ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כנפי שרת בע"מ נגד מנוחה נכונה לכולם :

בפני כבוד ה שופט אלדד נבו

תובעת

כנפי שרת בע"מ

נגד

נתבעת
מנוחה נכונה לכולם (ע"ר)

החלטה

לפניי בקשת רשות להגן מפני תביעה כספית שהגישה התובעת, חברה העוסקת בניהול בתי עלמין ומתן שירותי קבורה, כנגד הנתבעת, עמותה המפעילה בית עלמין אזרחי בכפר סבא.

בין הצדדים התקיימה במשך שנים מערכת יחסים עסקית ביחס לניהול בית העלמין, מערכת יחסים שהגיעה לסיומה בהסכם היפרדות מיום 15.6.2015.

עיקרי הסכם ההיפרדות הם:

א. קיצור תקופת הסכמי ההתקשרות מיום 11.5.2009.
ב. קביעת מנגנוני פיצוי בגין קיצור תקופת ההתקשרות.
ג. הסכמה בדבר חובות קיימים של הנתבעת לתובעת בגין הלוואה, תשלומים שוטפים, גמר חשבון בגין עבודות פיתוח ועוד.
ד. סך כל החוב על פי הסכם ההיפרדות [לאחר הנחה] עמד על סך 18,588,635 ₪ והוסכם כי ישולם ב – 96 תשלומים חודשיים.

לטענת התובעת, הנתבעת לא שילמה את התשלומים שאמורה הייתה לשלם ונכון למועד הגשת התביעה, עמד חובה על סך 2,183,273 ₪. החוב, ממשיך לתפוח ככל שהזמן חולף והתשלומים החודשיים לא משולמים.

הנתבעת אינה מכחישה את הסכם ההיפרדות ואינה חולקת על כך שסכומים שהייתה אמורה לשלם על פי ההסכם, לא שולמו.
טענת ההגנה העיקרית של הנתבעת היא כי לא יכולה הייתה לשלם את התשלומים החודשיים לאחר התערבות של חשב מלווה שמונה על ידי רשם העמותות. לטענתה, החשב המלווה הורה על הפסקת התשלומים והטיל ספק בדבר חוקיות הסכם ההיפרדות [נספח א' לבקשה].

החשב המלווה אף הגיע למסקנה לפיה התחשבנות רטרואקטיבית של ההסכם המקורי בין הצדדים מצביעה על חוב של התובעת כלפי הנתבעת בסכום של כ – 8.4 מיליון ₪.

טענות הגנה נוספות שהועלו הן בדבר הפרת התחייבויות התובעת על פי הסכם ההיפרדות למתן שירותי ייעוץ ושירותי Back Office, הפרה בגינה הנתבעת משוחררת לטענתה מתשלום עבור אותם שירותים.

הכרעה

אמנם, הנתבעת עצמה אינה מכחישה את החוב ומר שלום נוי, יו"ר העמותה לא ידע להצביע בחקירתו הנגדית על טענות כלשהן שהועלו בזמן אמת כנגד התובעת והאופן שבו היא מקיימת את חלקה בהסכם.

אולם, דומני כי עמדת משרד המשפטים – רשם העמותות, שבאה לידי ביטוי ב דו"ח רואי החשבון קובי נבון וצבי ויספלד [להלן: "החשב המלווה"] מיום 13.7.17, מחייבת בחינה מדוקדקת של הסכם ההיפרדות בטרם יינתן לו תוקף מחייב.

בדו"ח החשב המלווה טענות קשות כנגד ההסכם ומלבד הטענות בנוגע להתחשבנות עצמה שבין הצדדים, הועלו טענות כי לכאורה, יש בהסכם משום הברחת נכסי העמו תה לטובת גוף פרטי על מנת שניתן יהיה לעשות בכספים אלה שימוש למטרות שאינן מטרות העמותה.

החשב המלווה אף הצביע על התנהלות דומה בביצוע ההסכם שבין הצדדים שהביא לכך שכספים שאמורים היו לשמש לצורכי ציבור, הועברו לידיים פרטיות/עסקיות.

כספי העמותה אינם כספי חבריה או מנהליה והם אינם רשאים לנהוג בהם כראות עיניהם. כספים אלה אמורים לשמש לקידום מטרות העמותה וניהולם צריך להתבצע ללא דופי.

לדעתו של החשב המלווה, כי קיים חשש לאי חוקיות הסכם ההיפרדות יש משקל נכבד ובית משפט אינו יכול לתת ידו לקיום הסכם אשר קיים חשש בדבר חוקיותו.

דחיית הבקשה משמעה קבלת התביעה ומתן תוקף להסכם ההיפרדות בטרם נבחנו טענות החשב המלווה ביחס אליו ולחוקיותו.

לפיכך, הבקשה מתקבלת וניתנת לנתבעת רשות להתגונן מפני התביעה במלואה. תצהיר ההתנגדות ישמש ככתב הגנה.

התובעת תשקול תיקון כתב התביעה כך שיכלול את מלוא החוב הנטען על פי הסכם ההיפרדות , צירוף צדדים נחוצים נוספים והעברת הדיון לבית המשפט המוסמך ותודיע עמדתה עד ליום 5.4.18.

הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, א' ניסן תשע"ח, 17 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כנפי שרת בע"מ
נתבע: מנוחה נכונה לכולם
שופט :
עורכי דין: