ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוריס נעמן נגד פורמלים :

בפני כבוד השופטת ר. למלשטריך- לטר
תובעים

1. מוריס נעמן ת.ז. XXXXXX176
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי נעמן
2. מיכה נעמן ת.ז. XXXXXX861
ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדהמר

נגד

נתבעים

פורמלים

1. מנהל מקרקעי ישראל - נצרת עלית
ע"י ב"כ עוה"ד רן עמיאל פרקליטות אזרחית חיפה

  1. חיים נעמן ת.ז. XXXXXX536
  2. עזבון פורטונה ז"ל ת.ז. XXXXXX528

באמצעות יורשיה

החלטה

1. החלטה זו באה בהמשך להחלטה מיום 21.12.17 אשר דנה בטענת בזיון בית משפט. (להלן "ההחלטה").

2. לא אחזור על הנתונים העובדתיים המפורטים בפתח ההחלטה העומדים ברקע של תיק זה. אדגיש שתי נקודות מתוך ההחלטה –
א. בהתייחס לפסק הדין שניתן ביום 15.9.13 בת.א. 838/04 על ידי כבוד השופטת הורוביץ (להלן "פסק הדין ") קבעתי כי חלוקה פנימית בין האחים איננה מעניינו של המנהל וכל עוד שטח המתחם כולו נשמר, התנגדות של אח אחד לגבי היקף שטחו או מיקומו הינה התנגדות שהיא חיצונית לפסק הדין שניתן, ואיננה מעניינו של פסק הדין. לכן קבעתי כי אין בהתנגדות מוריס כדי לאיין את תשריט 1.
ב. עוד קבעתי כי על מנת להגיש את תשריט 1 לאישור, יש לקבל התייחסות האח חיים ויורשי פורטונה, שכן הם צדדים לפסק הדין. ניתנה שהות לב"כ מיכה להשיג התייחסות זו בתוך זמן שנקצב.

3. לאחר הארכות מועד ניתנה עמדת 10 אנשים שהזדהו בהודעה כ"יורשי פורטונה" ו כן עמדת מר חיים נעמן.

4. ביום 13.2.18 ניתנה הודעת "יורשי פורטונה" ז"ל כי הם מסכימים לתשריט 1 למעט גריעת שטח של 235 מ"ר אשר פוגעת בתשתיות קיימות שהושקעו בהם כספים. כמו כן לטענתם קיימת חדירה גסה של מתחם מסחרי אל מתחם המגורים הפוגעת בהם.

אקדים ואציין כי אין בהתייחסות הנ"ל כדי למנוע הגשה של תשריט 1 לאישור הועדה מהטעמים הבאים :
א. לפי פסק הדין ניתן לחשב לפורטונה ז"ל שטח של 5.8 דונם מתוך המתחם כולו שהוא עצמו הוגדל בשטח של 590 מ"ר. (ראו ס' 3.2 להחלטה). בתשריט 1 שטחה של פורטונה אף גדול יותר (כ-6.68 דונם). לכן אין מקום לדבר על "גריעה של שטח".

ב. ממילא התחשבנות בין אישית בין האחים בתוך המתחם , אין לראותה כחלק מחייב בפסק הדין אשר דן במתחם כולו, שאף הוגדל בפסק הדין.

ג. התשתיות הקיימות מעבר למגרשי המגורים, אם מצויות מחוץ למתחם א' שהוגדר בפסק הדין - אינן רלוונטיות , שכן אינן פטורות מהריסה ופינוי.

ד. התכנון המסחרי איננו בתוך המתחם שהוגדר בפסק הדין אלא גובל בו. ליורשי פורטונה לא יכולה להיות שליטה על שטחים שאין להם זכות בם.

5. ביום 26.2.18 ניתנה תגובתו של מר חיים נעמן. חיים לא לקח חלק בהליכים, וגם לא הצטרף לבקשה לבזיון בית משפט. תגובתו נתבקשה על ידי לצורך הגשת תשריט 1 לועדה לתכנון ובניה. חיים מציין לראשונה כי הוא מסכים אך ורק לתוכנית נספח א (כפי שהוגדרה בהחלטה מיום 21.12.17 ) שהיא אותה תוכנית מתוך פסק הדין. חיים מציין כי בתוכנית נספח א' חלקו במתחם הוא 2.781 דונם ואילו בתשריט 1 חלקו קטן ב-500 מ"ר אשר סופחו לשטח אימו פורטונה ז"ל. חיים מציין כי מי שהיה פעיל בעריכת תשריט 1 הוא אחיו גבריאל נעמן המשמש גם כראש המועצה, ולכן פעל לשיוך שטח נוסף לאימו פורטונה ז"ל ובדרך זו הגדיל את חלקו בירושה. כמו כן הוא מתנגד לכביש שרות שיעבור במתחם.

תגובתו של חיים מחזקת את הגישה כי חובה לנתק בין התחייבות רמ"י לאחים, לבין המאבקים הפנימיים שבין האחים עצמם. ירצו האחים להסדיר ביניהם את חלוקת השטחים בתשלומי איזון או בחלוקה אחרת, יעשו זאת בהליכים שבינם לבין עצמם, במסגרת המתחם הקבוע שמועידה להם רשות מקרקעי ישראל.
כל גישה אחרת תנציח את הסכסוך שמתנהל כבר יותר מארבעים שנה בערכאות מול רמ"י , מבלי שייושב, ומבלי שיש צפי לסיומו בארבעים השנים הקרובות , כשלא ניתן לקדם את התוכנית במסגרת הליכי תכנון ובניה.
יש להפריד את מישור הויכוחים המתגלעים בין האחים, בינם לבין עצמם. ויכוחים אלו אינם מעניינה של רמ"י.
אעיר כי גם לגרסת רמ"י השטח של יורשי פורטונה בתשריט 1 גדל ביותר מ-500 מ"ר למול תכנית א' ואילו במקביל השטח של חיים קטן ב-500 מ"ר יחסית לתוכנית א בפסק הדין. אם אכן כך, יש מקום ל נסות לתקן זאת בתשריט 1 , כל עוד לא נוצרת בכך בעייתיות חדשה. הגרסה המתקנת את שטחים אלו (להלן " הגרסה המתקנת") תובא לעיון הצדדים בתוך 30 יום מהיום .

6. רמ"י תגיש לאישור את תשריט 1 (או את הגרסה המתקנת שלו , לפי הענין) בתוך 90 יום מהיום. בכך תצא רמ"י כדי חובתה לענין פסק הדין.

7. היה ותאושר התוכנית שהיא תשריט 1, אין בכך למנוע מהאחים לנקוט בהליכים האחד כנגד רעהו . לא תאושר תוכנית תשריט 1 – יופנו הצדדים לפסק ה האחרונה שבס' 19 בפסק הדין של כבוד השופטת הורוביץ .

8. יש לקרוא החלטה זו ביחד עם ההחלטה מיום 21.12.18.

9. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ח, 01 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוריס נעמן
נתבע: פורמלים
שופט :
עורכי דין: