ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד עומר ישיר פיננסיים בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת רעות אייד בזיני

התובע:
מגדל חברה לביטוח בע"מ, ( חברות-520004896)
ע"י ב"כ: עו"ד ליאור סטופל

-
הנתבעת:
עומר ישיר פיננסיים בע"מ, (חברות-515171825)

החלטה

1. לפניי בקשת התובעת לעיון מחדש בהחלטה מיום 13.2.18 לפיה הוריתי לתובעת לבצע מסירה כדין וכי מסירה למזכירה אינה מסירה כדין. לטענת התובעת, ובהתאם לתקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, הנחת הכתב במשרדו של בעלי הנתבעת הינה המצאה כדין ועל כן מבוקש ליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת.

2. לאחר שעיינתי בטענות התובעת הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לשנות מהחלטתי. להלן נימוקיי:

3. תקנה 484 קובעת כי המצאה לתאגיד תהא כדלקמן:
"המצאת כתב בי-דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק – בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד; היה התאגיד שותפות שאין לה מען רשום – תהא ההמצאה בהנחת הכתב במקום עסקה הראשי של השותפות או במסירתו לאחד השותפים" (ההדגשות שלי – רא"ב) .

הכלל הוא כי המצאה לתאגיד תהא בהמצאה במשרד או בכתובת הרשומה ברשם החברות בלבד. בתב"ע נא/1-4 מזל בוקובזה נגד מימון והשקעות בע"מ נקבע באשר לתקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי כי:

"מהאמור עולה כי שעה שבעל דין הוא חברה בע"מ אין להמציא את ההזמנה לכל אחד ממשרדיה של החברה או לידי כל עובד שלה, אלא אך ורק למשרדה הרשום (ההדגשות שלי – רא"ב). מכוח הפסיקה ניתן לבצע את המסירה על-ידי מסירה למנהל ".

בפסיקה כאמור הורחבה האפשרות ונקבע כי ניתן אף לבצע מסירה למנהל התאגיד אולם המדובר במסירה למנהל התאגיד אישית, אז תחשב המסירה כדין גם אם לא בוצעה בכתובת הרשומה של התאגיד (ראה למשל החלטה בתיק סע"ש 42740-04-16 רפאל אוחנה – ע. הדר אלומיניום בע"מ , ניתנה ביום 8.8.16 וכן אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, עמוד 541). ניתן אף להמציא למנהל התאגיד את הכתב בכתובתו הרשומה במשרד הפנים שאז חל האמור בתקנה 481 לתקנות סדר הדין האזרחי.

4. אשר לטענת התובעת באשר לחלק הנוסף של התקנה העוסק בה מצאה למנהל התאגיד "בהנחת הכתב במשרדו", הרי שזו רלבנטית ל"תאגיד שהוקם בחוק" (ולעניין זה ראו תב"ע (ת"א) מה/51-1205 לשכת המסחר ת"א יפו – יעקב פרחודניק בדבר ההגדרה של תאגיד שהוקם בחוק והאבחנה בין זה האחרון לבין תאגיד שהוקם כחוק) ואילו הנתבעת בענייננו איננה "תאגיד שהוקם בחוק" ולפיכך אין בטענת התובעת כד י לסייע בידיה.

5. לאור המפורט לעיל, אני דוחה את בקשת התובעת. התובעת תבצע מסירה לכתובתה הרשומה של הנתבעת כפי שהיא מופיעה ברשם החברות ולחילופין לידי מ ורשה מטעמה באופן אישי כמפורט לעיל.

6. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ח, (20 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עומר ישיר פיננסיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: