ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'וזייף ברג'וט נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה רביע ג'באלי

תובעים

1.ג'וזייף ברג'וט
2.האלה ברג'וט

נגד

נתבעים

1.איילון חברה לביטוח בע"מ
2.מגדל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

בפני תביעה על הסך של 49,809 ₪ לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזק שנגרם לדירת התובעים כתוצאה מנזילה ופיצוץ מתחת לאמבטיה.
רקע וטענות הצדדים
טענות התובעים
התובעים הינם בעל ואישה והבעלים של דירת מגורים שנמצאת בשכונת שנלר בנצרת בקומה ב' במבנה בן 5 קומות ( להלן: "הדירה").
לטענת התובעים, הנתבעת 1 ( להלן: "איילון") הייתה המבטחת של הדירה מזה מספר שנים לפני האירוע נשוא התביעה, בפוליסת ביטוח " הכל בה לדירה" שהתעדכנה מתקופה לתקופה, כאשר תקופת הביטוח האחרונה בהתאם לכתב התביעה הייתה מ 1.10.14 עד 31.05.15 אך, במהלך הדיון בבית המשפט ביום 18.06.17 ( עמ' 3 ש' 16) ציין התובע כי חוזה הביטוח עם איילון הסתיים ביום 30.09.14.
זאת ועוד, בפוליסה שצורפה לכתב ההגנה של איילון עלה כי תקופת הביטוח הינה מיום 01.06.14 ועד 30.09.14.
לטענת התובעים, הנתבעת 2 ( להלן: "מגדל") ביטחה את הדירה ביטוח " מגדל לבית" כאשר תקופת הביטוח הייתה מיום 01.10.14 ועד 30.09.15.
לטענת התובעים, במהלך חודש אפריל 2015, התגלו בקירות דירתם סימני רטיבות ועובש, כאשר בחודש מאי 2015 התלוננה שכנה שגרה מתחת לתובעים, על רטיבות בתקרת המטבח שנמצאת מתחת לאמבטיה של התובעים ולכן, התובעים הזמינו אינסטלטור שעשה בדיקות בעזרת מנורה שהראו פיצוץ בצנרת מתחת לאמבטיה וכן, בעיה בצנרת שיורדת מלמעלה בחדר.
התובעים טענו כי מאחר והנזילה מהווה מקרה ביטוח בפוליסות השונות, שבגינו חייבות הנתבעות לשלם להם תגמולי ביטוח ולפצותם, הם פנו לסוכן שלהם שפנה בתורו למגדל והמציאו לה את המידע הנדרש.
מגדל שלחה שמאי שבדק מטעמה את הנזקים שנגרמו ותחילה הציעה מגדל לשלם סך של 15,000 ₪ בפשרה אך, לאחר מכן במכתב מיום 09.07.15 הודיעה מגדל על דחיית תביעתם בטענה כי תחילת הנזק הינה בשנת 2014 טרם תחילת הביטוח אצל מגדל וכי חלק מהנזקים לא נכללים כלל בפוליסה.
לטענת התובעים, בעקבות המקרה נגרמו להם נזקי רכוש שמצריכים תיקוןשל פירוק קרמיקות וכי לאור טענת מגדל הגישו את התביעה גם כנגד איילון בהיותה המבטחת של הדירה בתקופה הנטענת על ידי מגדל.
סך הנזקים הוערכו על ידי חוות דעת שמאי של " סלאמה חאלד שמאים" בסך של 43,406 ₪ , התובעים תבעו את הנזק בהתאם לחוות דעת השמאי וכן, שכ"ט שמאי בסך של 2,891 ₪ והוצאות, אי נוחות ועגמת נפש בסך של 6,500 ₪.

טענות מגדל
מגדל טענה בהגנתה כי עסקינן בנזק ישן ומתמשך, שהחל עוד בטרם תקופת הביטוח שלה וכי ממצאים אלו נתמכים בעדות התובעים עצמם לפיה כבר לפני כשנה וקצת, היה חשד לפיצוץ צינור מה שהוביל לעליית רטיבות בקירות.
לטענת מגדל, יש לדחות את התביעה נגדה מכוח היעדר יריבות ו/או העדר עילה ו/או מחמת שבעת כריתת החוזה עם מגדל הסיכון המבוטח כבר התממש.
באשר לנזקים, מגדל הכחישה את הנזקים והגישה חוות דעת שמאי של " מאיר זיסרמן" מיום 16.06.15 שבסופה ניתנה הצעה לעבודה הנדרשת לעלויות האמבטיה בלבד בסך של 18,000 ₪ ובה נטען כי גורם הנזק העיקרי על פי המומחה קלדרון, נעוץ במים שחדרו למצע שמתחת לאמבטיה דרך החור שנוצר באמבט ( מחלודה), ליד פתח הניקוז.
בחוות הדעת צויין מפי התובע, שהתובע מסר כי " לפני כשנה וקצת" היה חשד לפיצוץ צינור משכך, נטען בחוות הדעת שסביר כי החשד עלה בעקבות עליית רטיבות לקירות וכי הריקבון באמבטיה קיים מזה זמן רב.

טענות איילון
איילון טענה בהגנתה כי מועד קרות הנזק אינו בתקופה בה בוטחה דירת התובעים אצלה, וכי לחילופין הפוליסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי לנזק שנטען שכן, הנזק הראשי אינו נובע מנזקי צנרת אלא מבלאי וקורוזיה בחור האמבט וכי הנזקים הנטענים מופרזים.
איילון צירפה פוליסת הביטוח לפיה תקופת הביטוח של התובעים אצלה הייתה החל מ- 01.06.14 ועד 30.09.14, בעוד לטענתה הנזק נצפה באפריל 2015 דהיינו, ששה חודשים לאחר סיום מועד הביטוח אצלה. עוד טענה איילון כי ממצאי השמאי עולה שמועד הנזקים אינו בתקופה הביטוח שלה.
איילון צירפה חוות דעת שמאי של " לוין את בוטנסקי" מיום 20.09.16, כשבהסברים להערכה, נרשם כי הבדיקה התייחסה לעלות החלפת קטע צינור ניקוז כיור נטילת ידיים בלבד, שלגביו קיים ספק ויתכן כי הדליפה בו נגרמה עוד בתקופת הביטוח של איילון, אך הנזילה לא גרמה לנזקים המקיפים בדירה ( ראה עמ' 4 לחוות הדעת מטעם איילון).
עוד צוין בפרק סיכום חוות הדעת ( עמ' 5), כי מדובר בנזקים שרובם נגרמו עקב חור באמבט עקב חלודה ובלאי שאינם בכיסוי ביטוחי וההערכה בסך 300 ₪ מתייחסת לעלות החלפת סיפון הדולף בלבד באם היה בו נזק בתקופת הביטוח של איילון.

מהלך הדיון
ביום 18.06.17 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו מטעם התובעים התובע בעצמו 1 וכן, השמאי מר סלאמה חאלד ( להלן: "מר סלאמה").
ביום 28.09.17 התקיים דיון בו סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.
התובעים חזרו בסכומיהם על גרסתן וטענו כי השמאי מטעם מגדל לא זומן להעיד, וכי מגדל לא הוכיחה שהמקרה לא מכוסה בפוליסה וכי הוספתה לאיילון הייתה לאחר טענות מגדל כי מדובר בנזק ישן.
איילון חזרה בסיכומיה על הטענה כי הפוליסה בוטלה לפני האירוע.
מגדל טענה בסיכומיה כי מדובר בנזק ישן ומתמשך וכי הנזק המתואר לוקח זמן להתגבש וכן, כי התובעים לא זימנו איש מקצוע והסוכן להעיד. עוד טענה מגדל כי השמאי לא אישר נזקים ולא פירט עלות תיקון ולא סיבה הנזק.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מהעדויות, הגעתי למסקנה כי דין התביעה כנגד איילון להידחות ודין התביעה כנגד מגדל להתקבל אם כי לא במלוא הסכום.

התביעה כנגד איילון :
עיון בפוליסת הביטוח של חברת איילון מעלה כי תקופת הביטוח הייתה מיום 01.06.14 ועד 30.09.14 בעוד תקופת הביטוח של חברת מגדל הינה מיום 01.10.14 ועד ליום 30.09.15 .
התרשמתי כי מועד האירוע המוכח היה באפריל 2015, שהינו מועד אשר חזרו עליו התובעים בגרסתם, הן בתביעה והן בתצהירי עדות ראשית מטעמם דהיינו, בתקופת הביטוח של מגדל ולאחר סיום התקופה של איילון.

מגדל חלקה על מועד קרות האירוע, זאת משלטענתה התובע ציין בפני השמאי מטעמה ( תאריך חוות הדעת הינו 16.06.15) כי " לפני שנה וקצת היה חשד לפיצוץ צינור..".
בהסתמך על אמירה זו, דהיינו " לפני שנה וקצת" טענה מגדל כי חישוב שנה וקצת אחורה מעלה כי הנזק נגרם בתקופה שטרם כניסת התקופה של מגדל לתוקף ( לפי טענתם יוצא בסביבות יוני 2014).
דין טענה זו להידחות כיוון שהתובע טען בחקירתו כי העניין של שנה וקצת הוזכר רק בחוות הדעת של מגדל, וכי הוא לא ציין זאת בפני השמאי, אלא טען כי אמר לשמאי שהמקרה החל לפני חודשיים וכמה ימים ולא לפני שנה וקצת:
"אמרתי לו חודשיים וכמה ימים שהיה לי פיצוץ ולא לפני שנה ומשהו". ראו: ש'עמ' 6 ש' 6 לפרוטוקול).
בנוסף, יש להתחשב בכל ההקשר של אותו משפט שעליו הסתמכה מגדל ובממצא שהוזכר בחוות הדעת מטעמה במלואו:
לפני שנה וקצת, היה חשד לפיצוץ צינור. בוצעה פתיחה של קרמיקה בין אסלה לאמבטיה, לא נמצא נזילה ונסגר בטיט כי לא היה קרמיקה" (עמ' 2 לחוות הדעת של מגדל).
דהיינו, אף אם נקבל את טענת מגדל כי התובע אמר כי לפני שנה וקצת היה חשד לפיצוץ ולא לפני חודשיים הרי שצוין כי לא נמצא נזילה באותה העת.

באשר לנזק המתואר ואופן התרחשותו, יצוין שאף אם כטענת מגדל המדובר בנזק ישן ומתמשך ולא נזק מאירוע ספציפי, אין בכך כדי לחייב את איילון וזאת לאחר שנוכחתי כי המועד שבו נצפה הנזק המתואר בתביעה היה באפריל 2015 ומועד אחר שבו נטען כי נצפה הנזק לא הוכח.
אף התובע ציין כי כוונתו הייתה לתבוע את מגדל בלבד אך לאור טענותיה של מגדל הוספה איילון לתביעה.
אשר על כן, נוכחתי כי מועד קרות הנזק אינו בתקופה בה בוטחו התובעים אצל איילון ועל כן דין התביעה כנגד איילון להידחות.

התביעה כנגד מגדל
מגדל טענה כי הפוליסה לא מכסה את הנזק הנטען. לדידה, עסקינן בנזק ישן ומתמשך בעוד מר זיסרמן המומחה מטעם מגדל ציין כי מדובר בנזק ניקוז ונזק בכיור.
התובע טען שאין מחלוקת כי מדובר בצנרת וכי מגדל לא הביאה כל ראיה לכך שהנזק לצנרת מוחרג ולא הוגשו תנאי פוליסה שסותרים את האמור.
לעניין אופן התרחשות הנזק העידו הן התובע והן המומחה מטעמו מר סלאמה ומשניהם התרשמתי כי אכן הנזק נגרם עקב הפיצוץ בצנרת מתחת לאמבטיה, ובעיה בצנרת.
זאת ועוד התובע העיד כי ככל שהיו נזקי רטיבות בעבר אז היה קורא לסוכן הביטוח שלו באותה העת (ראה עמ' 5 ש' 10). בנוסף, עלה שמקודם היה פיצוץ והתובע תיקן אותו ( ראה עמ' 6 ש' 2).
מר סלאמה העיד כי ( עמ' 10 ש' 14) :"אני רק בדקתי שיש נזילת מים גם למעלה וגם למטה, וגם אצל השכנה, וזה מה ששמאי יודע". עוד הוסיף כי:
כשיש נזילת מים, מהשמיים זה לא הגיוני, אז זה רק מהצנרת. גם בעלי מקצוע שבאו הצביעו לי וגם המומחה ששלחה חב' הביטוח הכניס מצלמה הוא גילה שיש כשל בצנרת" (עמ' 10 ש' 17-18).
מגדל טענה כי מר קלדרן בדק במכשיר תרמי ובדיקתו העלתה שאין בעיה בצנרת. דין הטענה להידחות זאת משום שמר קלדרון לא זומן להעיד. יתרה מזו, מר סלאמה בתשובתו ענה מר סלאמה כי הבודק נכנס לצנרת של הביוב של דלוחין- הניקוז והוא לא נכנס לצנרת המים החמים והקרים וכי כדי להכניס לצנרת מים צריך לפרק אבל להיכנס למערכת הביוב אפשר דרך הפתח ( עמ' 10 ש'28-31).
הטענה כי חלק מהנזק נגרם בתקופה שלפני הביטוח של מגדל לא הוכחה בעוד הטענה כי הנזק נגרם באפריל 2015 קבלה חיזוק בעדותו של מר סלאמה ובמועד הבדיקות שבוצעו.
על כן, משלא הוכח אחרת, דין הטענה בדבר הבעיה בצנרת להתקבל.
בנוסף בהערת אגב יצוין כי, ככל שבפוליסת מגדל ישנה החרגה לנזק מסוים אזי נטל הוכחתה מוטל על המבטחת ועל המבטחת חובת הגילוי והווידוא, דהיינו עליה לוודא כי המבוטח הבין וידע על אותה חרג דבר שגם לא הוכח בענייננו.
ראו לעניין זה: ע"א 4819/92 כרמי עוזי נ' ישר מנשה פ"ד מט ( 2) 729 עמ' 774-755.

גובה הנזק

התובעים צירפו חוות דעת של מר סלאמה מיום 29.09.15, לפיה גובה הנזק הינו בסך של 40,415 ₪ ומע"מ כך שבסך הכול הסכום בהתאם לאותה חוות דעת הינו 43,306 ₪.
מעיון בחוות הדעת, עולה שהיא נערכה לאחר מספר חודשים ממועד האירוע וכי חוות הדעת נסמכה על תמונות וצילומים הן של אותה דירה והן של דירת השכנים וכן, על הצעות שניתנו מהביטוח.
בחוות הדעת מטעם התובעים צוין מפי התובעים כי ביקרו במקום קבלנים ואנשי מקצוע וראו את הליקויים. אם כי, לא הובא מי מטעם אותם בעלי מקצוע או קבלנים להעיד על הנזק באתה העת וגם סוכן הביטוח שפנו אליו לא זומן להעיד.
מר סלאמה העיד כי אינו מומחה באיתור ואבחון נזקי צנרת בנוסף ציין כי הובא בעל מקצוע שלישי שהינו מומחה לצנרת אשר אף לא זומן להעיד.
מר סלאמה ציין שבעלי מקצוע שבאו הצביעו לו וגם המומחה ששלחה חברת הביטוח הכניס מצלמה וגילה שיש כשל בצנרת ( עמ' 10 ש' 17-18) .
בנסיבות אלו יש להפעיל כלפי התובעים את החזקה בעניין אי הבאת עדים רלבנטיים, קרי לו היה מוזמן עד הראיה היתה עדותו פועלת לרעתה. (ע"א 620/74 יוסף מור נ' פלונית, פ"ד ל(1) 218; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, פ"ד מה(4) 651, עמ' 657).
מצד שני, מר סלאמה ציין בחקירתו כי הוא לא אישר את ביצוע כל התיקונים שבוצעו וכי אישר פחות מהצעת המחיר שניתנה לתובע.
בחקירתו ציין התובע כי הוא אמור לשלם לקבלן בהתאם להצעת המחיר שיקבל מחברת הביטוח או מאנשי מקצוע שונים. בטענה זו קיימת בעייתיות כיוון שאין להגדיל נזק ומטרת הפיצוי הינו השבת המצב לקדמותו ויש להעריך ולאמוד את הנזק שנגרם ולקבוע את גובה הנזק בהתאם:
"אז המחיר יהיה מה שניתן לך."
ת: כן.
ראו עמ' 4 ש' 8-9 לפרוקטול.
בנוסף, התובעים לא צירפו קבלות כלשהן והקבלן שנטען כי קנה את הקרמיקה, החליף ברזים, כיור וכדומה גם לא זומן להעיד באשר לנזק ולא צורפו מסמכים מטעמו וכך, בנסיבות אלו גובה הנזק הנטען לא הוכח במלואו ( ראו עמ' 4 ש' 10-20לפרוטוקל) .
מר סלאמה ציין הוא לא אישר להחליף אסלה בשירותים ולא ציין שצריך להחליף כיור ( עמ' 11 ש' 28-32) ואף ציין שיש דברים שמחק מההצעה כי חובתו להשיב את המצב לקדמותו ( עמ' 12 ש' 13).
מצד שני, טען מר סלאמה שאי אפשר לקנות מרצפות משומשות או טייח משומש או צבע משומש, משכך אין ברירה אחרת מה שיכול לעלות על השבת המצב לקדמותו ולגבי עניין זה אין פסול.
יצוין כי בעלי מקצוע כמו מר נסייר מוריס, מר יזבק ועוד שנטען כי ביקרו עם השמאי במקום וכן מר כרם שנטען כי הינו מומחה לצנרת לא זומנו להעיד ( עמ' 12 ש' 27-28 ועמ' 13 ש' 12).
עת נשאל השמאי האם ביצע טבלה מפורטת כמה עולה שעת עבודה ואיך חישב עלות צביעה, כי הוא כותב שצביעה עולה 5000 ₪ ללא פירוט למספר המטרים ולעלות הצבע אזי תשובתו הייתה כי "באשר לאומדן הנזקים, ביקרתי בבית עם בעל מקצוע שעבדותם שיפוצים, הראיתי להם את הנזק וקיבלתי מהם כמה הם רוצים עבור תיקון הנזק, לקרמיקה יש לי ויטראז כמה עולה להוריד וכמה עולה לשים..." (עמ' 14 ש' 19 -23).
על כן, בבואי להעריך את הנזק, יש להתייחס לכל ההערות שהוזכרו לעיל באשר לאותה חוות דעת.
התובעים צירפו כאמור חוות דעת של מר סלאמה שלפיה הוערך הנזק בסך של 34,250 ₪ ( ללא מע"מ) ומר סלאמה זומן להעיד ונחקר על עדותו על כן יש לתת משקל הן לעדותו והן לחוות דעת מטעמו.
מנגד, מגדל אמנם צירפה חוות דעת מטעמה אם כי עורך חוות הדעת לא זומן להעיד כשכל שרצו התובעים להפריך את חוות דעתו היה מחובתם לזמנו לעדות מקום שהנטל להוכחת התביעה רובץ לכתפם, וצד המועניין לחקור מומחה עליו להודיע לבית המשפט ולבעלי הדין על רצונו לחקור את נותן חוות הדעת, שאם לא כן יראוהו כמי שוויתר על החקירה ובית המשפט יוכל לאמץ את האמור באותה חוות דעת.
על כן, מקום שעורך חוות הדעת מטעם מגדל לא זומן להעיד מטעם התובעים, והתובעים לא הצליחו לסתור אותה יש לתת גם לאותה חוות דעת משקל.
להלן אם כן, יפורטו המרכיבים בהתייחס לשתי חוות הדעת:
עבודות קרמיקה והחלפת אמבטיה: עבור פירוק אריחי קרמיקה בדופן האמבטיה, כולל החלפת אמבטיה, התקנתה וביצוע חיפוי קיר מחדש, כולל עב' רובה ( קומפלט): סך של 6,250 ₪.
באשר לרכיב זה לאחר עיון בראיות שהוצגו לפניי, ושקילת טענות הצדדים, נחה דעתי כי יש לחייב את מגדל לשלם בגין מרכיב זה במלואו זאת מקום שנוכח גם בעדותו של מר סלאמה כי החלפת האמבטיה הייתה חיונית.
ראה עמ' 12 ש' 21 " אמבטיה יש בה חורים".
בנוסף, אף במסמך שצירפה מגדל ביום 18.06.17 מטעם המומחה מר שלמה קלדרון, עולה כי ישנו צורך בשבירת אריחי חיפוי בהיקף אמבטיה, פירוק אמבטיה והרכבת אמבטיה חדשה קומפלט, פירוק סיפון כיור ותיקון המחבר .
על כן, יש לקבל את מרכיב האמבטיה במלואו בסך של 6,250 ₪ יצוין שגם בחוות הדעת של מאיר זיסרמן מטעם מגדל, עלות פירוק אריחי קרמיקה בדופן האמבטיה, החלפת אמבטיה כולל עבודות ריצוף וחיפוי קיר מחדש בעקבות פירוק והחלפת אמבטיה הינה בסך של 4,500 אם כי סכום זה אינו כולל עלות אמבטיה.
מצאתי לקבל את הסכום שנקבע על ידי מר סלאמה מקום שנוכחתי כי ישנו צורך באמבטיה חדשה שיש לכלול את עלותה, על כן בגין רכיב זה יש לחייב בסך של 6,250 ₪.
עבודות טיח: רכיב זה הוערך בחוות דעת מגדל בסך של 2,500 ₪ ובחוות דעת התובעים בסך של 3,500 ₪ מקום שכאמור חוות הדעת מטעם מגדל בעניין זה לא נסתרה מצאתי לחייב בסך 2500 ₪ בגין רכיב זה.
עבודות צנרת: הוערך בחוות דעת מטעם מגדל בסך של 2,500 ₪ בעוד בחוות דעת מטעם התובעים הוערך בסך של 3,200 ₪ על כן הסך של 2500 ₪ הוכח אם כי שאר הסכום לא הוכח ולא נסתרה חוות דעת מגדל בעניין זה ולא הובאו קבלות.
עבודות צביעה: הוערך בחוות דעת מטעם מגדל בסך של 4,500 ₪ בעוד בחוות דעת מטעם התובעים הוערך בסך של 5,000 ₪ אך מנגד, לא הובאו קבלות או קבלנים להעיד משכך הסכום שיש לחייב בו הינו 4,500 ₪.
עבודות ייבוש מכני מאולץ של מצע החול מתחת לאריחי הריצוף : הוערכו בחוות דעת מגדל בסך של 10,200 ₪ ובחוות דעת מטעם התובעים בסך של 10,000 ₪ דהיינו, אף פחות מחוות דעת מגדל על כן מצאתי שיש לקבלם בסך 10,000 ₪.
עבודות ניקיון : הוערכו בחוות דעת מגדל בסך של 2,000 ₪ ובחוות דעת התובעים בסך 2,800 ₪, כאשר לא הובאו קבלות משכך נוכחתי שיש לקבל סכום שנקבע בחוות דעת מגדל בסך של 2,000 ₪.
ראה לעניין זה עמ' 15 ש' 16 "ההצעה הייתה 4800 ₪ ואני אישרתי פחות. לא שאלתי אותו אם עשה".
יבוש מכני של הקירות בעזרת יבשנים ומסחררים: הוערכו שבתי חוות הדעת בסך של 3,500 ₪ על כן הסכום האמור הוכח.
אשר על כן, סך כול הנזק שהוכח הינו בסכום של 31,250 ₪ אליו יש להוסיף מע"מ בסך 1 7% כך שסך כל הנזק הישיר עומד על 36,563 ₪.
לסכום יש להוסיף שכ"ט שמאי בסך של 2,891 ₪ ובסך הכול 39,454 ₪.
רכיב עוגמת הנפש ויתר ההוצאות לא הוכח ומשכך, אין מקום לקבל רכיב זה.

סוף דבר

התביעה כנגד איילון נדחית, לפנים משורת הדין אין צו להוצאות.

התביעה כנגד מגדל מתקבלת אם כי לא במלוא הסכום על מגדל, הנתבעת 2, לשלם לתובעים סך של 39,454 ₪.

בנוסף, תישא הנתבעת 2 בהחזר אגרה בסך של 1250 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 6,924 ₪.
הסכומים ישולמו לב"כ התובע תוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

על ב"כ התובע לשלם לאלתר את מחצית האגרה השניה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ח, 01 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'וזייף ברג'וט
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: