ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעגן, עבודות ימיות וצלילה בע"מ נגד יעקב פלוטקה :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשת: מעגן, עבודות ימיות וצלילה בע"מ

נגד

המשיב: יעקב פלוטקה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בחיפה בבש"א 2597/98 שניתנה
ביום 1.7.98 על ידי כבוד השופט מ' נאמן

בשם המבקשת: עו"ד יוסף ליבנה ועו"ד דורון שחר

בבית המשפט העליון

החלטה

1. הוחלט שהבקשה להרשות ערעור והבקשה למתן צו מניעה זמני מצריכות תשובה.

2. המשיב יגיש תשובתו לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.

3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקש.

5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-.

מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

6. ניתנת בזה הוראה לבורר, כי עד להחלטה אחרת לא יחתום על פסק הבוררות, אם נכתב, ולא ימציא אותו לבעלי הדין.

ניתנה היום, י"א בתמוז תשנ"ח (5.7.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98042130.M01