ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מופיד מוראד נגד מועצה מקומית ראמה :

בפני כבוד ה שופטת דנה עופר

התובע

מופיד מוראד

נגד

הנתבעת
מועצה מקומית ראמה

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת לצירוף ראיה נוספת לאחר תום שמיעת הראיות ואף לאחר שהוגשו סיכומים.

כן לפניי תגובת התובע, המתנגד לצירוף הראיה הנוספת.

הראיה הנוספת שבה מדובר היא ההסכם שנערך בין הצדדים ביום 28/11/13, אשר נזכר בהרחבה בתצהיר הנתבעת אשר צורף לבקשת הרשות להתגונן, והפך לכתב הגנתה לאחר שניתנה לה רשות להתגונן.

לטענת הנתבעת, אך בשל טעות לא צורף ההסכם לתצהיר עדותו הראשית של העד מטעמה, מר נסיף מויס, וזאת למרות שהוראות ההסכם צוטטו בגוף התצהיר, ולמרות שההסכם והאמור בו הם עיקר הגנתה של הנתבעת מפני התביעה.

לטענת התובע, בקשת הנתבעת אינה עומדת בתנאים הקבועים בפסיקה לשם צירוף ראיה נוספת בשלב זה. התובע מתנגד לבקשה, אף שבעצמו צירף את ההסכם לתצהירו, וטוען, כי הנתבעת אינה רשאית להסתמך על ההסכם לאחר שלא צירפה אותו לתצהירה, וכאשר אין הסבר ראוי לאי צירופו של ההסכם לתצהיר.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני רואה לנכון לדחות את הבקשה.

ההסכם הינו חלק מחומר הראיות, ואין זה חשוב מי מבין הצדדים הגישו לבית המשפט.

אכן, מדובר בהסכם המהווה את לב הגנתה של הנתבעת, שכן הגנתה מבוססת בעיקר על הטענה כי באותו הסכם סילקה את כל חובותיה כלפי התובע עד לאותו מועד. אלמלא צורף ההסכם לחומר הראיות על ידי התובע, דומה שהיה מקום לקבל את הבקשה, כאשר מדובר בראיה שהיא מהותית ללב המחלוקת, ונטען בתצהיר, כי הושמטה בטעות גרידא מתצהיר העדות הראשית (אף שהוזכרה בו מפורשות). עם זאת, כאמור, ההסכם הינו חלק מחומר הראיות, ואין צורך, למעשה, בבחינת הבקשה ושאלת התקיימות התנאים להגשת ראיה נוספת במצב דברים זה.

לאור האמור, אני דוחה את הבקשה.

שאלת ההוצאות תילקח בחשבון בפסק הדין.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אדר תשע"ח, 08 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מופיד מוראד
נתבע: מועצה מקומית ראמה
שופט :
עורכי דין: