ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צביה נוני-כוכבי נגד בית הדין הרבני בפתח תקוה :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופט א' מצא
כבוד השופט י' זמיר

העותרת: צביה נוני-כוכבי

נגד

המשיבים: 1. בית הדין הרבני בפתח תקוה
2. בית הדין הגדול בירושלים
3. מאיר נוני

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

בבית המשפט העליון

פסק-דין

עניינה של עתירה זו בפסק-דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי בפתח-תקוה ביום 15.4.97. דעת הרוב באותו פסק-דין חייבה את העותרת להשיב לבעלה לשעבר (המשיב 3) את סכומי המזונות שגבתה ממנו בשנים 1982 עד 1986 לפי פסקי-דין שניתנו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ובבית המשפט העליון. העותרת ערערה על כך בפני בית הדין הרבני הגדול. במהלך הדיון בערעור נשמעה מטעם שני הצדדים הטענה כי בית הדין האזורי לא פסק בכל הטענות שהיו להם בענין. לאור זאת החליט בית הדין הגדול (ביום 22.12.97) כך:

"מחזירים התיק לביה"ד האזורי שישמע טענות הצדדים ויפסוק. לאחר מכן יהא כל צד רשאי לערער".

התיק אכן חזר אל בית הדין האזורי. בית הדין האזורי קיים דיון (ביום 22.4.98), ובסיומו החליט לדון רק בטענות העותרת שלא הועלו בפניו בסיבוב הראשון. העותרת, שהבינה מתוך ההחלטה כי בית הדין האזורי אינו מתכוון לדון בטענתה בדבר העדר סמכותו לבטל את הפסיקה של בתי המשפט, לא המשיכה בהליכים בפני בית הדין, ותחת זאת הגישה (ביום 10.6.98) עתירה זו, בה היא מבקשת שבית המשפט יבטל את פסק-הדין של בית הדין האזורי.

קודם שהעותרת פונה אל בית משפט זה נגד פסק דין של בית הדין האזורי, שומה עליה למצות את הליכי ההשגה הפנימיים בתוך מערכת השיפוט הרבני. העותרת פנתה אמנם בערעור אל בית הדין הרבני הגדול, אך ערעור זה טרם נדון לגופו, משום שבית הדין הגדול ביקש להמתין עד שבית הדין האזורי יכריע בכל הטענות שיש לצדדים. אם כן, מצב הדברים כיום הוא שבתי הדין הרבניים, האזורי והגדול, עדיין לא השלימו את הדיון בתביעה של המשיב 3 לחייב את העותרת בהשבת הכספים. לכן, הגשת העתירה לבית המשפט היא, בשלב זה, מוקדמת. אכן, לאחר שהוגשה העתירה נתבקשה העותרת להודיע לבית המשפט מדוע לא המתינה לסיום ההליכים בבית הדין הרבני. העותרת לא הציגה בהודעתה הסבר מניח את הדעת לכך, ואף הביעה נכונות להשאיר בידי בית המשפט את ההחלטה בשאלה אם העתירה מוקדמת.

כאמור, אנו סבורים כי העתירה מוקדמת. לפיכך אנו מחליטים למוחקה על הסף. כדי לאפשר לעותרת להמשיך בהליכים בבתי הדין הרבניים אנו מורים כי העתירה תימחק ביום 15.9.98. עד לאותו יום יעמוד בתוקפו הצו הארעי שניתן על ידי השופט י' זמיר ביום 12.6.98.

ניתן היום, ט"ו בתמוז תשנ"ח (9.7.98).

המשנה לנשי ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98036080.I04


מעורבים
תובע: צביה נוני-כוכבי
נתבע: בית הדין הרבני בפתח תקוה
שופט :
עורכי דין: