ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נביה שאער נגד המוסד לביטוח לאומי :

19 פברואר 2018
לפני:

כבוד הרשמת מירי שי-גרינברג

המערער
נביה שאער ת.ז. XXXXXX334
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ואד סקס מטעם הלשכה לסיוע משפטי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), מיום 11/6/17 ("הוועדה"), אשר קבעה למערער דרגת נכות רפואית יציבה בשיעור 15% מיום 1/5/16 ("ההחלטה").

2. הוועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 5/3/17, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה במחלות אף אוזן גרון ומומחה ברפואה פנימית. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער, ורשמה אותן בסעיף 6 לפרוטוקול. לאחר שעיינה במסמכים הרפואיים שהונחו לפניה, הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, שממצאיה פורטו בסעיף 7 לפרוטוקול. כמו כן, הפנתה הוועדה את המערער לבדיקת מומחה באורולוגיה.

3. הוועדה שבה והתכנסה ביום 11/6/17, עיינה בחוות דעת היועץ המומחה באורולוגיה, מיום 27/3/17, ואימצה את האמור בה. למערער נקבעה, כאמור, נכות יציבה בשיעור 15%, לפי הפירוט הבא:

נכות בשיעור 5% בגין הפרעות חסימתיות ללא סיבוכים (עצירת שתן), לפי פריט ליקוי 23(2)(א)(I)-(II)
נכות בשיעור 25% בגין ליקוי שמיעה, לפי פריט ליקוי 72(1)(יג)(5) [מנופה]
נכות בשיעור 0% בגין מצב לאחר מעבר אוויר דרך האף פוליפים, לפי פריט ליקוי 69(2)(א)
נכות בשיעור 0% בגין מצב לאחר מחלת אבנים בכליות , לפי פריט ליקוי 22(9)(ו)
נכות בשיעור 0% בגין יתר לחץ דם, לפי פריט ליקוי 9(3)(א)
נכות בשיעור 10% בגין מצב לאחר ניתוח זפק, לפי פריט ליקוי 3(ב)
אין נכות אורטופדית

דיון והכרעה

4. לאחר שעיינתי בפרוטוקולים של הוועדה ובכלל החומר המונח לפני, ונתתי דעתי לטענות הצדדים ב כתב ובעל פה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות.

ליקוי שמיעה

5. לטענת המערער, שגתה הוועדה בניפוי הנכות בשיעור 25% בגין ליקוי שמיעה, שנקבעה לפי פריט ליקוי 72(1)(יג)(5). דין הטענה להידחות.

6. בדו"ח הוועדה מיום 5/3/17 צוין, כי בבדיקת השמיעה מיום 8/3/14 נמצאה ירידה מעורבת בשמיעה עם ממוצע שמיעה בתדרי הדיבור של 38 דציבל באוזן ימין ו- 80 דציבל באוזן שמאל. לפיכך, נכותו של המערער תואמת את הנכות לפי פריט ליקוי 72(1)(יג)(1), היינו באוזן שמאל הפחתת כושר השמיעה היא בין 76 ל- 80 דציבל, ובאוזן ימים ההפחתה בכושר השמיעה היא בין 36 ל- 40 דציבל.

7. בצדק קבעה הוועדה, כי מדובר בליקוי מנופה שלא נלקח בשקלול הנכות הרפואית. בסעיף 41 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984 נקבע, כי "כאשר הירידה בשמיעה באחת האזנים לא עולה על 40 דציבל", הנכות תהיה מנופה. בעניינו של המערער, הירידה בשמיעה באוזן ימין אינה עולה על 40 דציבל, ולכן אין לכלול את הנכות בגין ליקוי שמיעה בחישוב דרגת הנכות המשוקללת.

נכות בגין הפרעות במתן שתן

8. לטענת המערער, הוועדה לא נימקה החלטתה לאמץ את חוות דעת המומחה באורולוגיה, ולא שקלה ליישם בעניינו את פריט ליקוי 23(2)(א)(2) המעניק 10% נכות. לפי הטענה, מסמך רופא אורולוג מטפל מיום 20/3/17 מעיד על כדוריות אדומות וצמיחה מעורבת, ולכן מדובר בדלקת.

9. דין הטענה להידחות. עיון בחוות דעת היועץ לוועדה המומחה באורולוגיה מעלה, כי המערער התלונן על הפרעות במתן שתן, בעיקר דחיפות ותכיפות, והיועץ לוועדה הפנה למכתב האורולוג המטפל, ד"ר פארס, מיום 20/3/17, בו תועדו תלונות אלו. היועץ סקר את ממצאי בדיקות האולטרא סאונד מחודש ינואר 2015 ומיום 1/6/16, והסביר, כי יש להעדיף את ממצאי בדיקת ה- CT שהיא "הבדיקה הקובעת לאבחון של אבנים בכליות ודרכי השתן". לנוכח בדיקת CT, שלא הדגימה אבנים בדרכי בשתן, ולנוכח ממצאי הבדיקה הקלינית של "בטן רכה, לא רגישה, לא נמושה שלפוחית מלאה, אין רגישות במותניים", קבע היועץ, כי מדובר בהפרעות חסמתיות ללא סיבוכים (עצירת שתן), וללא אשפוז במחלקת אורולוגיה, המצדיקים נכות בשיעור 5% לפי פריט ליקוי 23(2)(I)-(II).

פריט ליקוי 23(2) עוסק בשלפוחית השתן, וקובע כך:

"(א) דלקת כרונית של שלפוחית השתן
(I) דלקת קלה, ללא הפרעות 0%
(II) דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10%".

10. לא זו בלבד שקביעת שיעור הנכות ובחירת פריט הליקוי הן קביעות רפואיות מובהקות, המצויות בתחום סמכותה הבלעדית של הוועדה, ואין זה מסמכותו של בית הדין להתערב בהן, אלא שבנסיבות עניינו של המערער לא הוצג לבית הדין מסמך רפואי הכולל אבחנה בדבר דלקת עם תאי מוגלה בשתן , ולכן לא עלה בידי המערער להצביע על סתירה או אי התאמה ניכרת בין ממצאי היועץ לוועדה המומחה באורולוגיה לבין פריט הליקוי שיושם בעניינו.

11. אשר לטענה שהוועדה לא הסבירה מדוע אימצה את חוות דעת היועץ: יובהר, כי יועץ הממונה מטעם הוועדה והנותן בידה חוות דעת, לצורך מילוי החסר בהרכבה בתחום מסוים, כמוהו כחבר בוועדה עצמה וכלול בהרכבה מלכתחילה ומעמדו שווה ערך למעמדם של חבריה. משכך, גם טענה זו נדחית.

הנכות האורטופדית

12. לטענת המערער, הוועדה לא נימקה מדוע לא יישמה את פריט ליקוי 35(1)(ב), המעניק 10%, עקב דלקת בכף הרגל, פגיעה בכושר הפעולה ושימוש במדרסים. המערער מפנה בטיעונו לבדיקת מיפוי עצמות מיום 10/5/16.

13. עיון בפרוטוקול הוועדה מיום 5/3/17 מעלה, כי המערער נבדק על ידי חבר הוועדה המומחה באורטופדיה, אשר מצא "הליכה יציבה ללא צליעה. בכפות הרגליים אין עור קרני. בשתי כפות הרגליים אין בליטות. אין כאבים בלחץ לאורך הפסייה של כפות שתי הרגליים ואין רגישות מתחת לעקבים בשתי הרגליים. התלונות הן אודות כאבים בלבד ללא ממצא קליני פתולוגי". על אף שבדיקת מיפוי עצמות מיום 8/5/16 הדגימה "קליטה בכף רגל שמאל שיכולה אולי להעיד על דלקת בגיד הפנטרי", קבעה הוועדה, כי אין נכות אורטופדית מאחר ש"אין שום ביסוס קליני לחשד שנראה בבדיקת מיפוי עצם".

14. תלונה סובייקטיבית על כאב, כשלעצמה, אינה מקנה אחוזי נכות, בהעדר ממצא קליני. נוכח ממצאים תקינים בבדיקה הגופנית שנערכה למערער, ומשלא נמצאה עדות קלינית לחשד שאולי מדובר בדלקת בגיד, הרי שמסקנת הוועדה לפיה אין נכות אורטודפית היא קביעה רפואית מנומקת ובהירה, שאין מקום להתערב בה.

15. לסיום, המערער העלה בערעורו טענה כנגד החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון, וטען, כי לא הוזהר לפני הפחתת הנכות שנקבעה לו. גם טענה זו אין בה ממש. בהתאם להוראת סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, בית הדין מוסמך לבחון אם נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים, ואין הוא מעביר תחת שבט ביקורתו את החלטת הדרג הראשון. בנסיבות העניין, אפילו אם היה ממש בטענת המערער, כי לא ניתנה לו הזדמנות לפרוש טענותיו לפני הוועדה מן הדרג הראשון, כל עוד התאפשר הדבר לפני הוועדה לעררים, אין בכך כדי לפגוע בזכותו להליך הוגן, כנטען על ידו (בר"ע 54346-05-16 אשר שרביט – המוסד לביטוח לאומי, כבוד השופטת רונית רוזנפלד, החלטה מיום 22/9/16).

סוף דבר

16. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

17. אין צו להוצאות.

18. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, ד' אדר תשע"ח, (19 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: נביה שאער
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: