ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל- פטל רימונה נגד ישטק תעשיות וטכנולוגיות בע''מ :

-

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקשת: גל- פטל רימונה

נגד

המשיבה: 1. ישטק תעשיות וטכנולוגיות בע''מ
משיבים פורמליים: 2. תבונה פלוס
3. מרק גנדל

ערעור על החלטת הרשמת א. אפעל
גבאי מיום 10.5.98

בשם המבקשת: בעצמה

בשם המשיבה: עו"ד אורית דן

בבית המשפט העליון

פסק דין

  1. החומר הנוסף שהמבקשת הגישה בתשובה לתגובת המשיבה לא היה לפני הרשמת הנכבדה שעה שהחליטה ביום 10.5.98 לדחות את בקשתה של המבקשת על שני ראשיה. כשהרשמת עיינה בחומר הזה, לאחר מתן ההחלטה, היא החליטה שלא לשנותה. בהחלטה האמורה גם כתבה הרשמת שסיכויי הבקשה לרשות לערער קלושים.
  2. אין ספק בדבר שהמבקשת, שאינה מיוצגת, חפצה להראות שאין ביכולתה לשלם את האגרה, ולהפקיד את הערבון. בנסיבות אלו נראה לי כי מן הראוי לאפשר לה להגיש תצהיר מסודר וערוך כדין בדבר יכולתה.

אינני מוכן לשלול מניה וביה גם את סיכויי הבקשה לרשות לערער לגופה. בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 23.12.97 הותנה ביטול פסק הדין בהפקדת סכום של 30,000.- ש"ח במזומן או בערבות בנקאית כדי למנוע בעד המשיבה את הצורך להתחיל את הליכי הגביה מראשיתם, אם פסק הדין יבוטל. בעיני שאלה היא אם בית המשפט המחוזי היה מוסמך להתנות את הביטול כאמור אם לאו. כדי לסבך עוד את הדברים, הוגשה הבקשה לרשות לערער לבית משפט זה, לא על ההחלטה מיום 23.12.97 אלא על ההחלטה של בית המשפטש המחוזי מיום 20.1.98 שלא לטפל בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור (או בקשה לרשות לערער) על ההחלטה מ23.12.97-, שהמבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי. אך בית המשפט המחוזי לא היה מוסמך להזקק לבקשה זו, וקרוב לוודאי שהיה עליו להעבירה לבית המשפט העליון מכוח סמכותו לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט (נוסח חדש), התשמ"ד1984-.

3. יהא הדבר אשר יהא, החלטתי לאפשר למבקשת להוכיח את חוסר יכולתה לשלם את האגרה, ולהפקיד את הערבון על ידי הגשת תצהיר ערוך כדין, כאמור לעיל.

אני מקבל איפוא את הערעור במובן זה שהענין יחזור אל הרשמת המלומדת. המבקשת רשאית תוך 15 יום מיום המצאת פסק הדין להגיש לרשמת תצהיר ערוך כדין בדבר יכולתה, והרשמת תחליט מחדש בעניינה של המבקשת, ככל שייראה לה.

המבקשת תשלם למשיבה שכ"ט 2,000.- ש"ח.

ניתן היום ה באב תשנ"ח (28.7.98).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98032620.B05


מעורבים
תובע: גל- פטל רימונה
נתבע: ישטק תעשיות וטכנולוגיות בע''מ
שופט :
עורכי דין: