ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיזבון המנוח טהה אחמד מותקאל ז"ל נגד עיזבון המנוח מוחמד אחמד טהה ז"ל :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בש"א 020197/07

בתיק עיקרי: א 002103/07

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

25/01/2008

בעניין:

יורשי המנוח טהה אחמד מותקאל ז"ל

ע"י ב"כ עוה"ד

פטין עיסא

המבקשים

נ ג ד

יורשי המנוח מוחמד אחמד טהה ז"ל

ע"י ב"כ עוה"ד

אפריג' עאדל

המשיבים

החלטה

הנתבעים מבקשים לדחות את התובענה על הסף מפאת התיישנות, על פי סעיף 5(2) לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), וזאת בטענה שבמועד עריכת ההסכם, היו המקרקעין בלתי מוסדרים.

בכתב התביעה נטען, כי במסגרת הסכם מכר מיום 2/11/72, מכר אבי הנתבעים לאבי התובע את הזכויות הקנייניות והחוזיות במקרקעין מסוימים, אך למרות תשלום התמורה ותפישת החזקה, לא נרשמו הזכויות במרשם המקרקעין.

התובע עתר למתן סעד הצהרתי לפיו הוא זכאי להירשם כבעלים בשטח מסוים, וכן להורות לנתבעים להשלים את המכר, לרבות המצאת אישורים רלוונטיים.

הנתבעים טוענים, כי הסכם המכר נערך ביום 2/11/72, בעוד שהמקרקעין נשוא התביעה עברו הסדר רק ביום 10/7/87 . לפיכך, למעשה, עילת התביעה קשורה במקרקעין בלתי מוסדרים, וחל סעיף 5 לחוק ההתיישנות, הקובע:

"התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן-תקופת ההתיישנות) היא-

(1) בשאינו מקרקעין- שבע שנים;

(2) במקרקעין- חמש עשרה שנה; ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין)- עשרים וחמש שנה".

בתגובתו, טוען התובע כי מרגע חתימתו על גבי הסכם המכר, קבלת מלוא התמורה ומסירת החזקה, אבי הנתבעים (המוכר) נטל על עצמו נאמנות כלפי אבי התובע (הקונה) לרשום את זכויותיו במקרקעין, ונחשב כנאמן כלפיו לעניין זה, מבלי שהתכחש או התנגד, בשלב כלשהו, לעצם הנאמנות. התובע טוען, כי הנאמנות עברה אל יורשיהם של הצדדים.

בפסיקה נקבע, כי כשמדובר בתביעה של נהנה כנגד נאמן, תקופת ההתיישנות לא מתחילה עם הפרתה של חובת הנאמנות על ידי הנאמן, אלא היא מתחילה רק כאשר הנאמן מודיע לנהנה על הפרת חובת הנאמנות. הסיבה לכך היא, שאמת המידה לזהירות הסבירה הנדרשת לעניין גילוי העובדות המהוות את עילת התביעה, נקבעת על יסוד הכלל שבהעדר מידע סותר, הנהנה רשאי להניח כי הנאמן ממלא את חובתו (ע"א 3322/95 גמזו נ' גושן, פ"ד נ(4) 520; ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49).

אין בכוונתי, לרדת לעומקה של מערכת היחסים ההסכמית בין הצדדים, כיורשי הצדדים להסכם, או להביע עמדה מהותית כלשהי בנוגע לקיומה של נאמנות ומשמעותה. סוגיות אלה טעונות בירור עובדתי, במסגרת שלב עתידי של ההליך.

בשלב זה, כל שניתן לקבוע הוא, כי התובע העלה יסוד להתגבשותו של מוסד הנאמנות בענייננו, באופן שאינו מצדיק קביעה משפטית נחרצת בדבר התיישנות התביעה, עקב היותם של המקרקעין בלתי מוסדרים (ככל שכך הדבר).

הבקשה נדחית.

אני מפנה את תשומת לב הצדדים לכך שטרם הוגשה תגובה לבש"א 22192/07.

ניתנה היום י"ח בשבט, תשס"ח (25 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו