ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמר נגד חמוד :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות עכו

תק 002281/07

בפני:

כב' השופט אלטר משה

תאריך:

25/01/2008

בעניין:

עמר גיא

התובע

נ ג ד

1 . חמוד מוחמד

2 . הראל- חברה לביטוח בע"מ

הנתבעים

פסק דין

רכבו של התובע נפגע וניזוק בתאונת דרכים שאירעה ביום 22/7/07.

בתאונה היה מעורב רכב שהיה נהוג בידי נתבע מס' 1 ושבעת אירוע התאונה היה מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות צד ג' בגין נזקי רכוש, אצל נתבעת מס' 2.

אין מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלת האחריות. מוסכם על הכל שהתאונה אירעה באשמתו הבלעדית של נתבע מס' 1 וכי, לכן, על הנתבעים לפצות את התובע בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

המחלוקת בין הצדדים מצטמצמת בשאלת בגובה הנזק. אין חולקין שהנתבעת מס' 2 שילמה לתובע סך של 10,458 ₪, שזה סכום הנזק שלא שנוי במחלוקת.

בתביעה שבפניי עותר התובע לחייב את הנתבעים לשלם לו את הסך של 17,000 ₪, שזה סכום יתרת הנזק שנגרם לו, לטענתו, כתוצאה מהתאונה.

כפי שצויין בפרוטוקול של ישיבת היום, המחלוקת בין הצדדים מצטמצמת ל- 4 עניינים והם:

1. איזה אחוז יש להפחית משווי הרכב, שאין מחלוקת כי היה 43,000 ₪, בשל העובדה שמדובר ברכב "ליסינג" לשעבר – לטענת התובע יש להפחית 3% בלבד. לטענת הנתבעת מס' 2 יש להפחית 6%. מאחר ובחישובים שנעשו ע"י השמאי של התובע הופחתו 3% בגין קילומטרז' גבוה, דבר שלא הופחת בחישובים שנעשו ע"י השמאי מטעם הנתבעת, 3% אלה מתקזזים מההפרש שבין 6% ל- 3%. לכן, אינני רואה צורך להכריע במחלוקת זו.

2. איזה אחוז יש להפחית בשל העובדה שמדובר ברכב שהיה בבעלות קיבוץ – לטענת התובע, מאחר והרכב הזה היה רכב ששימש כרכב צמוד של מרכז הקיבוץ, צריך להפחית 12% בלבד. לטענת הנתבעת, מאחר ומדובר ברכב שהיה בבעלות קיבוץ, יש להפחית 30%.

לכתב התביעה צורף אישור בחתימת ידו של מר שפי מור, מנכ"ל קיבוץ מרום גולן, שהרכב היה בבעלותו, ממנו עולה כי אכן הרכב שימש כרכב צמוד של מרכז הקיבוץ. לכן אני מקבל את טענת הנתבעת שצריך היה להפחית 12% בלבד.

3. מה שווי השרידים – בעניין זה יש לנו שתי הערכות. הערכה אחת שהיא נכונה ליום אירוע התאונה, לפיה שווי השרידים היה 18,285 ₪ והערכה שניה, שהיא נכונה ליום 21/11/07, לפיה שווי השרידים הוא 13,000 ₪. לאחר ששקלתי בעניין, אני קובע שהמועד הנכון להערכת שווי השרידים הוא יום אירוע התאונה, שכן זה גם התאריך שבהתייחס אליו הוערך שווי הרכב.

4. האם על הנתבעת מס' 2 לשאת בתשלום נוסף ששילם התובע כשכר טרחה לשמאי – לאחר ששקלתי בעניין, אני סבור שהיה על השמאי ליתן חוות דעת אחת בלבד ולכלול בתוכה גם את התוספת מיום 21/11/07 ולא היה מקום לגבות שכר טרחה נוסף. לכן, אין מקום לחייב את הנתבעת מס' 2 לשלם לתובע את הסך של 347 ₪ שהוא שילם כשכר טרחה.

סיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי נזקי התובע, כתוצאה מהתאונה, מסתכמים בסכום של 18,508 ₪ כמפורט להלן:

שווי הרכב למועד אירוע התאונה 43,000 ₪.

הפחתת 12% בגין קיבוץ לשעבר - 5,160 ₪.

--------------

סה"כ 37,840 ₪.

הפחתת 6% (בגין ליסינג + קילומטרז') - 2,270 ₪.

--------------

סה"כ 35,570 ₪.

הפחתה בגין שווי השרידים - 18,285 ₪.

--------------

סה"כ 17,285 ₪.

שכר טרחת שמאי 1,223 ₪.

-------------

סה"כ 18,508 ₪.

מאחר ואין חולקין כי הנתבעת מס' 2 שילמה לתובע סך של 10,458 ₪, היא נותרה חייבת לתובע סכום של 8,050 ₪.

אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע סך של 8,050 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום אירוע התאונה, 22/7/07 ועד התשלום המלא בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

למזכירות: מאחר ופסק הדין ניתן לאחר שהצדדים עזבו את אולם ביהמ"ש, יש לשלוח להם את העתק פסק הדין.

ניתן היום י"ח בשבט, תשס"ח (25 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

אלטר משה, שופט

002281/07תק 314 ענבל ר.