ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון כהן נגד נתן היימן :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

א 001227/05

לפני

כב' השופטת ענת ברון

תאריך:

24/01/2008

בעניין:

ירון כהן

התובע

נ ג ד

נתן היימן

הנתבע

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי היום, 24/1/08 על מנת שאקבע אותו לשמיעת הוכחות לפניי.

2. מעיון בתיק אני למדה כי זה מכבר הוגשו עדויות ראשיות בתצהירים.

הנספחים לתצהירים יהוו תיקי מוצגים.

3. על המצהירים ועל נותני חוות הדעת (במידה שניתנו חוות דעת) להתייצב לחקירה, אלא אם כן ב"כ הצד שכנגד מסר הודעה בכתב שאינו מעוניין לחקור מצהיר או נותן חוות דעת זה או אחר.

4. בהחלטת כבוד הרשם ש' ברוך מיום 14/6/07 התיר לתובע השמעת עדים נוספים כמבוקש בבקשתו מיום 10/4/07, והתיר לנתבע השמעת עדים נוספים מטעמו כמפורט בבקשה מיום 31/5/07.

משהועבר התיק לטיפולי ולצורך ייעול הדיון – יפנה כל אחד מב"כ הצדדים לעדים כאמור על מנת שעדותם הראשית תוגש בתצהיר. במידה שאיזה מהעדים הללו ימאן ליתן עדותו בתצהיר, אזי מותרת השמעת עדותו בעל פה כאמור בהחלטת הרשם ברוך.

5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג, לרבות חוות דעת, שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, לאחר הגשת בקשה כדין, תוך פירוט תמצית העדות הצפוייה והמניעה להגשתה בתצהיר ככל שהבקשה מתייחסת לעדות נוספת.

6. התיק נקבע לשמיעת ההוכחות לפניי ליום 12/11/08 שעה 09:30, וליום 19/11/08 שעה 09:30.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים ותזמנם.

ניתנה היום ‏09/07/2009, בהיעדר הצדדים וב"כ.

ענת ברון, שופטת

קלדנית: א.ב.