ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי אבני נגד עזבון המנוח עו"ד אלקנה בישיץ :

לפני:

כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
אורי אבני

-
הנתבע/ים:
עזבון המנוח עו"ד אלקנה בישיץ

ו/או שרפשטיין מכונות מזון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דוד הרשקוביץ

פסק דין

בפני בקשת חברת שרפשטיין מכונות מזון בע"מ (להלן – החברה) למחיקת התביעה.

תמצית טענות הצדדים:

1. לטענת החברה מדובר בתביעה שהוגשה ע"י התובע כנגד עזבון המנוח אלקנה בישיץ ז"ל (להלן – הע יזבון) כאשר לטענת התובע, לאחר שהחברה העבירה לעו"ד בישיץ את כספי פסק הדין, עו"ד בישיץ לא העביר אותם לתובע. לגרסת החברה, במסגרת כתב התביעה לא מועלית כל טענה כנגדה והתובע אף מציין, כי החברה הפקידה את מלוא סכום פסק הדין בידיו של עו"ד בישיץ. החברה הוסיפה, כי בכתב התביעה אף מצוין, כי עו"ד בישיץ העביר לתובע את סכום פסק הדין והמחלוקת שנותרה הינה בדבר גובה התשלום ביום הביצוע. עוד ציינה החברה, כי התובע מבקש סעד אך ורק כנגד העיזבון מבלי שמועלית כל טענה כלפי החברה. בנסיבות אלו לדידה של החברה אין כל טעם להמשיך ולקיים את ההליך כנגד החברה ואין כל עילת תביעה כנגדה.

2. במסגרת תגובה מטעמו ציין התובע, כי התביעה הוגשה כנגד העיזבון אולם מאחר והוא לא יודע מה היה טיב הקשרים בין עו"ד בישיץ לחברה, השאיר התובע את שאלת צירוף החברה לפתחו של ביה"ד שהוא אמור לתת החלטה. לגרסת התובע הוא אינו יודע על כל החלטה בדבר צירוף החברה כמשיבה.
לדברי התובע הוא ביקש בע"פ ממזכירות ביה"ד לתקן את שם הנתבע ל"עזבון המנוח עו"ד אלקנה בישיץ" ולדבריה זה נעשה. יתר על כן, לגרסת התובע, הוא שקל לבטל את הברירה שהשאיר בידי ביה"ד בדבר צירוף החברה כנתבעת שכן העיזבון יכול להוציא הודעת צד שלישי כנגד החברה.

3. במסגרת תשובה מטעם החברה ציינה החברה, כי התובע לא מסר כל תשובה עניינית לטענותיה. לעניין טענת התובע לפיה הוא הותיר לביה"ד לקבוע מי יהיו הנתבעים בתיק ציינה החברה, כי לא ברורה פרוצדורה משפטית כאמור בה מוגשת לביה"ד רשימת נתבעים אופציונאליים ועל ביה"ד לבחור מהם אחד. ביה"ד לא קבע כי החברה תצורף כנתבעת בתיק זה אלא התובע הוא שקבע זאת שעה שציין את החברה ברשימת הנתבעים בכתב התביעה.

דיון והכרעה:

4. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בבקשה, בתגובה ובתשובה, מצאתי לקבל את הבקשה.

5. הלכה היא כי סעד מחיקה על הסף יינתן במשורה ובלשונו של בית הדין הארצי (ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל – כהן , 13.2.08):

"סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוהג בו אלא במקרים חריגים. בתי הדין לעבודה נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק תביעה על הסף ומעדיפים להורות על בירור העניין לגופו, על פני סילוק התביעה על הסף... וכבר נפסק כי 'בית-דין זה אימץ את ההלכות במשפט הכללי שיצאו מבית-המשפט העליון לעניין מחיקה על הסף, על-פיהן יש לנהוג בזהירות ולבחון בקפדנות את העובדות והטענות המופיעות בתביעה, וכל אימת שניתן לתקן פגם בתביעה אין למחקה על הסף'... בהתאם, 'נטיית בתי הדין לעבודה הינה לנהוג בזהירות יתירה וביד קמוצה בבואם להכריע בבקשה לסילוק התביעה על הסף'... זאת, מן הטעם ש'מחיקה על הסף אינה הדרך המועילה; אין היא מועילה מבחינה דיונית... ואין היא טובה ליחסי עבודה'; ו'על מנת שלא לשלול מבעל דין לממש את זכותו המשפטית' ".

6. כאשר דנים בבקשה למחיקה על הסף, יש לבחון את כתב התביעה ולבדוק אם בהנחה שהתובע יוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו.
7. מעיון בכתב התביעה עולה כי לא פורטה בו עילת תביעה המתייחסת לחברה או תשתית עובדתית המקימה לחברה חבות כלפי התובע וכל הטענות מופנות כלפי עו"ד בישיץ (ס'39 לכתב התביעה: "התובע יטען כי בישיץ אחראי לנזקים...", ס' 45 לכתב התביעה: "... נותר בישיץ חייב ..." וס' 53 לכתב התביעה). בנסיבות אלה אף אם יתקבלו טענותיו של התובע כמפורט בכתב התביעה, לא תקום כל חבות לחברה.

8. מעבר לאמור יובהר, כי אף אין כל מקום להותיר את התביעה כנגד העיזבון.

ראשית, לא ניתן להגיש תביעה כנגד עיזבון אשר אינו מהווה משום אישיות משפטית. ראו בנדון רע"א (עליון) 6590/10 עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון , 28.5.12 שם נפסק, בין היתר:

"פעמים רבות, וכך אף אירע בענייננו, מוגשות לבתי המשפט תביעות בהן מצוין כי התובע הוא עיזבונו של אדם שהלך לעולמו. במקרים אחרים מוגשת תביעה נגד עיזבון. תביעות כאלה הינן פגומות. זאת, משום שעיזבון אינו אישיות משפטית, ומשכך אינו יכול להיות בעל דין בהליך משפטי כלשהו".

שנית, בין התובע לעיזבון לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק ועל כן אין לביה"ד סמכות עניינית לדון בתביעה כנגד העיזבון. ככל שיש לתובע טענות כנגד העיזבון הרי שעליו להגיש את דרישותיו לערכאה המתאימה (ראו תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, נספח א' לתגובה: "לאור המחלוקת שבין הצדדים ובהתאם להחלטת הרשמת לענייני ירושה, תועברנה כל הבקשות הנ"ל לדיון בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה).

שלישית, ככל שעתירת התובע עניינה אופן ביצוע פסק הדין שניתן, הרי שביה"ד אינו מוסמך לשוב ולדון בהליכים המשפטיים שהתקיימו בין הצדדים, שכן משסיים בית הדין את מלאכתו, אין לו סמכות לתת הוראות בקשר לביצועו (ראו בר"ע (ארצי) 32518-01-15 דניאל אור חדש כהן נ' פ.מ. אל אנרגיה בע"מ, ניתן ביום 14.4.15).

9. בנסיבות אלו הנני מורה על מחיקת התביעה.

10. לפנים משורת הדין ולנוכח כך שהתובע סבר לדבריו, כי על ביה"ד לבחון את צירוף החברה כבעלת דין (ראו המבוא לכתב התביעה "ו/או לפי החלטת ביה"ד הנכבד"), איני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, כ' ניסן תשע"ח, (05 אפריל 2018) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אורי אבני
נתבע: עזבון המנוח עו"ד אלקנה בישיץ
שופט :
עורכי דין: