ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון מכלוף נגד יחיאב כהן :

בפני כבוד ה שופט הישאם אבו שחאדה

תובעים

שרון מכלוף
ע"י עוה"ד יגאל בן ברוך

נגד

נתבעים

  1. יחיאב כהן – בעצמו
  2. קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ

הנתבעת 2 ע"י עוה"ד מאיר דואל

פסק דין

דברי רקע

1. התובע, שרון מכלוף (להלן: "שרון") הוא הבעלים של רכב (להלן: "רכב 1") שלטענתו ניזוק במהלך תאונת דרכים שארעה עם רכב אחר שבבעלות הנתבעת 2, קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ (להלן: "קל אוטו"). הנתבעת 2 היא חברה להשכרת רכבים ואשר גם ביטחה את רכב 2 לגבי נזקי רכוש כלפי צד ג'. הנתבע 1, יחיאב כהן (להלן: "יחיאב") שכר את רכב 2 מנתבעת 2 ולטענת שרון היה גם הנהג של רכב 2 בעת קרות התאונה.

2. שרון טען שרכב 1 נפגע מרכב 2 בשל נהיגה רשלנית של יחיאב. לטענת שרון, כתוצאה מהתאונה, נגרם נזק לרכב 1 של אובדן להלכה ( total loss) ומכאן תביעתו נגד יחיאב ונגד קל אוטו לפצותו על מלוא ערכו של רכב 1. קל אוטו טוענת שמדובר בתאונה מבוימת, שייתכן שכלל לא קרתה, ואם קרתה, היא תואמה ובוימה מראש בין שרון ליחיאב על מנת ששרון יקבל תגמולי ביטוח במרמה מקל אוטו.

סדר הנטלים בטענה של תאונה מבוימת

3. בטרם שאעמוד על הראיות שהביאו הצדדים, מן הראוי להבהיר תחילה את סוגיית הנטלים הראייתיים בעת שמועלית טענה של תאונה מבוי מת שכל מטרתה קבלת תגמולי ביטוח במרמה ממבטח. ב-ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (פורסם בנבו,5.10.06) כבו ד השופטת ארבל סיכמה בפסקאות 11-14, 20-23 , 28-44 לפסק דינה את סוגיית הנטלים הראייתיים בעת שמדובר בטענה של ניסיון לקבלת תגמולי ביטוח במרמה ממבטח. סדר הנטלים בתמצית הוא כדלקמן:

א. בשלב הראשון: נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות לגבי עצם קרות התאונה ואופן התרחשותה מוטל על התובע אשר טוען שהוא זכאי לקבלת תגמולי ביטוח מ המבטח. על התובע להביא ראיות שמלמדות במאזן ההסתברויות שהתאונה אכן התרחשה בעולם המציאות וגם התרחשה באופן שמזכה אותו בקבלת תגמולי הביטוח מהמבטח (להלן: "השלב הראשון").

ב. בשלב השני: רק לאחר שהתובע הוכיח את עצם קרות האירוע מושא התביעה וגם את אופן התרחשותו, קם לתחיה נטל השכנוע ועימו גם נטל הבאת הראיות שמוטלים על המבטח להוכחת טענת המרמה שבפיו (להלן: " השלב השני").

4. על כן, במקרה שבפניי, בשלב הראשון הנטל על שרון להוכיח במאזן ההסתברויות את עצם התרחשות התאונה בעולם המציאות ו גם את אופן התרחשותה. יוזכר, שרון טען בכתב התביעה כי התאונה נגרמה בשל רשלנותו של יחיאב בעת נהיגת רכב 2. על כן, רק לאחר ששרון יעמוד בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות השייכים לשלב הראשון, קם לתחייה השלב השני, קרי החובה על קל אוטו להוכיח את טענת המרמה שבפיה. ככל ששרון לא יעמוד בשלב הראשון, תידחה תביעתו מבלי שיהיה צורך לדון בטענת המרמה שהעלתה קל אוטו.

5. כפי שאראה בפרק הבא, המקרה שבפניי מסתיים בשלב הראשון, דבר שמייתר את הצורך לדון בראיות שהביאה קל אוטו לגבי השלב השני.

שרון לא הוכיח את אופן קרות התאונה

6. התביעה שבפניי הוגשה בסדר דין מהיר ולכן לא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים והעדים השונים העידו בחקירה ראשית, חקירה נגדית וחקירה חוזרת. על כן, העדויות שנשמעו בבית המשפט הן הראיות המרכזיות שמהן יש לדלות את המידע לגבי עצם קרות התאונה ולגבי אופן התרחשותה.

7. בעדותו של שרון בחקירה הראשית מסר את הדברים הבאים לגבי המידע שיש ברשותו לעניין אופן קרות התאונה (פרוט' מיום 22.10.17 עמ' 4 ש' 8-6):

"הרכב שלי חנה בחנייה מצד ימין, צמוד למדרכה, בצורה מסודרת, הרכב של הנתבע פגע בי. גררתי את הרכב למוסך, הגיע שמאי מטעם הביטוח, הייתה לי פגיעה בדלת טיפה בכנף, חברת הביטוח שלי החליטה שהרכב ניזוק לפיצוי כביכול".

ובהמשך בפרוט' עמ' 4 ש' 16-17 אמר:

"היה לי ביטוח מקיף, יכולתי לתבוע. לשאלת בית המשפט אני לא ראיתי פיזית את קרות התאונה."

(ההדגשות שלי – ה'א'ש')

וכן בפרוט' עמ' 4 ש' 18-21 אמר:

"שהוא פגע בי אנשים ראו והוא השאיר פרטים. לשאלת בית המשפט, האנשים שראו את אופן קרות התאונה אינם עדים במשפט והם לא נוכחים. החלפנו פרטים. הוא השאיר לי על פתק, המשיך בנסיעה, השאיר טלפון, נפגשנו והחלפנו פרטים, את הפתק וכל הפרטים העברתי לחברת הביטוח והם ניהלו משא ומתן ומסמכים בין החברה של הביטוח של הנתבע, שאלתי כל הזמן את סוכן הביטוח שלי מה קורה עם הכסף של התיקון, הם לא תיקנו. המתנו לקבלת הכסף. "

(ההדגשות שלי – ה'א'ש')

8. לפיכך, לפי עדותו של שרון, הוא לא היה עד לאירוע התאונה ולמעשה איננו יודע דבר כיצד קרתה התאונה וכל המידע שיש לו לגבי אופן קרות התאונה הוא בגדר עדות שמיעה קרי בגדר ראייה שאיננה קבילה. העדים שלטענתו ראו את אירוע התאונה וסיפרו לו עליו בדיעבד, כלל לא העידו במשפט.

9. כל הראיות שהביא שרון לגבי עצם קרות התאונה ולגבי אופן התרחשותה, הן עדותו בבית המשפט, כפי שהובא לעיל. הא ותו לא. כמו כן, גם מחקירתו הנגדית של שרון לא נמסר פרט מידע כלשהו בדרך של ראייה קבילה ובעלת משקל, לגבי אופן קרות התאונה. בנוסף, שרון היה מיוצג בהליך שבפניי ולא נחקר בחקירה חוזרת. על כן, על פניו, שרון לא הוכיח את תביעתו ולא הביא ולו בדל ראייה לגבי עצם קרות התאונה ולגבי אופן התרחשותה. די בכך על מנת שתביעתו תידחה. מעבר לנדרש, אעמוד על עדותו של יחיאב על מנת לבדוק אם היא מקימה עילת תביעה כלשהי עבור שרון נגד חברת קל אוטו.

10. יחיאב, בהיותו בעל דין, היה נוכח באולם בית המשפט בעת ששרון העיד. כמו כן, עדותו של יחיאב נשמעה באותו היום מיד לאחר עדותו של שרון. בעדותו של יחיאב, בחקירה הראשית אמר את הדברים הבאים (פרוט' מיום 22.10.17, עמ' 12 ש' 14-19):

"מה שהיה בתאונה אני לא זוכר בדיוק מה היה, אלה דברים שאתה מחזיר אותי אחורה, אני באמת לא זוכר. אני זוכר שפגעתי לו באוטו, זה ברור, זה היה, דיברנו כמה פעמים, אבל שכחתי כבר עברתי טרגדיה לפני 4 חודשים ומאז הראש שלי לא פה, בן אדם מת לי בפנים, טביעה בכינרת עם 3 הנערים, נחמן איטח, הצלתי את החברה שלו במרחק 700 מטר מהחוף והוא טבע לי בפנים ומאז אני מטופל. אפילו על מה שהם דיברו שהוא אמר דיברתי אני לא מבין במה מדובר, לכן אני רוצה שתשאלו אותי שאלות."

(ההדגשות שלי – ה'א'ש')

11. הציטוט שהובא לעיל הוא עדותו המלאה של יחיאב בחקירה הראשית. לפי עדותו של יחיאב, הוא אינו זוכר כיצד קרתה התאונה. הוא רק זכר שפגע ברכב של שרון. יחיאב גם לא אמר ש שכר את רכב 2 מקל אוטו וגם לא אמר שהפגיעה ברכב 1 בוצעה באמצעות רכב 2.

12. יוזכר, החקירה הראשית מהווה את תמצית עדותו של בעל דין שבה הוא פורש בפני בית המשפט את מלוא גרסתו ואת מלוא ראיותיו לגבי האירוע מושא התביעה. יחיאב היה העד היחיד במשפט שהיה ביכולתו להעיד על אופן קרות התאונה. בפועל, אין דבר בעדותו של יחיאב בחקירה הראשית שניתן להסיק ממנו שיחיאב נהג ברכב 2 ב אופן שמקים עילת תביעה נגד קל אוטו, קרי שיחיאב נהג ברכב 2 ברשלנות. די גם בכך על מנת לדחות את התביעה של השרון כנגד קל אוטו.

13. יש לציין שיחיאב לא היה מיוצג בהליך שבפניי ובחר לייצג את עצמו. ניצנים ראשונים של מידע לגבי אופן קרות התאונה ניתן היה לקבל מיחיאב רק בשלב החקירה הנגדית על ידי בא כוחו של שרון. יוזכר, החקירה הנגדית, כשמה כן היא, חקירה ששמורה ליריב ומטרתה לקעקע את גרסתו של עד כפי שנמסרה בחקירה הראשית, ולא להשלים אותה. יתר על כן, בחקירה הנגדית, יחיאב מסר את הדברים הבאים (פרוט' מיום 22.10.17 עמ' 13 ש' 4-22):

"ש: שהגעת לרכב, נכנסת, הנעת מה היה אז ?
ת: פגעתי ברכב ואז היו שם צעקות, אנשים שיותר נכון היו שם אתיופים, זו שכונה של אתיופים, אתה מנסה להחזיר אותי אחורה למקרה התאונה, מקרה התאונה אני באמת לא זוכר אותו, אני לא זוכר איך זה היה אפילו. אני זוכר פחות או יותר שנסעתי ברוורס ופגעתי ברכב, אבל הקטע של איך המכה ומה היה במכה, זה לא זוכר.
ש: אמרת שחזרת ברוורס ופגעת ברכב, מה עשית באותו רגע.
ת: מה עשיתי?
ש: נשארת בתוך הרכב ?
ת: את האמת, בכיתי באותו רגע, נכנסתי ללחץ.
ש: אבל נשארת ברכב .
ת: נשארתי ברכב שלי, הבחור האתיופי הביא לי כוס מים ניסה להרגיע אותי ואז השארתי פרטים, רשמתי על דף, הבאתי לבחור והוא שם לו על האוטו.
ש: אתה ראית שהוא שם.
ת: את האמת לא ראיתי.
ש: מתי דיווחת על התאונה לנתבעת 2.
ת: לא זוכר שדיווחתי בכלל. אה, סליחה, בעצם החזרתי את האוטו ש: מתי החזרת את הרכב, אתה זוכר כמה ימים אחרי התאונה, לא בדיוק תאריך, יום יומיים א חרי.
ת: כן הבנתי, אם זה היה אחרי, יום אחרי, אתה מכיר את זה שאתה מנסה להכניס את הזיכרון וזה לא נכנס? יכול להיות יום אחרי."

(ההדגשות שלי – ה'א'ש')

14. על כן, גם מהחקירה הנגדית של יחיאב אין גרסה סדורה כיצד קרתה התאונה. רק בחקירה הנגדית של יחיאב אנו שומעים לראשונה שנסע נסיעה לאחור ופגע ברכב 1, אך תוך שהוא חוזר ומדגיש שאיננו זוכר את התאונה ואת אופן התרחשותה.

15. יתר על כן, בהודעה בכתב שמסר יחיאב לקל אוטו ביום 25.3.16 (נ/1), יום אחד לאחר אירוע התאונה , נרשמו הדברים הבאים:

"נסעתי רוורס אך הדוושת גז נתקעה בשטיח ולכן הרכב לא עצר."

בהמשך, ישנו תיאור של הנזקים שנגרמו לרכב 2 כדלקמן:

"שמשה אחורית שבורה לגמרי וכל החלק האחורי כולל הטמבון."

16. הגרסה לפיה "דוושת הגז נתקעה בשטיח" ולכן רכב 2 לא עצר, הופיעה גם בכתב ההגנה שהגיש יחיאב. עם זאת, גרסה זו לא נאמרה כלל על דוכן העדים על ידי יחיאב. אם לא די בכך, בהודעה שמסר יחיאב לקל אוטו לא נאמר כלל שבעת שנסע "ברוורס" פגע ברכב 1 או ברכב כלשהו וגרם לו לנזקים.

17. מכלול הנתונים שצוינו לעיל לגבי עדותו של יחיאב, מובילים למסקנה שמדובר בעדות בלתי מהימנה שיש לייחס לה משקל נמוך ביותר, אם בכלל.

סוף דבר

18. לסיכום, נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות להוכחת עצם קרות התאונה וכן את אופן התרחשותה, מוטלים על כתפיו של שרון . בפועל, שרון לא הביא ולו בדל ראייה בעניין זה ולמעשה נסמך על עדויות שמיעה, שאינן קבילות כראייה, ואשר שמע אותן מאנשים שלא העידו במשפט. נתון זה כשלעצמו מוביל למסקנה שיש לדחותו את התביעה, דבר שמייתר את הצורך לדון בראיותיה של קל אוטו לגבי טענת המרמה שבפיה.

19. יתר על כן, ככל ששרון מבקש לבסס את תביעתו נגד קל אוטו, הן לגבי עצם התרחשות התאונה והן לגבי אופן התרחשותה, על עדותו של יחיאב, הרי שעדות זו קצרה ידה מלהושיע בהיותה בלתי מהימנה ולכן יש לייחס לה משקל נמוך ביותר, אם בכלל.

20. יש לציין שמטעם קל אוטו העידו שני חוקרים מטעמה במהלך המשפט ולכן יש לחייב את שרון בהוצאות יה בגין שני החוקרים וכן גם בשכר טרחת עורך דין.

21. לפיכך, התביעה נגד הנתבעים 1 ו-2, נדחית.

22. הנני מורה לתובע, שרון מכלוף, לשלם לנתבעת 2, קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ, את הסכומים הבאים:

א. הוצאות משפט, בגין שני החוקרים מטעמה, בסך של 2,500 ₪.
ב. שכר טרחת עורך דין בסך של 6,500 ₪.

23. הסכומים שצוינו לעיל ישולמו עד ליום 15.5.18 ולאחר מכן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

זכות ערעור תוך 45 ימים.

המזכירות תשגר העתק פסק דין לצדדים.

ניתן היום, י"ג ניסן תשע"ח, 29 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון מכלוף
נתבע: יחיאב כהן
שופט :
עורכי דין: