת תשלומים אשר יתואמו בין הצדדים"

לפנינו אפוא בקשה להארכת מעוד שאין בצידה טעם מיוחד והגנה חלשה.

לאור האמור ת ינתן לנתבעת הארכת מועד ורשות להתגונן לאחר שתפקיד בתיק בית המשפ ט סך של 7,500 ₪ תוך 10 ימים מהיום.

אם לא יופקד הסכום הנ"ל תידחה ההתנגדות.

לתזכורת מעקב ב 24.4.2018.

ניתנה היום, כ"א ניסן תשע"ח, 06 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יואב נדב
נתבע: חנה כהן
שופט :
עורכי דין: