ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטינקוט ישראל יגזאו נגד המוסד לביטוח לאומי :

15 פברואר 2018
לפני: כבוד השופטת אופירה דגן-טוכמכר
נציג ציבור (עובדים) מר איסר באומל
נציג ציבור (מעסיקים) מר יהודה פינקלשטיין

התובע:
אטינקוט ישראל יגזאו
ע"י ב"כ: עו"ד ר. גביש

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד י. יעקובי

החלטה

האם זכאי התובע לדמי תאונה והאם עמד בתנאים שנקבעו לעניין טיפול רפואי. בשאלות אלה נדרש בית הדין להכריע בהליך דנן.
עיקר העובדות הצריכות לעניין:
התובע יליד 1986 פנה לנתבע בתביעה לתשלום דמי תאונה בגין חבלה בקרסול.
תביעתו של התובע לתשלום דמי תאונה נדחתה ביום 17.6.14, ממכתב המל"ל עולה כי עילת התביעה היתה בהתאם להוראות סעיף 151(ב) לחוק הביטוח הלאומי, מן הטעם שפנה לקבלת טיפול רפואי בחלוף למעלה מ- 72 שעות מהתאונה.

טענות התובע
התובע טוען כי התאונה אירעה לו ביום 1/3/14 בשעות הצהריים בעת שהחליק בבית דודתו ורגלו פגעה בשולחן. לדבריו, הוא פנה לקבלת טיפול רפואי אצל ד"ר גד רוזן רופא המשפחה שלו כבר ביום 4/3/14 בשעות הבוקר, אלא שכאשר התייצב במרפאה נאמר לו שד"ר גד בהשתלמות, ולכן הוא נאלץ לשוב לבדיקה למחרת היום, בחלוף למעלה מ- 72 שעות.

הכרעה

בפרק ו' לחוק הביטוח הלאומי נקבעו הכללים לזכאות לדמי תאונה, ובסעיף 151 נקבע כדלקמן:

151. (א) מבוטח שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה בעבודה כלשהי.
(ב) הזכות לדמי תאונה לפי סעיף זה מותנית בכך שהמבוטח נבדק בדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה, ואם המוסד אישר שתוצאות התאונה יכול שנתגלו לראשונה לאחר 72 השעות האמורות - תוך שבועיים מיום התאונה.

בישיבת בית הדין שהתקיימה בפנינו ביום 5/2/17 נשמעה עדות התובע והעד מטעמו בדבר נסיבות קרות התאונה, וכן הוגש פלט מאתר קופת חולים כללית בדבר שעות העבודה של ד"ר גד ביום 4/3/14 וזאת בנסיון לבחון את טענת התובע בדבר ה יעדרותו של ד"ר גד מהמרפאה מחמת שהות בהשתלמות.
משהתעורר חוסר בהירות לענין שעות העבודה ושעות ההשתלמות של ד"ר גד (כפי שפורטו באתר הקופה), בסיום ישיבת ההוכחות ניתן צו לקופת חולים כללית למסור לצדדים מידע בדבר שעות העבודה של ד"ר גד ביום 4/3/14 וכן למסור לצדדים העתק מסיכום הביקור של התובע אצל ד"ר גד ביום 5/3/14.
מהמסמכים שהתקבלו מקופת חולים כללית (נסרקו לתיק ביום 8/5/17) עולה כי ד"ר גד עבד ביום 4/3/14 משעה 07:19 עד שעה 10:23 בלבד . עוד מתברר כי בעת שהתובע התייצב אצל ד"ר גד לבדיקה ביום 5/3/14 הוא התלונן על אירוע חבלתי שאירע לו יומיים קודם לכן בבית. וכן צויין כי הפגיעה היתה בקרסול ימין באזור מלאולוס מדיאלי.
המסמכים הועברו לידיעת הצדדים ומשלא התקבלה כל בקשה / הודעה מטעמם התיק נקבע להגשת סיכומים בכתב.
סיכומי התובע הומצאו לתיק ביום 3/9/17.
למרבה הצער הנתבע לא מצא להגיש לתיק סיכומים מטעמו ואף לא מסר עמדה / הודעה עדכנית לתיק על אף ארכות שניתנו לו.
בנסיבות שנוצרו אנו קובעים כי שוכנענו כי אירע לתובע אירוע תאונתי חבלתי בבית ביום 1/3/14 שכן באנמנזה הראשונה שנרשמה ביום 5/3/14 התובע מסר פרטים אודות פגיעה חבלתית בקרסול.
עדותו של התובע לפיה פנה לקבלת טיפול רפואי כבר ביום 4/3/14 בשעות הבוקר, ואולם נאלץ לדחות את הבדיקה בשל היעדרותו של ד"ר גד מהמרפאה מתיישבת עם הרשומות של קופ"ח. לא נעלמה מעינינו העובדה כי גרסת התובע בדבר הביקור במרפאה ביום 4/3/14 לא פורטה מלכתחילה בהודעתו למל"ל (ראה נ/5), ואולם אנו סבורים כי בעניין זה קיומו של ספק פועל לטובת המבוטח ולכן אנו מקבלים את טענת התובע וקובעים כי התובע פנה לקבלת טיפול רפואי בטרם חלפו 72 שעות ממועד האירוע.
לנוכח האמור, אנו דוחים את טענת הנתבע לפיה דין התביעה לה ידחות לפי סעיף 151 (א) לחוק.
משמצאנו כי בזמן אמת, באנמנזה ראשונה התובע מסר מידע בדבר אירוע חבלתי שבו נפגע בקרסולו, כל שנותר הוא לברר האם התובע שהה בתקופת אי כושר מחמת התאונה.
ככל שהנתבע סבור כי יש צורך במינוי מומחה עליו למסור את הודעתו עד ליום 12/3/18 שאם לא כן התביעה תתקבל במובן זה שיקבע כי התובע זכאי לדמי תאונה.
המזכירות מתבקשת לשלוח החלטה זו לצדדים ולקבוע את התיק לעיון ביום 13/3/18.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ח, (15 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר איסר באומל
נציג עובדים

אופירה דגן-טוכמכר, שופטת – אב"ד

מר יהודה פינקלשטיין
נציג מע סיקים


מעורבים
תובע: אטינקוט ישראל יגזאו
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: