ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום רוימי נגד בית משפט השלום :

בפני: כבוד השופט י' זמיר

העותר: שלום רוימי

נגד

המשיבים: 1. בית משפט השלום, כבוד השופט חנן אפרתי
2. משטרת בת-ים
3. היחידה לחקירות שוטרים

בקשה להוספת מסמכים בענין הקלטת הדיונים

בבית המשפט העליון

החלטה

1. ביום 17.6.98 נתתי החלטה בבקשת העותר לקבל צו ביניים. החלטתי התייחסה, בין היתר, לרצונו של העותר להקליט את הדיונים במשפט הפלילי המתנהל נגדו בפני בית משפט השלום בתל-אביב (ת.פ. 2527/94). בעניין זה אמרתי כך:

"ההלכה היא, כי במקרה הרגיל אין למנוע בעל דין מלהקליט את הדיון באולם בית המשפט, אלא במקרה בו יש סיבות מיוחדות למנוע את ההקלטה, ובמקרה כזה מן הראוי שבית המשפט ינמק את הסירוב לאפשר הקלטה. ראו בג"ץ 305/89 ניר נ' בית משפט השלום (תעבורה) למחוז חיפה, פ"ד מה(3) 203. במקרה זה לא נומקה החלטת הסירוב של בית המשפט, ולפיכך גם אין לדעת מה הסיבה לסירוב.

...

אם יתקיימו דיונים נוספים במשפטו של העותר, הוא יוכל לפנות פעם נוספת אל בית המשפט, מבעוד זמן, ולהגיש בקשה מנומקת להרשות לו להקליט את הדיון, וחזקה על בית המשפט שאם לא יענה לבקשה כזאת, יסביר את הסירוב בהחלטה מנומקת".

2. ביום 9.8.98 הגיש העותר בקשה נוספת לבית המשפט. בבקשה זאת הוא מציין כי פנה פעם נוספת (ביום 14.7.98) אל בית משפט השלום בבקשה לאפשר לו הקלטת הדיון במשפט הפלילי המתנהל נגדו. הבקשה נדחתה על ידי בית המשפט (כבוד השופט ח' אפרתי). וכך אמר בהחלטה:

"ניתנה החלטה בנידון. אין כל נימוק חדש בבקשה זו המצדיק שינוי מהחלטתי הקודמת. זאת ועוד. רבים וטובים מכינים את הגנתם כדבעי בהסתמך על פרוטוקול כתוב ומודפס על ידי קלדנית. ולבסוף, הקלטה ותימלול כמבוקש יביאו לסחבת נוספת ולשיהוי בקבלת הפרוטוקולים המודפסים. תיק זה משנת 94!!! הבקשה נדחית".

העותר מוסיף כי "הקלטת הדיון חשוב לי במיוחד הקלטת המתלוננת, ועדותה תהיה ב1.9.98-".

3. השאלה אם הפרוטוקול של הדיון בבית המשפט יערך על ידי קלדנית או בדרך של הקלטה מסורה להחלטה של בית המשפט. ראו סעיף 135 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982-. במקרה זה החליט בית המשפט להסתפק בעריכת פרוטוקול בידי קלדנית. הוא אינו רואה צורך בעריכת הפרוטוקול בדרך של הקלטה. לדעתו, עריכת הפרוטוקול בדרך של הקלטה עלולה לסרבל ולהאריך את הדיון. איני רואה פגם בהחלטה זאת. לכן, ככל שהחלטת בית המשפט מתייחסת להקלטה ותמלול של הדיון מטעם בית המשפט, כדרך לעריכת הפרוטוקול, איני רואה עילה להתערב בהחלטה.

אולם אין זה ברור אם העותר אכן התכוון לעריכת הפרוטוקול של הדיון בדרך של הקלטה ותמלול על פי הוראה של בית המשפט. העותר, שאינו מיוצג על ידי עורך דין, לא הציג את עמדתו בבירור. דומה בעיני כי הוא אינו מבקש שבית המשפט יורה על הקלטה ותמלול של הדיון כדרך לעריכת הפרוטוקול, אלא הוא מבקש רק רשות מבית המשפט להקליט את הדיון בעצמו (או מטעמו) באופן פרטי, שלא כתחליף לפרוטוקול הרשמי הנערך בידי הקלדנית. הקלטה כזאת, אם אכן זו בקשתו, תיערך על חשבון העותר, בתנאים שייקבעו על ידי בית המשפט, והיא תוכל להקל על העותר (אשר, לדבריו, סובל מבעיית שמיעה) את הכנת הגנתו. אם אכן זו בקשת העותר, אזי (כאמור בהחלטתי מיום 17.6.98), ההלכה שנקבעה בבג"ץ 305/89 ניר נ' בית משפט השלום (תעבורה) למחוז חיפה, פ"ד מה(3) 203, אומרת כי בדרך כלל אין למנוע בעל דין מלהקליט את הדיון באולם בית המשפט, אלא במקרה בו יש סיבות מיוחדות למנוע את ההקלטה, ועל פי החלטה מנומקת. במקרה זה לא נתן בית המשפט בהחלטתו סיבה מיוחדת למניעת העותר מלהקליט, הוא עצמו, את הדיון.

4. אם אכן זו בקשת העותר, יתכן כי היתה אי-הבנה לעניין הקלטת הדיון בין העותר לבין בית המשפט. לפיכך אני מציע לעותר, אם אכן זו בקשתו, לשוב ולהגיש לבית משפט השלום בתל-אביב, בהקדם האפשרי, בקשה נוספת, שתבהיר כי הוא מתכוון רק לקבלת רשות מבית המשפט להקלטת הדיון בעצמו (או באמצעות חברה מאושרת לכך שתפעל מטעמו) לצורך הגנתו.

5. בהחלטתי מיום 17.6.98 ציינתי כי לאחר שהעותר ביקש לראשונה מבית המשפט (ביום 9.12.97) רשות להקליט את הדיון, פנה בית המשפט אל התביעה וביקש את תגובתה לבקשה, אך נראה כי התביעה לא הגישה את התגובה.

פרקליטות המדינה מתבקשת להגיש לבית משפט השלום בתל-אביב תגובה לבקשת העותר להקליט (הוא בעצמו או באמצעות חברה מאושרת מטעמו) את הדיון. פרקליטות המדינה מתבקשת להגיש תגובה זאת לבית המשפט עד יום 25.8.98.

6. בהנחה שהעותר יגיש בקשה נוספת לבית משפט השלום, כאמור, חזקה על בית המשפט שיתן החלטה מנומקת בבקשה זאת בהקדם, בהתחשב ברצונו של העותר להקליט את הדיון ביום 1.9.98, בו אמורה המתלוננת להעיד.

ניתנה היום, כ"ח באב תשנ"ח (20.8.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98037240.I04


מעורבים
תובע: שלום רוימי
נתבע: בית משפט השלום
שופט :
עורכי דין: