ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרקוטק בע"מ נגד שגיא כהן :

בפני כבוד הרשם הבכיר איתי רגב

תובעת

מרקוטק בע"מ

נגד

נתבעים
1.שגיא כהן
2.שומרה חב' לביטוח בע"מ
3.דאבליו חקירות וביטחון

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק לכלי רכב, שהיו מעורבים בתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 29.6.16. התובעת טוע נת לנזקים בסך כולל של 3,358 ₪ בגין עלות תיקונים, שכר שמאי, הפרשי הצמדה וריבית, השבתת רכב, שכ"ט עו"ד בטיפול בדרישה טרם התביעה, עגמת נפש, בזבוז זמן ונסיעות, ובקיזוז סכום ששולם.

המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, וממילא להטבת הנזקים.

הוברר בדיון כי חלק הארי של המחלוקת נותר, למעשה, בשאלת הוצאותיה הנלוות של התובעת ולא בשאלת הנזקים הישירים שנגרמו בתאונה (למעט באשר לרכיב בן 210 ₪ בחוות דעת השמאי המתייחס לעלות הובלת החלפים).
הנתבעים טענו כי התובעת לא הציגה ראיות לעניין השבתת הרכב.
עוד נטען כי היה על התובעת לפעול להקטנת נזקיה ולכן אין הצדקה לשכר טרחתו של עוה"ד בקשר לפניה הקודמת לתביעה.

התובעת השיבה כי הנתבעת לא ביקשה לחקור את השמאי ולכן חוות דעתו היא המנחה לעניין הנזקים, וכי בחוות דעת השמאי מצוין רכיב השבתת הרכב למשך שני ימי עבודה.
עוד נטען כי הסכום שקוזז על ידי הנתבעים לא תואם גם את טענתם שלהם ביחס לרכיב השנוי במחלוקת בחוות דעת השמאי.
התובעת הוסיפה כי פנתה לנתבעת 2 לקבלת מסמכים ובשל התנהלותה של זו נאלצה לעשות שימוש בשירותי עוה"ד על מנת להגן על זכויותיה.

באשר לנזקי התובעת המגובים בחוות הדעת, דעתי כדעת התובעת. משלא הוגשה חוות דעת נגדית ולא נתבקשה חקירתו של שמאי התובעת, ובהעדר ראיות אחרות הסותרות או פוגמות בחוות הדעת – היה על הנתבעים לשאת במלוא הנזקים שפורטו בחוות הדעת (משלא נותרה מחלוקת בשאלת האחריות לתאונה).
עם זאת, אין באמור כדי לבסס את ראש הנזק של ימי השבתה. אמנם, על פי חוות הדעת נדרשו שני ימי עבודה לצורך תיקון רכב התובעת – אולם לשם הוכחת ראש נזק של השבת ת הרכב היה על התובעת להראות כי בפרק זמן זה לא עשתה שימוש בכלי רכב אחרים (ולא יכלה לעשות כן בעלות פחותה של רכב שכור, למשל), ושבפועל נגרם לה נזק כתוצאה מהשבתה זו (ולא רק כי מדובר בנזק פוטנציאלי). דינו של ראש נזק זה להדחות.

באשר לראש הנזק של "עגמת נפש, ביטול זמן ונסיעות" (ס' 15(ה) לכתב התביעה) – לא מצאתי כי לתובעת שהיא חברה בע"מ יכולה להגרם עגמת נפש, אף שאין ספק שיכולים לה נזקים בדמות ביטול זמן ונסיעות. התובעת לא הפרידה בין רכיבי ראש נזק זה ולא מצאתי כי ניתן לעשות כן על דרך האומדנה. התוצאה היא גם גם ראש נזק זה נרשם לדחיה.

נותרה שאלת שכר טרחת עוה"ד של התובעת בקשר לפעולות שבוצעו טרם הגשת התביעה.
התובעת הגישה את מכתבו של ב"כ מיום 18.3.17, הממוען לנתבעת 2, ובו מפרט ב"כ התובעת את דרישותיה של התובעת. במכתב מצוין, בין השאר, כי הנתבעת 2 מאשרת (במכתב מיום 16.3.17) קבלת כל החומר עוד ביוני 2016 וישנה הפניה להתכתבות נוספת.
שוכנעתי, כי בנסיבות העולות מהמצוי בתיק ומטעוני הצדדים, אכן נאלצה התובעת להיעזר בשירותי עורך דינה לשם קידום בירור המחלוקת ובנסיבות אלו – זכאית התובעת לתשלום שכר טרחת עוה"ד.
יחד עם זאת, לא שוכנעתי שלא ניתן היה לסיים את המחלוקת בין הצדדים ללא צורך בדיון בבית המשפט (ואולי אף ללא צורך בהגשת התביעה), ומצאתי גם כי (כאמור לעיל) לא בוססה הדרישה ביחס חלק לא מבוטל מסכום התביעה ומראשי הנזק.

ברע"א 2095/95 כתב כבוד הש' זילברטל (פסק דין מיום 20.5.15): הפרשה דנא היא דוגמה למצב דברים (לדאבון הלב שכיח במקומותינו) של מחלוקת (לגיטימית) ... שהיקפה הכספי אינו רב ... שראוי היה לפתרה בהדברות ישירה, מחלוקת אשר צמחה למימדים בלתי סבירים רק בשל עמידה על קוצו של יוד, אי ויתור על טענות וחוסר נכונות להתפשר . .. במצב זה מוטב, ככלל, כי שני הצדדים ... [יגיעו] להסדר מוסכם, תוך ויתורים הדדיים ככל שנותרו מחלוקות ביניהם. ברי שזו הדרך הראויה, הסבירה והזולה ... כאשר עלויות ההתדיינות ... עלולות שלא לעמוד ביחס סביר לשווי המחלוקת. בהקשר זה ראו דברי השופטת ט' שטרסברג-כהן שנאמרו ברע"א 6856/93 חוטר נ' מוקד פ"ד מח(5) 785, 792 (1994) ... : "הנגישות לבתי המשפט על כל ערכאותיהם היא אחת מאבני היסוד של שיטתנו המשפטית, אולם ראוי שבני אדם ילמדו להסדיר את מערכת היחסים היום-יומית ביניהם ולפתור את בעיות היום-יום בנושאים כגון אלה, בלי להזעיק לעזרתם את מערכת בתי המשפט".

לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 795 ₪, וכן את אגרת התביעה בסך 374 ₪ ו שכ"ט עו"ד בסך של 900 ₪.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ח, 01 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרקוטק בע"מ
נתבע: שגיא כהן
שופט :
עורכי דין: