ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד יוסף פאר :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובעת

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
ע"י עו"ד שחף היימן

נגד

הנתבעים

1.יוסף פאר
2.ניב פאר
ע"י עו"ד דניאל אנושי

פסק דין

1. עסקינן במחלוקת אם התרחשה תאונה בה גרמה משאית הנתבעים לנזק ברכב המבוטח על ידי התובעת.
לטענת התובעת, שעה שמשאית השייכת לנתבע 1 (להלן: בעל המשאית) הנהוגה על ידי הנתבע 2 (להלן: נהג המשאית) נסעה על גבי גשר במקביל לרכב המבוטח על ידה, ופגעה במראה השמאלית של הרכב. נהג המשאית טען מנגד כי הבחין ברכב התובעת מגיע מולו במהירות, הבין שלא יוכלו שניהם לעבור בו זמנית על פני הגשר ולכן עצר את המשאית – העמוסה כוורות דבורים – בצד הדרך לפני המשאית. לדברי נהג המשאית, המשיך בדרכו רק לאחר הרכב חלף על פניו, מבלי שהיה כל מגע ביניהם.
2. במקרה המונח בפניי מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות, כדי לתמוך באיזו מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו. בהעדר אותו "דבר מה נוסף" שיהיה בו כדי להטות את המאזניים לכיוון זה או אחר, יש להכריע על בסיס נטל ההוכחה בלבד.
3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, שמעתי את העדים וראיתי את תמונות כלי הרכב ממקום התאונה, אני מעדיפה את גרסתו של התובע בשל אלה:
ראשית, הנהג ברכב התובעת (להלן: נהג הפרטית), שהיה ברכב עם אשתו ושלושה ילדים קטנים, טרח לעצור את רכבו לאחר הגשר, לבצע פניית פרסה ולנסוע אחרי המשאית כדי לעצור אותה ולהחליף פרטים.
נהג המשאית אישר כי נהג הפרטית עצר אותו כשלושה ק"מ אחרי הגשר (עמ' 6 שורה 15), חסם את דרכו וטען כי המשאית פגעה ברכבו (עמ' 5 שורות 9-15). נהג המשאית מסר כי נהג הפרטית דיבר אליו בצורה מאיימת ועל כן עזב את המקום. מכאן שאין חולק כי נהג הפרטית העלה כב ר סמוך לאחר התאונה את טענותיו שהמשאית פגעה ברכבו, ויש בכך כדי לחזק גרס ה זו.
יש לשקול את שתי הגרסאות במבחן "השכל הישר": נהג הפרטית טען כי נפגע ממשאית שחלפה במקביל לו על פני הגשר; מנגד, טענת נהג המשאית כי נהג הפרטית מאשי ם אותו בהאשמה חסרת בסיס עובדתי, כאשר היה במקום התאונה אך לא היה אחראי לפגיעה או לגרימת הנזק. אמנם, ייתכן מקרה שבו אדם יאשים אחר ללא בסיס, אך מקרה זה בוודאי נדיר יותר מהמקרה שבו תתרחש פגיעה בעת שמשאית רחבה פוגעת מבלי משים במראה של רכב שחולף לידה.
שנית, מצאתי קושי לקבל את גרסת נהג המשאית בשלמותה. לו עצר נהג המשאית לפני העלייה לגשר, כך שרכב התובעת חלף אותו ללא קרבה יתרה, לא קיים הסבר מניח את הדעת לכך שמצא לנכון לרדת מהמשאית לאחר העימות עם נהג הפרטית ולבחון אם יש סימני פגיעה (עמ' 5 שורות 18-19). העובדה שנהג המשאית מצא לנכון לערוך בדיקה כזו מעלה כי היה לו ספק בנוגע למעורבות המשאית בתאונה.
מסקנה זו מתיישבת גם עם העובדה שבפעם הראשונה שנשאל נהג המשאית בחקירתו הנגדית אם היתה תאונה או לא, השיב "אני לא שמעתי שום תאונה. שום דבר" (עמ' 5, שורות 29-30). בהמשך, אישר שקביעתו שלא היתה תאונה נובעת מכך שלא שמע כזו (שם, שורות 33-34) .
שלישית, טענת הנתבעים כי הגשר הוא צר מכדי לאפשר מעבר של המשאית והרכב הפרטי צד בצד זה, היא טענה שהועלתה על ידי הנתבעים בכתב ההגנה. לעניין זה אני דוחה את עמדת ב"כ הנתבעים בסיכומיו (עמ' 8 שורות 21-24) לפיה "יש סתירות. בגרסה שלנו זה למעשה גרסה מול גרסה. לדעתי חייב היה חברי אחרי שקרא את גרסת הנתבע להביא עדויות לגבי רוחב הגשר. אמרנו שהגשר לא מאפשר מעבר שתי מכוניות. התובעת התעלמה מזה. לשאלת בית משפט למה אנחנו לא הבאנו, אני משיב המוציא מחברו עליו הראיה. הגרסה שלי נכתבה ולא נסתרה." כפי שהתובע נדרש להוכיח את תביעתו, הנתבע מחוייב להוכיח את טענות ההגנה המובאות על ידו.
הדבר נכון במיוחד כאשר הוכחת טענה כזו אינה מסובכת ואינה דורשת משאבים ממשיים: ניתן לתעד ביצוע מדידה בצילום תמונה או סרטון ולהציג את הנתונים בפני בית המשפט. בעל המשאית אישר בעדותו כי הוא מכיר את המקום (עמ' 8 שורות 3-4) ולא הובאה כל טענה כי לא ניתן היה להביא אסמכתא לאימות טענת ההגנה בפני בית המשפט.
רביעית, נהג המשאית השתמש בעדותו באמירות קיצוניות, שאינן עומדות במבחן המציאות. כך למשל, טען שכאשר הוא לפני הגשר הוא "רואה מבקביל אליי מולי רכב מגיע בטיסה, במהירות שאינה מותאמת...". נהג המשאית לא חלק על שרטוט מקום התאונה שערך נהג הפרטית (ת/1) - התואם את השרטו ט שצורף לכתב ההגנה - ממנו עולה כי קיים עיקול חד לפני העלייה לגשר, משני צדיו. לא ברור כיצד יכול רכב להגיע "בטיסה" לאותו מקום ולבצע פנייה בטוחה לפני העליה לגשר, ובמיוחד תמוהה הטענה כי יעשה כן עם כל בני משפחתו ברכב עמו.
בנוסף, טען נהג המשאית כי נהג הפרטית צעק עליו ודיבר אליו "לא יפה". גם לעניין זה, לא סביר כי אדם בוגר יצעק ויקלל בקללות מהסוג המשתמע מדברי נהג המשאית (עמ' 5 שורות 13-14) בנוכחות אשתו ולידיו הקטנים.
תמוהה הטענה כי רק משום טון דיבורו של נהג הפרטית, סירב נהג המשאית למסור את פרטיו על אף שנטען נגדו שגרם נזק לרכב אחר. כלל לא ברור מדוע טון הדיבור של א דם אחר מונעת מסירת פרטים, כאשר מדובר בחובה אזרחית, מוסרית ומתבקשת בנסיבות העניין.
חמישית, אשתו של נהג הפרטית (שלא היתה נוכחת באולם בעת עדותו של בעלה) תמכה באופן מלא בגרסת התובעת. ההבדלים הקלים בין הגרסאות, לגביהן מסרה העדה כי אינה זוכרת את הפרטים, אינם בעלי משמעות.
שישית, נהג המשאית טען בחקירתו כי הכוורות אינן בולטות מקו המשאית (עמ' 6, שורות 33-34) אולם בהמשך, לאחר שהוצגה לו תמונה של המשאית שבה נראה מטען החורג מדופן הארגז, טען כי " זה רשת שירדה מהאוטו" (עמ' 7, שורות 2-3). נהג המשאית לא התנגד למשתמע , כי מדובר בתמונה של המשאית ממנה בולטים חלקים (לרבות כיסוי בולט של הצמיג הקדמי, שנמצא בגובה של מראת צד ברכב פרטי) אשר יכולים היו לפגוע במראה של רכב אחר בהעדר מרווח מתאים בין שני כלי הרכב.
4. עם זאת, מצאתי כי יש להטיל על נהג הפרטית אשם תורם: הן הנהג והן אשתו הסבירו כי ציפו שהמשאית תיצמד לימין. מכאן עולה כי ידוע שמדובר במעבר צר יחסית שבו כל אחד מהנהגים חייב לנקוט בזהירות, על מנת לאפשר נסיעה במקביל בו זמנית על פני הגשר. לא נטען כי הדרך היתה עמוסה, וכי לא ניתן היה להמתין טרם העלייה על הגשר עד שהמשאית תסיים לחלוף עליו. לא נטען כי הבחינו במשאית שאינה נצמדת לימין ונקטו בפעולה כלשהי להסב את תשומת לבו של הנהג לעובדה זו. בשל אלו, אני קובעת כי לנהג הפרטית אשם תורם בשיעור של 10%, ועל כן התובעת זכאית לפיצוי בשיעור של 90% מנזקיה.
5. באשר לסכום הנזק: התובעת טענה כי שילמה בשל התאונה סכוך של 1,904 ₪, כדמי ביטוח ושכר לשמאי. טענה זו לא הוכחשה בכתבי ההגנה שהוגשו ועל כן אני מקבלת אותה.
6. בהתאם לקביעת האחריות ובשים לב למידת האשם התורם שנקבעה, אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד, 1,714 ₪, בצירוף אגרת בימ"ש בסך 374 ₪, שכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪ ושכר שני עדי התובעת שהתייצבו לדיון בסכום של 1,200 ₪.
ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.
זכות ערעור תוך 45 יום לבית משפט המחוזי מרכז – לוד.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לבאי כח הצדדים.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ח, 26 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: יוסף פאר
שופט :
עורכי דין: