ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחף נגד מדינת ישראל :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בש"א 022582/07

א' 2654/07

בפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

בעניין:

נחום שחף

המבקש

נ ג ד

1. מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ת"א

2. רשת הטלוויזיה CBS ואח'

ע"י ב"כ עו"ד

1. פרקליטות המדינה

2. גולדפרב

המשיבות

החלטה

לפני בקשה לפטור את המבקש מתשלום אגרת בית משפט בקשר עם תביעה שעניינה לשון הרע והסעד הכספי הנתבע בה הינו 100 מליון ₪. התביעה מתמקדת בפרסום כתבה בשלהי שנת 2000, על ידי ובהפקת המשיבים או מי מהם בנוגע לפרשת מוחמד א- דורה ותחקיר צהלי אותו הוביל המבקש לטענתו , כמדען מטעם צה"ל. לעמדת המבקש, לא הציגו המשיבים בתכנית את המידע הנכון, הוצג מידע חלקי בלבד, מקוטע, תוך עוות העובדות ופירסומים מסולפים מגמתיים ומעוותים. המבקש טוען כי בעקבות האמור, נפגע שמו כמו גם עיסוקו, וכתוצאה מכך נמנע ממנו לגייס כספיים לפרוייקטים שונים שיזם שערכם הפוטנציאלי רב.

המבקש הגיש את התביעה כנגד תוכנית הטלוויזיה "60 דקות", המוציאה לאור של התוכנית רשת הטלוויזיה CBS ועובדיה. הבקשה הובאה לפני היום לראשונה לעיון ומתן החלטה לאחר שהוגשו תגובות של המשיבים.

אציין כי כתב התביעה אינו ערוך כנדרש על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ואף אינו חתום. זאת ועוד, כתב התביעה שזור ביטויים שמן הראוי שיימחקו הימנו כדוגמת הביטוי בשורה האחרונה בסעיף 2.12. לכן, אם תתקבל הבקשה או תדחה ותשולם האגרה, יהיה על המבקש לערוך את כתב התביעה ובנוסח יאות.

בבקשה נטען על ידי המבקש כי ידו אינה משגת לשלם את האגרה. לעמדת המבקש מסתכמות הכנסותיו לסך של 1,500 ₪, והוא נקלע לחובות כספיים ניכרים בשיעור של כ - 400,000 ₪ עקב הפגיעה בשמו הטוב.

המשיבים בתגובתם טוענים כי דין הבקשה להידחות על הסף וזאת בין היתר כי התביעה נעדרת עילה, התיישנה וכי לא התקיימו התנאים המזכים את המבקש מפטור מתשלום אגרה, בסכום "מנופח" ומוגזם לטעמם.

הפרקליטות הגיבה אף היא כנדרש לבקשה ומעמדתה עולה כי דין הבקשה במתכונתה נוכחית להדחות, זאת מאחר שהמבקש לא צרף ולו מסמך אחד אשר יהיה הו כדי לתמוך בבקשתו באשר להעדר יכולת.

ההלכה הפסוקה מורה כי על המבקש פטור מאגרה לפרוש תמונה מלאה בדבר מצבו הכלכלי

הנטען (ראה בש"א עליון 1086/06).

בנסיבות אלה, שומה היה עלי למחוק את הבקשה. עם זאת, ובהתחשב שהמבקש אינו מיוצג, ולפנים משורת הדין, ניתנת לו בזאת הזדמנות להמציא את האסמכתאות הדרושות לשם הוכחת העדר יכולת כלכלית לשאת באגרה.

בין המסמכים שעל המבקש להמציא הם אלה:

א. תדפיסי חשבונות בנק, כרטיסי חיוב ותלושי משכורת בששת החודשים קודם הגשת הבקשה.

ב. אישור מהבנקים הרלוונטיים בדבר קיום או העדר תוכניות חסכון.

ג. אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר קצבאות או גמלאות המשולמות למבקש.

ד. תצהיר בדבר רכושו.

המבקש ימציא את המסמכים האמורים, במישירין לפרקליטות ובא כוח המשיבים תוך 30 יום. באם יומצאו המסמכים במועד האמור, תשקול הפרקליטות את עמדתה מחדש ותודיע לבית המשפט, למבקש ולבא כוח המשיבים, תוך 30 יום, לאחר מכן.

לא יומצאו המסמכים, תמחק הבקשה מחמת הטעמים האמורים לעיל.

בשולי הדברים,

על המבקש לדאוג לחתום על כתב התביעה וכן להודיע לבית המשפט תוך 14 יום מהיום את המועד המדוייק בו שודרה התכנית, לאור טענת המשיבים בדבר התיישנות התביעה, שכן עניין זה נחוץ להכרעה בבקשה.

תזכורת מזכירות ליום 16.3.08.

ניתנה היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) במעמד הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה למבקש, לפרקליטות וכן לב"כ המשיבים בדואר רשום עם

אישור מסירה.

_________________________

איתן אורנשטיין, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו