ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרן אלימלך נגד ע"י ב"כ עו"ד רעות שגיב גרטלר :

18 פברואר 2018
לפני: כבוד ה שופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל
נציג ציבור עובדים מר ברוך הראל

התובעת
קרן אלימלך
ת.ז. XXXXX044
ע"י ב"כ עו"ד חנה פורת ועו"ד איריס ברלב

-

הנתבעות
.1 עירית אילת – אגף החינוך
ע"י ב"כ עו"ד רעות שגיב גרטלר
.2 החברה הכלכלית לאילת בע"מ
ח.פ. 511042889
ע"י ב"כ עו"ד יגאל דנינו

פסק דין

1. בפתח דיון הוכחות שהתקיים לפנינו ביום 18.2.18 בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

2. הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 71,000 ₪, וישולם על ידי הנתבעת 2.
עוד ביקשו הצדדים, שבית הדין יפסוק לתובעת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בהתאם לשיקול דעתו, וכי סכ ומים אלה ישולמו על ידי הנתבעת 2.
כמו כן ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק את שכר העדה מטעם התובעת שהתייצבה לדיון ההוכחות, בהתאם לשיקול דעתו, וכן יקבע מי ישא בשכרה.

3. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו, ולאחר ששמענו את טענות הצדדים כפי שאלה נטענו במעמד הדיון שהתקיים לפנינו ביום 18.2.18 , אנו מחייבים את הנתבעת 2 לשלם לתובעת, סך של 40,000₪ בגין השלמת פיצויי פיטורים, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

4. בהתאם להסכמת הצדדים, תשלם הנתבעת 2 לתובעת סכום זה בתוך 30 ימים מיום שהתובעת תמציא לנתבעת החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום הנקוב בסעיף 3 לעיל.

5. כמו כן, תישא הנתבעת 2 בשכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בתוך 30 ימים מיום שיומצא לתובעת פסק הדין.

6. לבד משכר הטרחה, כל צד יישא בהוצאותיו.
התובעת תשא בשכר העדה מטעמה שהתייצבה לדיון ההוכחות (הגב' סידון) בסך 300 ₪.

7. ניתן בזאת תוקף של פסק דין, ליתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 18.2.18.

2. מאחר שהצדדים הגיעו להסכמות בטרם החל שלב שמיעת הראיות, תבדוק המזכירות אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובע ת אגרת בית הדין בהתאם.

ניתן היום, ג' אדר תשע"ח, (18 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר ברוך הראל ,
נציג ציבור עובדים

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר יונה הנדל,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: קרן אלימלך
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד רעות שגיב גרטלר
שופט :
עורכי דין: