ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם דוידוב נגד כדורי חרתי :

תובעים

  1. מנחם דוידוב ת.ז. XXXXXX093
  2. רחל דוידוב ת.ז. XXXXXX643

שניהם ע"י עו"ד ירון נוח

נגד

נתבעים

  1. כדורי חרתי ת.ז. XXXXXX661
  2. שרית חרתי ת.ז. XXXXXX352

נתבעים 2-1 ע"י עו"ד אלי אבוטבול
3. יצחק חבושה ת.ז. XXXXXX231
נתבע 3 ע"י עו"ד ברק כהן

החלטה

1. המחלוקת מתייחסת לחלקה 139 בגוש 10572 – בה התובעים, נתבעים 2-1 ואחרים שאינם בעלי-דין בהליך זה מחזיקים בדירות בבית משותף אשר נרשם ככזה. בהתייחס לחלקה זו (להלן חלקה 139), עוסקת המחלוקת בחצר הבית המשותף תוך טענת התובעים לחסימת שביל גישה משותף לשטח שהוקצה לשימושם הייחודי בחצר הבית (להלן חצר התובעים). המחלוקת מתייחסת גם לתת חלקה 6 חלקה 140 בגוש 10572 הסמוכה לבית המשותף, בה נתבע 3 בעל זכות חכירה (להלן חלקת נתבע 3). הבית המשותף שבו נבנו דירות התובעים ונתבעים 2-1 מצוי ברחוב ה' באייר 18 בחדרה (להלן הבית המשותף ).

2. בהמשך להחלטה מיום 15.2.2018 אני ממנה את המהנדס ושמאי המקרקעין מר דן ברלינר [ דרך העצמאות 55 חיפה, טל' 04-XXXX593] כמומחה מטעם בית-המשפט (להלן המומחה).

3. המומחה יבקר בבית המשותף, בחלקה 139 ובחלקת נתבע 3, י ערוך תשריט מדידה של חצר הבית המשותף בחלקה 139 ושל חלקת נתבע 3, יסמן על-גבי התשריט את קו הגבול בין חלקה 139 לבין חלקת נתבע 3 וכן יסמן בו כל רכיב שנמנה בכתבי-הטענות לרבות מה שכונה חצר התובעים, חצר נתבעים 2-1, שביל הגישה המשותף, חניית התובעים, שערי כניסה וכל רכיב אחר שנזכר בכתבי-הטענות.

בתוך כך יבאר המומחה בחוות-דעתו אם רכיב כלשהו שנתבע 3 או נתבעים 2-1 מחזיקים בו פולש לחלקה 139 בכלל ו בפרט למה שכונה בכתב-התביעה שביל הגישה המשותף, ואם יש בכך למנוע מהתובעים גישה למה שתואר על-ידם כחצר התובעים בחלקה 139.

מעבר לאמור לעיל יתייחס המומחה בחוות-דעתו ובתשריט לכל עניין שנוי בין הצדדים במחלוקת על-פי כתבי-הטענות ואשר מצוי בתחום מומחיותו.

ככל שהמומחה יסבור, לאחר קיום ביקור במקום ושמיעת הצדדים במהלכו, כי יש לסמן על-גבי התשריט ולאזכר בחוות-הדעת רכיב נוסף שמצוי בשטח ולא נזכר בכתבי-הטענות, הוא רשאי לעשות כן – תוך מתן ביטוי לכך בחוות-הדעת.

4. חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט לא תהא מכרעת.

5. אני קובעת את שכר המומחה בסך של 8,000 ₪ ומע"מ. בשלב זה ישאו בעלי-הדין בשכר המומחה בחלקים שווים בשיעור שליש לתובעים, שליש לנתבעים 2-1 ושליש לנתבע 3. שכרו של המומחה ישולם לו בידי הצדדים במישרין. המומחה ימסור את חוות-הדעת לבית-המשפט ולבעלי-הדין לאחר שיוסדר תשלום שכרו.

6. עד יום 22.3.2018 יעבירו בעלי-הדין למומחה כל מסמך שהם מבקשים להסתמך עליו. כל מסמך שיומצא למומחה יועבר בד-בבד גם לבעלי-הדין האחרים.

7. המומחה יבקר בחלקה 139 ובחלקת נתבע 3 לאחר קבלת תיעוד מן הצדדים, במועד שיתואם בינו לבין באי-כוחם. הצדדים ובאי-כוחם רשאים להיות נוכחים בביקור.

8. המומחה יגיש את חוות-דעתו (על התשריט האמור לעיל) לבית-המשפט ולצדדים כשהיא ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות. חוות-הדעת תוגש בהקדם האפשרי ותוך שלושים יום מן הביקור במקום, זאת בכפוף לתשלום שכרו של המומחה כמתחייב מהחלטה זו.

9. בכל עניין הקשור למינוי המומחה ולמתן חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך. העתק הבקשה יומצא לבעלי-הדין.

10. בעל-דין שיבקש להפנות למומחה שאלות להבהרת חוות-הדעת יגיש על כך בקשה מנומקת תוך חמישה-עשר יום מן המועד בו תומצא לו חוות-הדעת, בציון השאלות המבוקשות. למומחה לא תוצגנה שאלות הבהרה טרם מתן החלטה בבקשה.

11. נאסר על בעלי-הדין לפנות למומחה בית-המשפט במישרין בכל עניין שלא הותר בהחלטה זו לעיל, ובתוך כך נאסר עליהם להורות למומחה לעכב את מתן חוות-דעתו שלא על-פי החלטה שיפוטית שהורתה על כך.

12. ימי פגרה לא יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים לשם קבלת חוות-הדעת ליום 22.5.2018.

המזכירות תמציא את ההחלטה לבעלי-הדין ולמומחה בצירוף כתב-מינוי.

ניתנה היום, ד' אדר תשע"ח, 19 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנחם דוידוב
נתבע: כדורי חרתי
שופט :
עורכי דין: