ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאדל עודתאללה נגד קבוצת סיואר את מייס השקעות וייזום בע"מ :

לפני כבוד הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
פאדל עודתאללה, ת.ז. XXXXXX962
ע"י ב"כ עו"ד תאופיק מוויס

-
הנתבעים:
1. קבוצת סיואר את מייס השקעות וייזום בע"מ
ח.פ. 515062982
2. ח'טיב עזאלדין, ת.ז. XXXXXX350
3. מייסם ח'טיב, ת.ז. XXXXXX425
ע"י ב"כ עו"ד מג'די עאבד

החלטה

משלא הוגשה הודעה מטעם הצדדים, כאמור בהחלטה מיום 21/2/18, הריני להוראות כלדקמן:

1. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר יצורף לתצהיר ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתק מהתצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה. הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו התצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובע תוך 30 ימים מהיום.
הנתבעים תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובע.
ימי הפגרה יבוא במניין הימים.
5. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע ים להביא ראיות, וה ם לא יורשו להגיש ראיות מטעמ ם.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.
בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.
מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות.

למעקב בהתאם.

ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ח, (28 מרץ 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , רשמת


מעורבים
תובע: פאדל עודתאללה
נתבע: קבוצת סיואר את מייס השקעות וייזום בע"מ
שופט :
עורכי דין: