ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זטלר מיכאל נגד מירוניאסקי :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות עכו

תק 001921/07

בפני:

כב' השופט אלטר משה

תאריך:

25/01/2008

בעניין:

זטלר מיכאל

התובע

נ ג ד

מירוניאסקי משה

הנתבע

פסק דין

התובע הינו עורך דין במקצועו.

בשנת 1999 או בסמוך לכך, פנה הנתבע אל התובע וביקשו לטפל בתביעה לקבלת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות אחרות שהגיעו לו ממעסיקתו לשעבר, חברת "אדווטק טכנולוגיות חדשניות בע"מ" (להלן: "חב' אדווטק").

בין הצדדים הוסכם כי הנתבע ישלם לתובע, כשכר טרחה, 20% מכל סכום שיצליח לגבות עבור הנתבע.

התובע הגיש, בשמו של הנתבע, תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. התביעה התבררה במסגרת תיק עב. 1157/99 וביום 5/6/00 ניתן פסק דין לטובת התובע, בו חוייבה חב' אדווטק לשלם לנתבע סכומים שונים, כמפורט בפסק הדין. הסכומים מסתכמים בסכום העולה על 42,000 ₪ קרן, כשלחלק מהסכום מצטרפים פיצויי הלנה ולחלק מצטרפים הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

לטענת התובע, כעולה מכתב התביעה, הוא הצליח במו"מ עם עו"ד צבי סובול, ב"כ חב' אדווטק, להגיע לידי טיוטת הסדר פשרה אשר היתה מבטיחה לנתבע קבלת חלק משמעותי מהסכום המגיע לו על פי פסק הדין, אולם הנתבע דחה את הסדר הפשרה. בשלב מאוחר יותר חזר בו אמנם הנתבע מסירובו לקבל את הסדר הפשרה, ואף חתם על טיוטת ההסדר, אולם בשלב זה לא היתה חב' אדווטק מסוגלת לשלם לתובע את הסכום שהוצע בהסדר הפשרה, בשל החמרה במצבה הכספי.

עוד טוען התובע כי בחודש פברואר 2007 הודיע הנתבע לתובע כי ברצונו לקבל את התיק על מנת להעביר את המשך הטיפול לעו"ד אחר. התובע ביקש מהנתבע שישלם לו שכר טרחה בסך 4,500 ₪, עבור הטיפול שלו עד לאותו שלב, בניכוי סך של 1,500 ₪ אותו הפקיד בזמנו הנתבע בידי התובע, על חשבון הוצאות. משסירב הנתבע לשלם את הסך של 3,000 ₪, הגיש התובע את תביעתו שבפניי, בה הוא עותר לחייב את הנתבע לשלם לו סכום זה.

לטענת הנתבע, כעולה מכתב ההגנה, אין הוא חייב לשלם לתובע סכום כלשהו, שכן על פי ההסדר עליו לשלם 20% מכל סכום שהתובע יצליח לגבות. מאחר והתובע לא הצליח לגבות כל סכום שהוא מעבר ל- 2,300 ₪, שתמורתו שילם הנתבע לתובע את ה- 20% המגיעים לו, אין התובע זכאי, לטענת הנתבע, לכל תשלום נוסף.

עיקר המחלוקת בין הצדדים, כעולה מכתבי הטענות ומעדויותיהם בפניי, הינה בשאלה האם אמנם העביר התובע לנתבע הצעת פשרה שהועלתה ע"י חב' אדווטק, לשלם לנתבע סכום של 40,000 ₪ והנתבע דחה תחילה הצעה זו, אם לאו והסכים לקבלה רק בחלוף זמן, כאשר חב' אדווטק כבר לא היתה מסוגלת לשלם.

בעניין זה יש בפניי שתי גרסאות. בחנתי בחן היטב את גרסאות הצדדים ואני מתקשה להחליט איזו גרסה לקבל. בכל מקרה, לא הובאה ע"י התובע כל ראיה לכך שאם הנתבע היה חותם על הסדר הפשרה לפני אפריל 2006, היתה חב' אדווטק משלמת לתובע את הסך של 40,000 ₪. במצב דברים זה ולאור העובדה שעול ההוכחה מוטל על התובע, אין בפניי ברירה אלא לדחות את התביעה.

אשר על כן, אני דוחה את התביעה.

בנסיבות העניין ולאור העובדה שדחיית התביעה מבוססת בעיקרה על כך שלא עלה בידי להכריע בין שתי הגרסאות, אינני מחייב את התובע בתשלום הוצאות.

למניעת ספקות, הנני להבהיר כי אם וכאשר יעלה בידי הנתבע לגבות כסף מחברת אדווטק, יהיה מקום לשקול את חיוב הנתבע לשלם לתובע שכר טרחה. אם התובע יפנה לנתבע בדרישה לקבל שכר טרחה – לדעתי בשיעור נמוך מ- 20% מהסכום שייגבה – והנתבע יסרב, יוכל התובע לעתור לביהמ"ש בעניין זה וביהמ"ש יפסוק מהו סכום שכר הטרחה שמגיע לתובע.

ניתן היום י"ח בשבט, תשס"ח (25 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

אלטר משה, שופט

למזכירות: מאחר ופסק הדין ניתן לאחר שהצדדים עזבו את האולם, יש לשלוח להם את העתק פסק הדין.

001921/07תק 314 ענבל ר.