ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן שמיע נגד תדיראן גרופ בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

אורן שמיע, ת.ז. XXXXXX447

נגד

נתבעות

1.תדיראן גרופ בע"מ, ח.פ. 520036302

2.מרום שירותים ואחזקה, ח.פ. 550232854

פסק דין

לפני תביעה לביטול עסקה ופיצוי בגין אי מתן שירות בהתאם לתעודת אחריות.

1. בתאריך 29.12.14 רכש התובע אצל נתבעת 1 מכונת כביסה מתוצרת AEG תמורת סך של 2,390 ₪ (להלן: "המכונה").

2. ביחד עם מכונת הכביסה ניתנה לתובע תעודת אחריות מטעם נתבעת 2 למשך שנה, ואולם בחלוף מספר ימים לאחר שהבחין בסימן של מכה בדופן המכונה ו הוא בקש להחליפה באחרת, הציעה לו נתבעת 2 כי ישאירנה ברשותו כנגד הארכת תקופת האחריות למשך 3 שנים והוא קבל את הצעתה.

3. בהתאם לסיכום כאמור, הוארכה תקופת האחריות עד ליום 30.12.18 והוגדרה כ"אחריות מורחבת מוגבלת – לא כולל חלקי קוסמ טיקה, פלסטיק, גומי וזכוכית" (ר' מכתבה של מנהלת קשרי הלקוחות של נתבעת 2 מיום 18.2.15).

4. בתאריך 6.3.17 פנה התובע אל נתבעת 2 בבקשה כי תשלח לביתו טכנאי שיבדוק את המכונה בשל רעשים חריגים שנשמעו ממנה. ביקור הטכנאי נקבע ליום 9.3.17 בין השעות 12:00 ל- 16:00.

5. בעתירתו לחיוב הנתבעות או מי מהן בביטול העסקה והשבה מלאה של שווי המכונה, פיצוי בסך 1,950 ₪ בגין רכישת מכונת כביסה חדשה + 1,265 ₪ בגין ביטוח ואביזרים נלווים, 1,200 ₪ בגין הפסד 2 ימי עבודה, 5,000 ₪ בגין עגמת נ פש והחזר הוצאות המשפט, ובסה"כ 11,805 ₪ + הוצאות, העלה התובע את הטענות כדלקמן:
הטכנאי שאמור היה להגיע אליו לביקור ביום 9.3.17 בין השעות 12:00 – 16:00, הופיע באיחור משמעותי של כשעתיים (בשעה 17:50) כשהוא מלווה בילד וברשותו מברג ופלייר בלבד וקבע כי יש צורך בהחלפת המיסב שיעלה לפחות 900 ₪ ללא מע"מ. הטכנאי (ששמו "לוסי") הסביר את קביעתו בכך שמדובר בחלק העשוי מפלסטיק שהחלפתו מחייבת את החלפת התוף ומשאבת המים גם כן, ולכן תעודת האחריות אינה חלה עליו. בקשתו מהטכנאי כי יאפשר לו לשוחח עם המנהל הממונה עליו, סורבה.
במהלך הימים מאז ביקור הטכנאי כאמור ועד ליום 17.3.17, לא עלה בידו לשוחח עם מי מנציגי נתבעת 2, ובהיותם בעלי משפחה בת 5 ילדים נאלצו הוא ואשתו לכבס את בגדיהם אצל השכנים.
ביום 17.3.17 נמסר לו כי ביום 19.3.17 בין השעות 12:00 ל- 16:00, יגיע מנהל האזור לבית, אלא שאז, בשעה 15:45 התקשר אליו אותו טכנאי – "לוסי", טען כי הוא מנהל האזור והודיע כי לא יגיע לביקור .
גם בשיחותיו הבאות עם נציג נתבעת 2 – "אילן" ונציג נתבעת 1 – "נתנאל", הוא לא זכה לשיתוף פעולה אלא ליחס מזלזל (ר' ת/1) עד שביום 28.3.17 נאלץ להזמין טכנאי פרטי אשר בדק את המכונה והסביר לו כי התקלה שארעה בה אמורה להיות מכוסה בתעודת האחריות שברשותו.

6. כעבור מספר ימים רכש התובע במקום אחר מכונת כביסה חדשה בסך של 1,950 ₪ + אביזרים נלווים וביטוח בסך של 1,269 ₪ נוספים (ר' מסמכי הרכישה).

7. נתבעת 1 טוענת להגנתה כי מדובר בתביעה שצריכה היתה להיות מופנית כלפי נתבעת 2 בהיותה נותנת תעודת האחריות ואילו נתבעת 2 טוענת כי התקלה שארעה במכונה אינה מכוסה בתעודת האחריות שכן "נזק בחלק נלווה העשוי פלסטיק אינו כלול במסגרת ההסכם ועלותו תחול על הלקוח".

8. בתשובותיו לשאלותי בדבר סוג התקלה שארעה במכונה ואופי החלק שאותו צריך היה להחליף, אמר נציג נתבעת 2 את הדברים הבאים: "...הטכנאי שהגיע אליו אבחן שאכן יש צורך בהחלפת מיסב. המיסב יושב בין התוף לבין הדוד ולמעשה על סביב המיסב הזה התוף מסתובב ומערבל את הכביסה. על מנת להגיע למיסב הזה, הדוד יצוק יציקה אחת, צריך לפרק את כל המכונה או לקחת את המכונה ולפרק אותה בשביל להגיע למיסב. התובע לא אמור לשלם על המיסב, התובע גם לא אמור לשלם על המחזיר מים, התובע לא אמור גם לשלם על התוף אלא רק על חלקי הפלסטיק ועל זה ביקשו ממנו כסף...".
לשאלה מדוע נדרש התובע לשלם על חלקי הפסלטיק אם אלה לא התקלקלו, השיב הלה: "...החלק הזה מורכב כיחידה אחת וככה מורכבת המכונה. אני לא יכול להחזיר חזרה את הפלסטיק, על מנת להגיע למיסב אני צריך לפרק את הדוד ולשים דוד אחר, באותו זמן להחליף באותו זמן את המיסב ואת הצירים. לא אני בניתי את המכונה וככה מגיע מהיצרן... אין מחלוקת שיש אחריות על המיסב והוא זה שהתקלקל, אבל גם הציר התקלקל- ברגע שהמיסב הולך גם הציר הולך ואז צריך להוציא את הדוד...".

9. נציג נתבעת 2 הוסיף וטען כי סירובו של התובע לשלם את הסכום שנדרש ממנו בעבור התיקון והחלטתו לרכוש מכונת כביסה חדשה, גרמו לכך שנזקיו היו גבוהים מכפי שיכולים היו להיות לו פעל לשם הקטנתם.

10. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בראיות שצורפו לכתבי טענותיהם וגם באלה שהוגשו במהלך הדיון, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה, כלפי נתבעת 2 בלבד.
ואלה הם נימוקי:
א. נתבעת 2 אישרה באופן שלא יכול להשתמע לשתי פנים כי החלק שהתקלקל במכונת הכביסה היה המיסב העשוי מתכת וכי התובע לא אמור היה לשלם עליו . זאת לנוכח תנאי תקופת האחריות המורחבת שניתנה לו מטעמה כאמור.
ב. פרשנותה של נתבעת 2 את תנאי האחריות באופן שיחייב את לקוחותיה לשלם בעבור כל חלקי הפלסטיק והגומי שאותם היא נדרשת לפרק על מנת להגיע אל חלק המתכת שהתקלקל, איננה מקובלת עלי ולטעמי נגועה היא באי-יושר של ממש.
התובע קבל מנתבעת 2 התחייבות מפורשת ל"אחריות מורחבת ומוגבלת שלא תכלול חלקי קוסמטיקה, פלסטיק, גומי וזכוכית". לדעתי, הפרשנות הסבירה, הראויה והיחידה לתנאי זה היא זו שתקבע כי רק במקרים בהם חל הקלקול בחלקים העשויים מן החומרים דלעיל (פלסטיק, גומי וזכוכית) ו/או בכאלה שהם "קוסמטיים", לא יהיה הלקוח זכאי בהחלפתם.
ג. נתבעת 2 שיכולה היתה בנקל לסתור את טענות התובע בדבר איחור הטכנאי "לוסי" בביקור הראשון, אי הגעתו כלל לביקור השני והעדר התייחסותה לפניותיו הבאות אליה, נמנעה מלעשות כן בכך שלא זימנה את השניים או מי מהם לעדות בבית המשפט. בהקשר זה אזכיר כי הלכה פסוקה היא שהימנעות מהבאת עדים רלוונטיים פועלת לחיזוק ראיות הצד שכנגד, הואיל וזו מקימה הנחה לרעת הצד הנמנע מהבאתה שלו נשמעה עדותו של העד- היה בה כדי לתמוך בגרסת היריב ( י' קדמי "על הראיות" ( חלק ראשון), תש"ע-2009, עמ' 418 וכן ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו).

11. דרישת התובע לביטול העסקה כולה איננה סבירה בעיני שכן אין חולק על כך שמכונת הכביסה הנדונה שימשה אותו ואת בני משפחתו במשך יותר משנתיים. לעומת זאת, עתירתו לחיוב נתבעת 2 בתשלום פיצוי בגין הצורך ברכישת המכונה החדשה ( אך ללא האביזרים הנלווים והביטוח), כמו גם בגין איחור הטכנאי בפעם הראשונה, אי הגעתו בפעם השניה והתעלמותה מפניותיו הבאות אליה באופן שאילץ אותו לרכוש את המכונה חדשה כאמור, נמצאו מוצדקות בעיני.

12. סוף דבר, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ככל שהיא נוגעת לנתבעת 2 בלבד (בהיותה האחראית מכח תעודת האחריות) ולחייבה בתשלום הסכומים כדלקמן:
1,950 ₪ בגין מכונת הכביסה החדשה.
800 ₪ בגין האיחור ואי הגעת הטכנאי - זאת בהתאם להוראת סעיף 18א(ד)(1) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
1,000 ₪ בגין הטרחה שמטבע הדברים היתה כרוכה בהתנהלות משפחת התובע ללא מכונת כביסה במשך כ- 3 שבועות + הוצאות המשפט.
את הסכום הכולל של 3,750 ₪ תשלם נתבעת 2 לתובע בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיה, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

התביעה כנגד נתבעת 1 נדחית, ללא צו להוצאות.

זכות להגשת בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ח, 01 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן שמיע
נתבע: תדיראן גרופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: