ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דזג זכריהו זלמן נגד גני דוד אילת בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקשים:

  1. דזג זכריהו זלמן
  2. מתוקה מזרחי

נגד

המשיבה:

גני דוד אילת בע"מ

החלטה

לפני בקשת המבקשים, הם הנתבעים בתובענה דנן, לתיקון כתב הגנתם, בעקבות פסק בורר שניתן בעניין הסכם המכר מושא התובענה , ביום 29.10.17, ע"י כבוד ה נשיא בדימ וס גורן (להלן: " פסק הבורר").

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מצאתי לנכון לקבל הבקשה לתיקון כתב ההגנה.

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי:
"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות."

בענייננו, פסק הבורר מיום 29.10.17 דן בחלק מהשאלות העומדות להכרעה במסגרת התובענה דנן, ומשכך לא יכול להיות חולק כי תיקון כתב ההגנה באופן שיתייחס לפסק הבורר, הינו תיקון נדרש על מנת שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

אף המשיבה הכירה בכך במסגרת בקשתה להארכת מועד ולדחיית מועד דיון מיום 17.11.17, במסגרתה טענה, כי " חלק מהמחלוקות נשוא תיק זה משיק ואף קשור במחלוקת שהתבררה במסגרת הליך בוררות שהתנהל בפני כבוד הבורר הנשיא (בדימוס) מר אורי גורן... לצורך לימוד פסק כבוד הבורר גורן שעל פניו יש בו כדי לחסוך חלקים נרחבים מהמחלוקות בין הצדדים ולימוד השלכות על ההליך דנן נדרשים הצדדים לארכה של 60 יום...".

בנסיבות אלה, ברי כי יש להיעתר לבקשה.

לא ברורה טענת המשיבה, לפיה אין להסיק מהבקשה מיום 17.11.17 כי היא מייחסת לפסק הבורר משמעות ביחס לתובענה דנן , והיא אך נתנה הסכמתה להארכת המועד שהתבקשה במסגרת בקשה זו, שעה שהמשיבה עצמה, היא שהגישה את הבקשה.

בדומה, אף אין לקבל את טענת המשיבה , לפיה המבקשים לא הגישו תצהירים מטעמם חרף חלוף המועד לכך , ויש להכריע בתיק על סמך המסמכים המצויים בו. עיון בתיק בית המשפט מעלה כי למבקשים ניתנה ארכה להגשת תצהיריהם עד ליום 13.3.18, וכי במועד זה אכן הוגשו תצהירים מטעם המבקשים.

המבקשים מציינים בבקשתם, כי היא מוגשת אך לשם הזהירות, זאת שעה שהתצהירים מטעמם מתייחסים במפורש לפסק הבורר. בנסיבות אלה, הרי שתיקון כתב ההגנה לא יגרור אחריו צורך בתיקון תצהירי המבקשים, ולא יעכב את בירור התובענה יתר על המידה. אף בכך יש כדי להטות את הכף לטובת המבקשים.

נוכח כל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת.

המבקשים יגישו כתב הגנה מתוקן תוך 14 יום. נוכח מועד הדיון הקבוע בתיק ועל מנת שלא לעכב יתר על המידה את בירור התובענה, ימי פגרת הפסח יבואו במניין הימים.

לא מצאתי להשית צו להוצאות.

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ח, 28 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דזג זכריהו זלמן
נתבע: גני דוד אילת בע"מ
שופט :
עורכי דין: