ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון טביבי נגד סוליקה בן שיטרית :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובע

אהרון טביבי

נגד

נתבעת
סוליקה בן שיטרית

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 12.3.18 ובהעדר תגובת התובע, ניתנת לנתבעת רשות להתגונן.
בהתאם להוראות תקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תידון התובענה בסדר דין מהיר.

1. התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה בדבר מתן רשות להתגונן, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנה 14 2ג ו- 214 ח לתקנות.
הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה, כאמור לעיל, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנה 214 ג ו- 214 ח לתקנות.

2. המסמכים שעל בעלי הדין לצרף על מנת להתאים התובענה לסדר דין מהיר הינם:
(א) תצהיר (לתביעה בלבד) בעל דין ערוך לפי טופס 17 א' לאימות העובדות בכתבי הטענות.
(ב) חוות דעת של מומחים מקצועיים.
(ג) רשימת מסמכים הנוגעים לתובענה, המצויים או שהיו מצויים ברשותם, או בשליטתם ושאותרו על ידם לאחר חקירה ודרישה.
(ד) צילום מכל המסמכים שכל צד מתכוון להסתמך עליהם, ואם אלה אינם בידם, יצוין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו - הם מצויים.
(ה) אסמכתאות משפטיות, אם ישנן.

3. נקבע לישיבה מקדמית, ליום 17.6.18 בשעה 10:40.
על בעלי הדין להתייצב באופן אישי לישיבה המקדמית. במידה ואחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים, בהתאם לטופס 17 א', מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים, שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם בתוך 60 ימים. המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על כל בעלי הדין בתובענה.
לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך העד בתצהירו.
תצהיר שלא הוגש במועד – לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 10 ימים.
ב"כ בעלי הדין יתכוננו לאפשרות שבעלי הדין ייחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

4. ככל שפגרת בית המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות) תשמ"ג- 1983) חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לביצוע האמור בהחלטה זו.

מובהר לצדדים כי אי עמידה בהוראת התקנות, תגרום למחיקת התביעה ללא צורך בהתראה נוספת.

ניתנה היום, ט"ז ניסן תשע"ח, 01 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון טביבי
נתבע: סוליקה בן שיטרית
שופט :
עורכי דין: