ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנית סבח נגד סודות המזרח בע"מ :

לפני כבוד השופט, עופר גרוסקופף

התובעות

  1. אילנית סבח
  2. חנה מירון

ע"י באי הכוח המייצגים עו"ד יצחק חשן, עו"ד אריאל מירון,
עו"ד ישראל וולנרמן ועו"ד יחל בקר

נגד

הנתבעת
סודות המזרח בע"מ
ע"י בא כוחה עו"ד יצחק אבירם

החלטה

הבקשה שלפני היא בקשה לביטול (או שינוי) החלטה שניתנה על ידי ביום 11.11.17 - קרי, לפני למעלה משלושה חודשים (להלן: "ההחלטה"). ההחלטה עניינה אופן פרסום הפניה באתר המשיבה, להחלטה המאשרת ניהול תובענה כייצוגית בעניינה (להלן: "ההפניה").
במהלך התקופה שחלפה מאז ניתנה ההחלטה, לא רק שלא הוגשה בקשה לשינוי או ביטול ההחלטה, אלא שהחברה יצרה מצג לפיו היא פועלת ליישומה. ביום 14.2.18 (שלושה חודשים תמימים לאחר ההחלטה), מסרה החברה הודעה לפיה שינתה את ההפניה, בהמשך להחלטה, אך לא באופן שנקבע בהחלטה. גם במועד זה לא נתבקש שינוי של ההחלטה, אלא אך הודע חד צדדית לבית המשפט כי החברה החליטה "לקיים" את ההחלטה בשונה מהאופן עליו הורה בית המשפט.
רק ביום 18.2.18 הוגשה הבקשה שלפני, לביטולה או שינויה של ההחלטה, וזאת לאחר שבין לבין נתקבלה החלטה המורה על זימון החברה (הנתבעת) לדיון לפי פקודת בזיון בית המשפט. כבר מהאמור לעיל ברור כי דין הבקשה להידחות, מן הטעם שלא הוגשה בעתה.

בבחינת למעלה מן הצורך, אציין גם את הדברים הבאים:
א. לעניין הסמכות - סעיף 25(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע רשימה של נושאים לגביהם תפורסם הודעה לחברי הקבוצה, ובראשם (בסעיף 25(א)(1) ): "החלטת בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית...". סעיף 25(ה) קובע כי "פרסום הודעה לפי סעיף זה ייעשה בדרך ובמועד שיקבע בית המשפט...". והסעיף אף מונה מספר שיקולים בהם ( בין היתר) יתחשב בית המשפט בעת קבלת החלטה כאמור. ביניהם - יעילות הפרסום. לא יכול להיות חולק כי מידת יעילותו של הפרסום נגזרת (בין היתר) מאופן הפרסום (הן בהיבט של אמצעי הפרסום (עיתון ארצי/ מקומון / אתר אינטרנט), והן בהיבט של מיקום הפרסום, גודלו וכו'). לאור כל זאת, אין בסיס לטענה כי מתן הוראה על פרסום הפניה באתר אינטרנט של החברה, במיקום זה או אחר - חורג מסמכותו של בית המשפט.
ב. באשר לטענה כי הפרסום אינו משרת כל "אינטרס של צד כלשהו" - אך סביר הוא להניח כי חלק מלקוחות המשיבה, הגולשים באתר האינטרנט שלה, נמנים על חברי הקבוצה, והפרסום - כאשר אינו מוחבא - יש בו כדי להביא את דבר אישור התובענה כייצוגית לידיעתם - אינטרס אשר אין ספק כי חוק תובענות ייצוגיות מכיר בו כאינטרס בעל חשיבות רבה (וזאת אף מבלי להידרש לשאלת חשיבות הפרסום בפני מי שאינם עדיין לקוחות המשיבה). בוודאי שאין שיקול זה נופל מהשיקול של "אסתטיות" ו"נראות" של דף הבית.
ג. לבסוף יצוין, בבחינת למעלה מן הנדרש, כי מתן הוראה על פרסום באתר האינטרנט היא נוהג מקובל בהחלטותיו של מותב זה, ולמיטב ידיעתי ובדיקותיי, אף בהחלטותיהם של מותבים אחרים.
סוף דבר: הבקשה נדחית.
ניתנה היום, ד' אדר תשע"ח, 19 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילנית סבח
נתבע: סודות המזרח בע"מ
שופט :
עורכי דין: