ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דלתא גליל תעשיות בע"מ ח"צ נגד סינטיה אברהם :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת/נתבעת

דלתא גליל תעשיות בע"מ ח"צ 520025602

נגד

משיבה/תובעת
סינטיה אברהם ת"ז XXXXXX396

החלטה

ביום 2/10/2017 הגישה התובעת כנגד הנתבעת תביעת פיצויים בהתאם הוראות 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ועפ"י תקנות הגנת הצרכן.

התביעה הייתה ע"ס 25,000 ₪.

משלא הוגש כתב הגנה ובכלל, ביום 5/12/2017 ניתן פסק דין כעתירת כתב התביעה.

ביום 7/1/2018 הגישה הנתבעת על גבי 12 עמודים בקשה לביטול פסק דין, הנסמכת בתצהירה של הגב' פרלה בלילטי, מנהלת שירות הלקוחות של הנתבעת.

בסעיף 3 לתצהיר מציינת המצהירה בזו הלשון: " עורכי הדין של דלתא מסרו לי שהתובעת בהליך טענה כי כתב התביעה בהליך הומצא לדלתא ביום 15/10/2017. איני יודעת להתייחס לעניין ההמצאה הנטענת, אך אציין כי לי נודע אודות קיומו של כתב התביעה רק ביום 31/11/2017".

עוד מציינת המצהירה מפיהם של עורכי הדין שכך מסרו לה, כי התובעת שלחה לשירות הלקוחות של דלתא באמצעות דוא"ל הודעת סירוב ביום 7/5/2017 וכי דלתא המשיכה לשלוח לה דברי פרסומת.
המצהירה מבקשת לציין, כי הודעת סירוב זו לא התקבלה.

ביום 25/1/2018 הוגשה תגובת המשיבה על גבי 11 עמודים.

זו מציינת, כי לא צורף מסמך כלשהו או ראייה כלשהי להוכחת הטענות המוצהרות, לבד מטענות בעלמא אין מאומה בבקשת הנתבעת.

אין זה מעניינה של התובעת מדוע הנתבעת העבירה לעורכי דינה את כתב התביעה רק ביום 31/11/2017 כפי שמוצהר בתצהיר הנתבעת.

הערה: לבקשה למתן פסק דין צורף אישור מסירה שיושמה באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ ממנו עולה בבירור, כי המסירה הייתה ביום 15/10/2017.

תשובת הנתבעת לתגובת התובעת אף היא בת 11 עמודים קובעת, כי אין נימוק אחד בתשובת התובעת שיצדיק את הותרת פסק הדין על כנו, תוך שלילת זכותה הטבעית והחוקתית של הנתבעת לגישה לערכאות.

אליבא דתשובה, התובעת מודה בתגובתה, כי לא המציאה את כל הנספחים המבססים לשיטתה את כתב התביעה לנתבעת ואף לא הזמנה לדין.

באשר לסיכויי הגנה מציינת הנתבעת, כי על התובעת להוכיח כי הודעת הסירוב הנזכרת בכתב התביעה התקבלה אצל המפרסם, שאחרת לא נעשה דבר.

הנתבעת מציינת, כי לא התקבלה אצלה הודעת סירוב.

התשובה לתגובה נסמכת בתצהירה של אותה מצהירה, גב' פרלה בלילטי ובזו הפעם היא מצהירה, שכתב התביעה הובא לידיעתה ביום 31/11/2017 כאשר הוא אינו כולל הזמנה לדין.
אציין, כי אין מקום לחדש עובדות במסגרת תשובה לתגובה באשר כתב זה מסיים את מסכת הכתבים המתחייבת ולאחריו אין לתובעת אפשרות להתייחס לעובדה חדשה זו, מה גם, שמקומה היה לכתחילה בתצהיר של הגב' פרלה, הסומך את הבקשה לביטול פסק דין, שם הצהירה, כי באותו מועד עליו מוצהר בתצהיר השני, נודע לה קיומו של כתב התביעה.

אציין, כי אישור המסירה שעל בסיסו ניתן פסק הדין אינו נוקב בשמו של הגב' בלילטי, אלא בשמה של הנתבעת במענה בקיסריה.

אציין גם, כי חתימת מקבל המסירה על אישור המסירה אינה דומה כלל לחתימת הגב' פרלה על שני התצהירים שעליהם חתמה ואף שם המקבל אשר לשיטת הדואר הוא מיופה כוח של הנמען (הנתבעת) אינו דומה באופן כלשהו לשמה של המצהירה.
סביר ביותר להניח, כי מיופה כוח הנמען אשר חתום על אישור המסירה מיום 15/10/2017, כלל לא הגיש תצהיר.

בחינת מכלול הכתבים והאמור לעיל אינו מגלה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

עם זאת, לא אוכל לקבוע, כי לנתבעת אין הגנה כלשהי מפני התביעה, שכן העובדה שנשלחה לנתבעת הודעת סירוב כאמור בסעיף 4 סיפא של כתב התביעה, אין משמעה, כי הנתבעת קיבלה אותה בהכרח.

כך גם ביחס להודעת הסירוב השנייה הנזכרת בסעיף 6 של כתב התביעה.

מכאן, שמכוח שיקול דעת (בשונה מחובת הצדק) מן הראוי לבטל את פסק הדין ולאפשר לנתבעת להתגונן מפני התביעה.

את מחדל הנתבעת להתגונן במועד, ניתן וצריך וכך גם יהא לכפר בחיוב הנתבעת לשלם לתובעת את שכר טרחת עו"ד בסך 2,340.00 ₪ (כולל מע"מ) בלא כל קשר להמשך ההתדיינות.

סכום זה ישולם בתוך 30 יום באמצעות ב"כ התובעת, שאם לא כן, יהא אכיף לביצוע בהוצאה לפועל בחלוף 30 הימים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה ובשים לב לכל האמור לעיל יעשה כן, בתוך 30 ימים ולא בתוך 45 ימים, כמתחייב לכאורה מסדר הדין בה הוגשה התובענה.

ניתנה היום, ג' אדר תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דלתא גליל תעשיות בע"מ ח"צ
נתבע: סינטיה אברהם
שופט :
עורכי דין: