ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלעד הוליאור נגד משרד הבריאות :

בפני כבוד השופטת שירלי רנר

מבקש

גלעד הוליאור
באמצעות ב"כ עו"ד א. עטרי

נגד

משיב

משרד הבריאות
באמצעות ב"כ עו"ד גילה אשכנזי
מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

החלטה

1. בקשה להורות על עיכוב ביצוע התליית רשיונו של המבקש.

כנגד המבקש, פיזיותרפיסט במקצועו, הוגש ב חודש מאי 2016 כתב אישום המייחס לו עבירה של מעשה מגונה סתם באירוע מיום 8.3.15.

בגין מעשה זה המבקש נעצר בסמוך וכחלק מתנאי השחרור נקבע כי לא יוכל לעסוק במקצועו בכל הנוגע לנשים למשך 30 יום. לא התבקשה הארכה של התנאים לאחר מכן.

2. ביום 19.11.2017 הגיש המשיב באמצעות נציגי משרד הבריאות בקשה להתלות זמנית את רשיונו של המבקש לעסוק במקצוע הפיזי וטרפיה עד לסיום ההליכים נגדו וזאת לפי סעי ף 40 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008. קובלנה נגדו בהתאם לסעיף 40(א) לחו ק האמור הוגשה ביום 28.1.18. החלטה בבקשה להתלייה זמנית של הרישיון ניתנה ביום 16.1.18 ורשיונו של המבקש הותלה מיידית. על החלטה הועדה האמור ה הוגש ערעור לבית משפט זה והתבקש עיכוב ביצוע התליית הרישיון עד למתן החלטה בערעור.

3. טענתו העיקרית של ב"כ המבקש היא כי לאור השיהו י הניכר שבהתליית רשיונו של המבקש מאז ביצוע המעשה המיוחס לו ואף ממועד הגשת כתב האישום, לא יכול היום המשיב להיתלות באינטרס הציבורי של התלית רשיונו של המבקש ובסכנה הנשקפת לציבור ממנו וי ש מקום להמתין עד למתן החלטה בערעור.

ב"כ המשיב מתנגדת לבקשה לעיכוב ביצוע וזאת בעיקר על יסוד חומרת המיוחס למבקש והאינטרס הציבורי . לטענתה הופעל שיקול דעת הועדה בסבירות ולא יהא מקום להתערב בהחלטתה.

4. דין הבקשה להתקבל. אילו פעל המשיב במהירות הראויה עם התגלות החשדות כנגד המבקש ואף עם הגשת כתב האישום, ספק אם היה מקום להורות על עיכוב ביצוע לאור חומרת המיוחס למבקש והקשר בין המיוחס לו לבין העיסוק במקצוע. עם זאת, לאור השהוי הניכר בו פעל המשיב, קשה לקבל את הטענה כי האינטרס הציבורי מחייב בשלב זה, משבחר המשיב לפעול, את התלייתו המיידית של הרישיון בלא למצות אף את הליכי הערעור על ההחלטה. בפרט הדברים אמורים כאשר בינתיים במהלך כל התקופה פעל המבקש בתח ום מקצועו בלא שהועלתה כל טענה לגבי התנהלותו, מה גם ששמו פורסם ברבים עוד בשלב המעצר(ר' לעניין זה העתק מייל שצורף לתגובת המשיב מיום 23.3.15 המתייחס לפרסום זה).

מהחלטת הועדה עולה כי נודע לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות דבר החקירה עם פרסום שמו של העורר (ר' סעיף 5 להחלטה; ר' גם בקשה שמפנה התובעת הראשית במשרד הבריאות לפרקליטות לצורך קבלת כתב האישום כבר ביום 23.3.15 ) ואולם אודות הגשת כתב האישום נודע לגורמים אלו רק כחודשיים עובר לפנייה לוועדה. ממסמך שהוצג במהלך הדיון והנוגע להליך הפלילי עולה כי לפחות לגורמים מסויימים במשרד הבריאות הודע כבר קודם לכן, בשנת 2016 . כך או אחרת, אין ספק שהיה שהוי משמעותי בהתנהלות רשויות המדינה האמונות על האינטרס הציבורי בפעולתן בכל הנוגע להתליית רשיונו של העורר.

בנסיבות אלו ומטעם זה סבורה אני כי יש מקום להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה בדבר התליית הרישיון עד למתן ההחלטה בערר.

ניתנה היום, ג' אדר תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלעד הוליאור
נתבע: משרד הבריאות
שופט :
עורכי דין: