ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמג'ד עאשור נגד אסף עומר :

לפני:

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה – סגנית נשיא

התובע
1. אמג'ד עאשור ת.ז. XXXXXX150

-
הנתבע
1. אסף עומר ת.ז. XXXXXX033

פסק דין

הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה אולם לא עשה כן עד היום.
ביום 5.12.17 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע. בהחלטתי מיום 19.12.17 הוריתי לנתבע להגיב לבקשה בתוך 7 ימים, אך הוא לא עשה כן. בהחלטה מיום 5.2.18 אפשרתי לתובע לערוך תחשיבים מתאימים ברכיבים שעוררו קושי ואולם הוא בחר שלא לעשות כן.
בהתאם לסמכותי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה ברכיבים שאינם מעוררים קושי, בלבד.
אי לכך, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצסק הדין את הסכומים הבאים:
דמי הבראה בסך 4,536 ₪ , בניכוי הכספים שהופקדו במת"ש לרכיב זה.
פדיון חופשה שנתית 6,604 ₪.
פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה 12,090 ₪ , בניכוי הכספים שהופקדו במת"ש לרכיב זה.
לכל הסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
כיוון שפסק הדין ניתן בהעדר הגנה ומהנסיבות המפורטות בכתב התביעה, לא שוכנעתי כי יש מקום לפסוק לתובע במסגרת בקשתו דנן מספר רכיבים:
שכר עבודה- התובע תבע סכום של 60,000 ₪ מבלי לפרט מהם הסכומים אשר אותם קיבל, מה מסגרת השעות שעבד בפועל ומה הוא התחשיב אותו עשה המייצג סכום זה. הסכום נכתב בעלמא וללא כל הסבר.
השלמת פיצויי פיטורים- על אף הכותרת, דומה שהתובע תבע פיצויים מלאים ולא השלמה, מבלי להתייחס לסכום שהופקד לטובתו דרך מת"ש וכן על בסיס שכר אשר לא טרח להבהירו.
דמי הודעה מוקדמת- מששכרו של התובע לא הובהר, לא מצאנו לקבל את תביעתו לדמי הודעה מוקדמת.
פיצויי פיטורים שלא כדין.
פיצויים בגין אי מסירת הודעה לעובד.
שעות נוספות- התובע סתר את עצמו בעוד שטען תחילה כי עבד 10.5 שעות ביום (ס' 6 לכתב התביעה), הרי במסגרת תביעת הרכיב של שעות נוספות, טען שעבד 12 שעות ביום . כמו כן, על אף שטען כי יעמיד תביעתו על 44 שעות חודשיות , הציג חישוב לפי 60 שעות לחודש (ר' ס' 20 לכתב התביעה). אף אם אין ברשות התובע דוחות נוכחות, עליו להציג גרסה סדורה ועקבית מה הייתה מס גרת עבודתו אשר לא קיבל עליה שכר, ולפי גרסה זו, להציג חישוביו.
דמי חג ים- התובע כלל לא טען מדוע היה זכאי לגמול זה.
נסיעות- מלבד העלאת הטענה כי לא שולמו לו נסיעות לא הובהר כיצד הגיע ושב ממקום עבודתו כמה נסיעות נדרשו ומה היתה עלותן. המדובר בתביעה להחזר הוצאות שלא פורטו.
כמו כן תשלם הנתבעת הוצאות משפט וכן שכר טרחה בסך 3,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ח, (20 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אמג'ד עאשור
נתבע: אסף עומר
שופט :
עורכי דין: