ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר בשן נגד ע"י ב"כ עו"ד דורון לוי, עו"ד יאיר אברהן ועו"ד מאיה... :

לפני כבוד ה שופטת חנה פלינר

תובעת מייצגת
אסתר בשן
ע"י ב"כ עו"ד רענן בשן וע"ד לאה נמס קהתי

נגד

נתבעת
"כיד" ערוץ הקניות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דורון לוי, עו"ד יאיר אברהן ועו"ד מאיה רכניץ ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'

היועץ המשפטי לממשלה
ע"י ב"כ עו"ד מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

פסק דין

  1. מונחת בפני בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה לאישור הסדר הפשרה"), על פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").
  2. התובעת המייצגת, הגברת אסתר בשן, הגישה ביום 10.9.2013 בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של 252,004,103 ₪ (להלן: "בקשת האישור") נגד הנתבעת –כ.י.ד ערוץ הקניות בע"מ, חברה מסחרית אשר בבעלותה ערוץ הקניות שפועל ברישיון מיוחד בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ערוץ הקניות משווק מוצרים שונים ומשודר באמצעות שידורי חברות הכבלים והלווין (להלן: "התובעת המייצגת" ו-"הנתבעת" בהתאמה).
  3. בתמצית נטען בתובענה שהנתבעת-ערוץ הקניות הפרה את חובותיה מכוח חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981; תקנת הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג-1983; רישיון ההפעלה (ראה: נספחים ד' ו-ה' לבקשת האישור); חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 בכך, שהטעתה במודע את חברי קבוצת הנפגעים וגרמה להם לחשוב כי המחירים בהם מוצעים המוצרים בתוכניות השונות אותן משדרת הנתבעת הוא מחיר מציאה חד פעמי, נמוך בשיעור לא מבוטל ממחיר השוק ומהמחיר "הרגיל" של המוצר בערוץ עצמו בעוד שבפועל ניתן לרכוש את המוצרים בנתבעת רק במחירי המבצע ולא במחיר הרגיל של ערוץ הקניות ובפועל הצרכן לא מקבל את שיעור ההנחה לו התחייבה הנתבעת במצגיה.
  4. הנתבעת הגישה ביום 9.3.2014 תגובה לבקשת האישור וכפרה בעובדות ובטענות שהעלתה התובעת. לטענת הנתבעת, המקרה דנן אינו מתאים לדיון על דרך של תובענה ייצוגית, בין היתר, היות והנתבעת מציגה את מלוא המידע הנדרש בחוק; היות והחוק מאפשר קביעה של מחיר רגיל גבוה ומכירת מוצרים בפועל בהנחה ובלבד שהמידע הרלוונטי יוצג לצרכן; כי אין בידה של התובעת להוכיח את טענת התרמית ואת נטל ההוכחה המוגבר שלה; מאחר ועניינה של התביעה רק בהפרה נטענת של הצגת מחיר מוצרים במכירה מיוחדת; כי יש להתחשב במאפיינים המיוחדים של ערוץ קניות משודר ומכר מרחוק; כי ככל שישנו פגם הרי שמדובר בפגם טכני בלבד; היות ועל התובע הייצוגי להציע מנגנון מפורט וישים לחישוב הנזקים הממשיים והסובייקטיבים משכך סבורה הנתבעת כי על בקשת האישור להידחות על הסף או לגופה.
  5. ביום 22.5.2014 הוגשה תשובת התובעת לתגובת הנתבעת לבקשת האישור, במסגרתה חזרה התובעת על האמור בבקשה והוסיפה וטענה כי הבקשה עומדת בכל התנאים הדרושים לאישור הדיון בתובענה כייצוגית; כי לא ניתן לרכוש במחיר רגיל וצירפה דוגמאות המעידות, לשיטת התובעת, כי הנתבעת ממשיכה באותה שיטת מכירה המתבססת על מצגי שווא ותרמית; כי אפשרות הביטול חסרת כל משמעות; כי אין לרוכש הצורך להשוות מחירים היות והשוואה היא למחיר הרגיל בערוץ עצמו. על כן התבקש בית המשפט לדחות את טענות הנתבעת ולאשר את התובענה כייצוגית.
  6. ביום 6.10.2014 התנהל דיון הוכחות בפני כבוד השופטת אביגיל כהן במסגרתו נחקרו עדי הצדדים. בסיום הדיון הסכימו הצדדים לנהל הליך גישור בפני כבוד השופט בדימוס ד"ר עמירם בנימיני (להלן: "המגשר בנימיני") ובמקביל ניתן צו להגשת סיכומים. ביום 28.12.2014 ולאחר שתי פגישות משותפות ופגישות נפרדות עם הצדדים הודיע המגשר בנימיני כי לא ניתן בשלב זה לגשר על הפער בין עמדות הצדדים. ביום 11.1.2016, לאחר עיון בכתבי הטענות וחקירת העדים והמומחים מטעם הצדדים, אישרה כבוד השופטת אביגיל כהן את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בהחלטה מפורטת מיום 11.1.16 (להלן: "החלטת האישור").
  7. ביום 5.5.2016 הגישה הנתבעת כתב הגנה ; ביום 22.6.2016 הגישה התובעת המייצגת בקשה למתן סעד זמני; ביום 2.8.2016 הוגשה תגוב ה לבקשה למתן סעד זמני ע"י הנתבעת. לאור המלצת בית המשפט בהחלטתו מיום 29.6.2016, פנו הצדדים למגשר נוסף, עו"ד אמיר שרף, בניסיון נוסף להביא לסיום המחלוקת על דרך של פשרה (להלן: "המגשר שרף").

8. ביום 23.8.2016 נותב התיק לטיפולי, והצדדים הודיעו לבית המשפט כי הליכי הגישור טרם מוצו. ביום 18.9.2017 התקיים בפני דיון בנוכחות באי כוח הצדדים, במהלך הדיון תואר כי קיים קושי לכמת את הנזק, כל זאת כשהנתבעת עומדת על טענתה לפיה לא נגרם נזק כלל. בסיום הדיון ניתנה החלטתי לפיה, בין היתר: "לשמחתי השתכנעתי כי אכן הצדדים ניהלו הליך גישור כן ואמיתי. סבורני כי הליך זה נמצא בישורת האחרונה וככל הנראה אכן כל שנדרש הוא להגדיר את המוצרים שיעמדו כפיצוי. בנסיבות אלה אין כל מקום לדון בבקשה לסעד זמני, מקום שהצדדים על סף חתימת הסף פשרה כולל, אשר ייתר גם את הדיון בתובענה גופה, במהלך בירורה היה על ביהמ"ש להידרש בין היתר לשאלת הנזק" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 18.9.2017, עמוד 18, שורות 14-17).
9. ואכן, ביום 20.12.17 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שגובש ביניהם.
להלן עיקרי ההסכמות שהושגו בין הצדדים
במסגרת תיקון שיטת המכירה- הנתבעת תציג מוצר למכירה במחיר הנחה ביחס ל"מחיר ערוץ" או "מחיר רגיל" רק בהתקיים התנאים כדלקמן:
המוצר הוצע למכירה במחיר רגיל לפחות 4 ימים לפני שהוא פורסם לראשונה במכירה מיוחדת; אם המוצר לא מוצג במכירה מיוחדת, הוא יוצג במחיר רגיל בערוץ ובאתר האינטרנט של הנתבעת; אם מוצר הוצע למכירה במשך פחות מ-21 ימים עובר להצעתו למכירה במחיר מיוחד, יצוין במסגרת פרסום המכירה המיוחדת, בכתובית, כי המוצר נמכר פחות מ-21 יום במחיר רגיל; מוצר יועמד למכירה מיוחדת לפרק זמן שאינו עולה על 24 שעות ברצף; בין העמדת מוצר למכירה מיוחדת יחלוף פרק זמן של 72 שעות לפחות; הנתבעת לא תציין בשידוריה "מחיר רגיל" או "מחיר בערוץ" ביחס למוצר שעומד למכירה, אלא אם המוצר הועמד למכירה בפועל במחיר רגיל או מחיר בערוץ לפחות 4 ימים לפני שהוא פורסם לראשונה במכירה מיוחדת. אם תוצג השוואה של מחיר בפועל למחיר מומלץ או מחירון ספק/ יבואן, תהא חייבת הנתבעת להבהיר באופן ברור כי אין זה המחיר בו נמכר המוצר בערוץ.
פיצוי מוסכם
הנתבעת תשלם לחברי קבוצת הנפגעים פיצוי בשווי 4,500,000 ₪ (להלן: "סכום הפשרה") באמצעות חלוקת מוצרי הפיצוי כמפורט בנספח 1 להסכם הפשרה (להלן: "מוצרי הפיצוי") אשר תתבצע במרכזי חלוקה (בהתאם לזמינות המוצר במרכז החלוקה/ מחסני הנתבעת) וינתנו לחברי קבוצת הנפגעים שיגיעו למרכזי החלוקה בשעות הפעילות עם תעודה מזהה (זהות, רישיון נהיגה, דרכון), ניתן לטלפן לנתבעת למספר ייעודי שיפורסם בשידוריה ובאתר האינטרנט ולקבל אישור מראש בדבר זכאות לפיצוי שישלח לטלפון הנייד או לבקש לשלוח את הפיצוי ישירות לבית המבקש בכפוף לתשלום דמי משלוח הקבועים בנספח 1 להסכם הפשרה). כל חבר קבוצה אשר יפנה לקבלת הפיצוי יקבל מוצר פיצוי אחד בלבד וזה ללא תלות בסכום הרכישה או מספר רכישות מהנתבעת.
פרסום
הנתבעת תפרסם, תוך 90 יום ממועד מתן ההחלטה, את דבר האפשרות לקבלת הפיצוי, התנאים לכך והדרכים לקבלת מוצרי פיצוי באופן שיבטיח, שחברי הקבוצה מודעים לה. הפרסום יעשה במסגרת שידורי הנתבעת בהתאם לנוסח ולתדירות כמפורט בנספח 6 להסכם הפשרה.
לוחות הזמנים המוסכמים בין הצדדים
באשר ליישום שיטת המכירה, הנתבעת תיישם בפועל את התנאים בתוך 60 יום ממועד אישור הסכם הפשרה ביחס לסרטוני מוצרים חדשים, ותוך 120 יום ממועד אישור הסכם הפשרה ביחס לסרטוני מכירה קיימים וזאת בשל הצורך להפיק סרטונים חדשים שיחליפו את הקיימים.
באשר לחלוקת מוצרי הפיצוי לחברי הקבוצה, החלוקה תסתיים תוך 60 יום ממועד הפרסום הראשון של הסכם הפשרה, או כאשר השווי המצטבר של מוצרי הפיצוי שחולקו על פי השווי הנקוב שלהם (כמפורט בסעיף 1 להסכם הפשרה) יגיע למלוא סכום הפשרה, לפי המוקדם (להלן: "תקופת החלוקה"). ככל ויחולק מלאי המוצרים הנזכר בקבוצה א' בנספח 1 במלואו, תייבא הנתבעת תוך 90 ימים מיום בו יחולק כל המלאי, ולא יאוחר מ-120 ימים, מוצרים נוספים מקבוצה א' בשווי מצטבר בהתאם למחיר השוק (בנספח 1) עד להשלמת השווי המצטבר של המוצרים שיחולקו לסכום הפשרה ותקופת החלוקה תוארך בהתאם.
באשר לחלוקה לטובת הציבור- משרד הרווחה, ככל שעד לתום תקופת החלוקה לא יחולקו מוצרי פיצוי בשווי סכום הפשרה הכולל, תעביר הנתבעת בשם קבוצת הנפגעים, למשרד הרווחה (כתרומה למוסדותיו, כגון: מקלטים לנשים מוכות, לנערים ונערות בסיכון, דיור מוגן, ניצולי שואה, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וכדומה) בתוך 30 ימים ממועד סיום תקופת החלוקה, מוצרים מתוך קבוצות א' ו-ב' שבנספח 1 להסכם הפשרה, למעט מוצרים שמשרד הרווחה יודיע שאינם מתאימים לחלוקה למוסדות ולמסגרות העתידים לקבל את מוצרי הפיצוי כתרומה ובשווי ההפרש בין מוצרי הפיצוי חולקו לחברי הקבוצה לבין סכום הפשרה.
מנגנון מעקב ובקרה
בהתאם להסכמת הצדדים תגיש הנתבעת לב"כ התובעת המייצגת דו"ח מסכם, מאושר בתצהיר רואה חשבון מטעם הנתבעת, של חלוקת מוצרי הפיצוי הכולל פירוט מאומת של כמויות ושווי המוצרים שחלוקו בהתאם לנספח 1 להסכם הפשרה (להלן: "דו"ח מסכם").
ככל ויעלו השגות לגבי הדו"ח המסכם, אשר לא יובהרו ע"י הנתבעת לשביעות רצונה של התובעת תוך 14 יום ממועד הפניה בכתב לעניין זה, יהא ניתן לפנות לבית המשפט.
שכר טרחת באי כוח התובעת יועמד על סך של 550,000 ₪ (בחלוקה ל-3 תשלומים כפי שיורחב בפרק "דיון" לפסק דיני זה) כנגד המצאת אישור ניהול ספרים תקין ואישור על פטור מלא מניכוי מס במקור וגמול התובעת המייצגת יעמוד על סך של 150,000 ₪ (להלן: "הגמול לתובעת המייצגת").
על מנת לסיים את הליכי התובענה באופן יעיל ומהיר וללא הוצאות מיותרות, הוסכם בין הצדדים, שאין צורך במינוי בודק חיצוני מטעם בית המשפט.
10. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 27.12.17 פורסמה מודעה בעיתונים בדבר הסדר הפשרה, לא הוגשו התנגדויות. הסדר הפשרה נשלח ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיתן את עמדתו להסדר המוצע, כמו גם לבקשה המקופלת בו שאין צורך במינוי בודק. ביום 13.3.18 ניתנה עמדת היועמ"ש לפיה אין בכוונתו להתנגד להסדר המוצע. אם כך, בשלה העת להידרש לבקשה לאישור הסדר הפשרה.
דיון והכרעה
11. לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, בכתבי הטענות שהונחו בפניי ובעמדת היועמ"ש, סבורה אני כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך בירור התובענה ולפיכך מורה אני על אישורו. שוכנעתי שהסדר הפשרה נותן מענה הוגן ויעיל לעניינה של התובענה - הנזק לכאורה, שנגרם לקבוצה בעקבות הטעייה הנטענת ושיווק בשיטת ההנחות ומפצה את קבוצת הנפגעים ואת הציבור הרחב, בעוד שהתדיינות בתיק עלולה להמשך זמן רב ואין ערובה בסופה כי התביעה תתקבל וכי ינתן פיצוי (ובעניין זה אזכיר כי הנתבעת עמדה על טענתה שלא נגרם כל נזק) .
12. בנוסף, הסדר הפשרה הוביל לשינוי מדיניות הנתבעת באופן בו הנתבעת תחדל מהפרקטיקה שנהגה עד כה וגובש מנגנון מוסכם במסגרתו תשנה הנתבעת את שיטת המכירה בהתאם למפורט בהסדר. בדרך זו ימוזער הסיכוי להטעיית הצרכנים בעתיד.
13. הסעד הכספי שבהסדר הפשרה מאזן בצורה ראויה בין הערכת הנזק הממוצע לשיטת התובעת (הפער בין מחיר רגיל למחיר מבצע לכל מוצר) המייצגת לבין שיטת הנתבעת (אפס נזק), כל זאת כאשר הצדדים מסכימים כי מתן פיצוי כספי באופן אישי לכל אחד מחברי הקבוצה לא מעשי. בין היתר נוכח "עננת הספק" לעצם קיומו של נזק, כטענת הנתבעת ובשל הקושי שבאיתור ובאומדן הנזק האישי והיות והמדובר בקבוצת לקוחות שונה והטרוגנית, נוכח השוני במחירי המוצרים, התנהלות שונה של הלקוח בעת הרכישה, שונות באופן הצגת ההנחות והעלויות הכרוכות בכך, עדיפה לשיטתי במקרה הנדון דרך הפשרה. כמו כן, שווים הקמעונאי של מוצרי הפיצוי הוערך בהתאם לשווי הקמעונאי של מוצרים דומים הנמכרים בחנויות הארץ ולגבי מוצרים שאינם נמכרים בארץ, על פי מחיר ברשת בהתאמות הדרושות כל זאת תוך מטרה להבטיח מתן פיצוי של ממש בערך כלכלי ריאלי.
14. הפתרון המוצע הכולל מנגנון דו שלבי הינו הגון וראוי ותורם לטובת הכלל. המנגנון מפצה תחילה את הניזוקים הישירים הם הצרכנים שרכשו את המוצרים עקב צפייה בשידורי ערוץ הקניות. הסדר הפשרה עונה על המבוקש בתובענה, משרת את חברי הקבוצה בשמם הוגשה הבקשה לאישור והוא עולה בקנה אחד עם אינטרס הציבור ואף בשלב השני כולל אפשרות לפיצוי רחב לטובת אוכלוסיות מוחלשות בחברה תוך עירוב משרד הרווחה ותשומת הלב כי נעשתה פנייה יזומה למשרד הרווחה אשר ענה כי "מוצרי הפיצוי המפורטים בקבוצות א' ו-ב' יהיו לתועלת במוסדות והמסגרות אותם הוא מפעיל וכי יש לו די מוסדות ומסגרות בהם נדרשים מוצרים אלו בסדרי הגודל הנזכרים בנספח 1 להסכם הפשרה..." (ראה: סעיף 27 לבקשה לאישור הסדר הפשרה). כמו כן, התייחסו הצדדים למצב בו מסיבה כלשהי משרד הרווחה יעדכן שאין לו צורך במוצרים, ונקבע מנגנון לפיו במצב דברים זה המוצרים "יחולקו בהתאם להחלטת ב"כ התובעת המייצגת אשר תוגש לאישור בית המשפט, לעמותות וגופים מתאימים המפעילים מוסדות כגון בתי חולים סיעודיים, מקלטים לנשים מוכות, דיור מוגן לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וכדומה" בהתאם להחלטת ב"כ התובעת המייצגת אשר תוגש לאישור בית המשפט (סעיף 27 לבקשה לאישור הסדר הפשרה). משהסכימו הצדדים על מנגנונים שונים כדי להבטיח שהמוצרים יועברו תחילה לקבוצה הנפגעת ולאחר מכן לאוכלוסיות מוחלשות בציבור תוך יידוע ואישור בית המשפט, נחה דעתי כי רצונם של שני הצדדים להגיע לפתרון לטובת חברי הקבוצה והציבור הרחב.
15. הסדר הפשרה קובע לוחות זמנים סבירים והיקפי פרסום נאות בדבר הפיצוי לקבוצה ולציבור. יתרה מכך, הצדדים לקחו בחשבון מגוון אפשרויות אשר עלולות להיווצר בעתיד ונתנו מענה מקיף, מקצועי הגון ומוסכם. כך נקבעו מנגנונים שיופעלו במקרה בו יעלה הצורך ביבוא מוצרים מחו"ל, מנגנון לבחינת השווי הכספי של המוצרים (נספח 1), הצדדים סיכמו מה יקרה במצב בו המוצרים לא ידרשו למשרד הרווחה (חרף פנייתם היזומה אל משרד הרווחה ואישורו כי המוצרים נדרשים) וכן, נקבעו מנגנונים מוסכמים נוספים כמפורט לעיל אשר יבטיחו את ביצוע ההסכם, לוחות הזמנים לביצועו, פרסומו, הקמת מנגנון מעקב ובקרה, הפעלת מספר טלפון ייעודי, אופן זיהוי חברי הקבוצה ע"י הצגת תעודה מזהה, אפשרות לחיסכון בזמן ושימוש באמצעי תקשורת וכו'.
16. עוד אזכיר כי הסדר הפשרה גובש בסיוע המגשר עו"ד אמיר שרף אשר מן הסתם בחן את ההסדר המוצע ומצא אותו ראוי. גם היועמ"ש מצא שאין מקום להתנגד להסדר זה, כך גם אין מקום למנות בודק – שכן אין מחלוקת מקצועית המבוססת על נתונים שניתן להכריע בה.

גמול ושכר הטרחה
17. הצדדים הסכימו ששכר הטרחה והגמול יועמד על סך כולל של 700,000 ₪ מתוכם 150,000 ₪ כגמול לתובעת המייצגת שישולמו בתוך 21 ימים ממועד אישור הסכם הפשרה ו-550,000 ₪ שכר טרחה לב"כ התובעת המייצגת שישולמו באופן הבא: סך של 200,000 ₪ ישולמו בתוך 21 יום (להלן: "התשלום הראשון"); סך של 150,000 ₪ ישולמו תוך 30 יום ממועד התשלום הראשון; סך של 200,000 ₪ ישולם לא יאוחר מ-10 ימים ממועד העברת מוצרי הפיצוי למשרד הרווחה או למוסדות ולגופים המוסכמים על דעת ב"כ התובעת המייצגת (כמפורט לעיל). יודגש כי במקרה בו לא יהיה צורך במתן התרומה יבוצע התשלום לא יאוחר מ-10 ימים ממועד המצאת דו"ח החלוקה לב"כ התובעת המייצגת. הובהר כי לשכר טרחת ב"כ התובעת המייצגת יתווסף מע"מ כדין וישולם כנגד חשבונית מס. היועץ המשפטי לממשלה לא הביע התנגדות לפסיקת סכומים אלו.
18. בנסיבות האמורות, לאור אופי המנגנון שנקבע ובכלל זה שינוי מדיניות המכירה, פרסום דבר קבלת הפיצוי, מנגנוני בקרה שנקבעו, כמו כן, בשים לב לשלבו המתקדם של ההליך, למועדי הדיונים שהתקיימו בפני בית המשפט, למשכו של ההליך (שהחל דרכו בחודש 09/2013), בעובדה שהתקבלה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, בהתחשב בהליכי הגישור שהתקיימו בפני שני מגשרים שונים, בשעות העבודה המרובות אשר הושקעו מצד ב"כ הצדדים, הסיכומים שהוגשו והמשא ומתן הארוך שקיימו הצדדים- נדמה שחלוקת מוצרי הפיצוי בסך השווה ל-4.5 מיליון ₪ בתוך תקופת החלוקה הוא קרוב לוודאי, ויש מקום לפסוק גמול נכבד נוכח ההשקעה שנדרשה מהתובעת המייצגת.
לעניין הגמול, טוענת התובעת המייצגת שהיא זכאית לגמול בסך 150,000 ₪, עבור השקעתה, תרומתה להצלחת ההליך והסיכונים שנטלה על עצמה. סכום זה מוסכם על דעת הנתבעת. בנסיבות המקרה ונוכח המפורט לעיל סבורה אני כי הגמול ושכר הטרחה המוסכמים ראויים ואני מאשרת אותם בזאת.
לאור כל האמור לעיל, הנני מורה כדלקמן:
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסדר הפשרה החתום בין הצדדים מיום 18.12.2017 (נספח א' לבקשת אישור הסדר הפשרה).
קבוצת התובעים בתובענה הייצוגית כוללת את כל מי שרכש בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, מוצר מהנתבעת במחיר אשר הוצג כמחיר הנחה מהמחיר הרגיל בערוץ הקניות לפני המכירה, אך לא הוצע בפועל למכירה במחיר אשר הוצג כמחיר הרגיל, וכן כל מי שרכש מוצר מהערוץ בתקופה שבין הגשת בקשת האישור ועד למועד הגשת בקשה זו לאישור הסכם פשרה, במחיר אשר הוצג כמחיר הנחה מהמחיר הרגיל בערוץ לפני המכירה, אך לא הוצע בפועל למכירה במחיר אשר הוצג כמחיר הרגיל.
הגמול לתובעת המייצגת יעמוד על סך של 150,000 ₪ אשר ישולם לב"כ התובעת המייצגת בתוך 21 ימים ממועד אישור הסדר פשרה זה ובאחריותו להעבירו לתובעת המייצגת עם קבלו; שכר הטרחה לבאי כוחה יעמוד על סך של 550,000 ₪ בתוספת מע"מ. שישולמו באופן הבא: סך של 200,000 ₪ ישולם תוך 21 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה; סך של 150,000 ₪ ישולם תוך 30 ימים ממועד התשלום הראשון; סך של 200,000 ₪ ישולם לא יאוחר מ-10 ימים ממועד העברת מוצרי הפיצוי למשרד הרווחה או למוסדות וגופים אחרים בהתאם להסכמת הצדדים לעיל, ובמקרה בו יחולקו מלוא מוצרי הפיצוי לחברי קבוצת הנפגעים ולא יהיה צורך במתן תרומה של יתרת מוצרי הפיצוי יבוצע התשלום לא יאוחר מ-10 ימים ממועד דו"ח החלוקה המאומת לחברי הקבוצה, לב"כ התובעת המייצגת. מובהר כי שכר הטרחה ישולם כנגד חשבונית מס ולסכומים יתווסף מע"מ כדין.
לאור הסכמות הצדדים, מהותו ואופיו של הסדר הפשרה וכן מעורבותו של המגשר, אין צורך במינוי בודק.
מאשרת את הסכמת הצדדים לפיה, נספח 5 להסכם הפשרה, בו מובאים הנתונים ששימשו לחישוב סכום הפשרה המתייחס לסודות מסחר- יוותר חסוי במלואו. העותק החסוי מועבר למזכירות בית המשפט, וישמר ב"כספת" עד ליום 18.4.2018. על ב"כ הנתבעת לגשת למזכירות ולקחת את העותק עד למועד שנקבע. ככל ועד למועד זה לא יילקח העותק ממזכירות ע"י ב"כ הנתבעת- העותק החסוי- יושמד על דרך העברתו לשירותי הגריסה אשר בבית המשפט.
הנתבעת תפרסם הודעה לציבור בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, בהתאם לנספח 4 להסכם הפשרה. ככל שניתן, הסכם הפשרה יהיה זמין להורדה באתר האינטרנט של ב"כ המבקשת או של ערוץ הקניות (www.21.tvׁׂ). במידה והדבר מתאפשר יש לציין זאת מפורשות ולכתוב את כתובת אתר האינטרנט בנוסח המודעה שתפורסם (נספח 4).
ההודעה תפורסם על ידי המשיבה בעיתונים "הארץ" ו"ידיעות אחרונות", תוך 7 ימים מיום אישור ההודעה על ידי בית המשפט. גודל האותיות לא יפחת מ – 4 מילימטרים. יש לצרף העתק המודעות לתיק בית משפט בתוך 7 ימים מפרסומן.
פסק הדין יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים כלפי חברי הקבוצה אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין בקשר וביחס לעילות התובענה.
הצדדים יגישו הודעות עדכון לגבי ביצוע הסדר הפשרה, תוך 6 חודשים מהיום. תזכורת פנימית ומשימה עתידית ליום 15.9.2018.
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים, לבאי כוח הצדדים ולבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ח, 18 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר בשן
נתבע:
שופט :
עורכי דין: