ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין AL ZAFER CONTRACTING נגד מדינת ישראל :


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשא005109/07

לפני:

כב' השופט ר' כרמל

24/01/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)

המבקשת

נ ג ד

1. al zafer general contracting @ trading co. ltd no 5631011690 - חברה פלסטינית

2 . Mohannes Bahjat Lbrahin Abe Dan

3. MOhammed Owda Hassan Nohammed Abu Mathkour

ע"י ב"כ עו"ד אבי אביטל

המשיבים

החלטה

בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, עד למתן החלטה בבקשה לסילוק התובענה על הסף:

1. המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי, הגישה בקשתה להורות על סילוק התביעה על הסף. בנוסף, עתרה המבקשת להארכת המועד להגשת כתב הגנה עד למתן החלטה בבקשתה בדבר סילוק על הסף.

2. דין הבקשה להארכת מועד להגשת כתב התשובה להידחות: העובדה שמוגשת בקשה מעין זו, אין בה כדי לפגום בדרך ניהול ההליך או להוביל לשינוי דיוני והכלל הוא כי "עצם העובדה שמוגשת בקשה לסילוק על הסף או בקשה דומה, אינה צריכה להוביל, דרך כלל, לסטייה מהמסלול הרגיל". ר': רע"א 10227/06, משה בובליל נ. עו"ד חיים אינדיג ואח', החלטה מיום 9.1.07, כב' השופט א' גרוניס (פורסם באתר נבו), וכן ר': רע"א 9030/04 א. רובי ישראל (מ.מ.ש) בע"מ ואח' נ. גדיש קרנות גמולים בע"מ ואח', החלטה מיום 26.6.07, כב' השופט א' גורניס, (פורסם באתר נבו).

יודגש כי במצבים חריגים ויוצאי דופן ראוי ליתן אורכה, זאת מקום שעל פני הדברים יש סיכוי סביר לטענה הדיונית המקדמית, ומקום שהנתבע חייב להשקיע "משאבים רבים ביותר שאינם פרופורציונאליים בנסיבות העניין, על מנת להתגונן לגופם של דברים..." (פרשת בובליל). אין הדברים כך בענייננו.

3. לפיכך, כתב הגנה יוגש עד ליום 23/2/08, וכאמור בהחלטה מיום 6/4/07, תידון הבקשה על ידי השופט אשר ידון בתובענה.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ט"ז בשבט, תשס"ח (23 בינואר 2008) העדר הצדדים.

ר' כרמל, רשם

בית משפט מחוזי

ירושלים

קלדנית: רחל אמויאל