ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר קובלנקו נגד חדר ארנאוט :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט נווה ערן

תובעים

1.אלכסנדר קובלנקו ת.ז. XXXXXX052
2.אולגה קובלנקו ת.ז. XXXXXX060

נגד

נתבעים

1.חדר ארנאוט ת.ז. XXXXXX640
2.רולה ארנאוט

בית המשפט מינה מומחה מטעם בית המשפט את המהנדס שטרנברג רונן וזאת על מנת לבדוק שתי שאלות מרכזיות, האחת, מה הוא הנזק בדירתם של התובעים והשניה, האם נזק זה הוא תוצאה של הנזילה מדירתם של הנתבעים אל דירתם של התובעים.

פסק דין

בפני תביעה לצו עשה עם הבטים כספיים.
התובעים הם בעלי דירה ברחוב גיבורי סיני 23/7 עכו והנתבעים הם בעלי דירה מעל דירתם של התובעים ברחוב גיבורי סיני 27/5 אשר אף השכירו את הדירה לבני הזוג אביטן מיכאל וזהבה אשר נתבעו בתביעה המקורית.

הנתבע, בעל הדירה , מר ארנאוט חדר (להלן:"הנתבע") לא הכחיש בכתב ההגנה מטעמו כי היתה נזילה אך לטענתו מדובר היה בנזק מזערי מאוד ובכתם שהתייבש.

בית המשפט מינה מומחה מטעם בית המשפט את המהנדס שטרנברג רונן וזאת על מנת לבדוק שתי שאלות מרכזיות, האחת, מה הוא הנזק בדירתם של התובעים והשניה, האם נזק זה הוא תוצאה של הנזילה מדירתם של הנתבעים אל דירתם של התובעים.

בחוות הדעת שהומצאה ביום 17.8.16 נתן המומחה תשובות ברורות לשאלות אלה.
אכן קיימים סימני רטיבות בדירת התובעים, עלות תיקון הליקויים הוא 14,000 ₪ ויש לציין שבכך היה קרוב מומחה בית המשפט להערכת המומחה מטעם התובעים עצמם שהיתה 15,000 ₪. מקור הרטיבות מנזילת מים מדירת הנתבע.
עוד ציין המומחה כי על פי הסימנים הנתבע החליף את הצנרת, אולם כתוצאה מכך נפגע האיטום וכן לא הושלם החפוי בפינת הטוש.
נותרו חורים על הקיר החצוני.
עניינים אלה קבע המומחה על הנתבע להסדיר.

התובעים חששו ממצב שלא יוסדרו הליקויים ורצו גם פיקוח על העבודות שיבצע הנתבע ולכן הורה בית המשפט על חוות דעת משלימה אשר זו ניתנה על ידי המומחה המהנדס שטרנברג בתאריך 4.6.17.
בסעיף מסקנות ציין המומחה:
"1. לא נמצאו סימני רטיבות בדירת התובעים משפחת קובלנקו.
2. לא ניתן לדעת האם בוצעו תיקונים ואיכותם לרבות ביצוע אטום בחדר רחצה בדירת הנתבע וכן האם בוצעו תיקונים נוספים.
3. נראה כי רצוף וחפוי חדר הרחצה בדירת הנתבע הוחלפו ולאור הממצאים סביר כי בוצע אטום.
4. כאמור לעיל לא נצפו סימני רטיבות בדירת התובעים עובדה המעידה כי בוצעו תיקונים בדירת הנתבע.
5. לא בוצעו תיקונים בגג תוספת בניה ולכן ייתכנו חדירות מים לדירת קובלנקו בחורף.
6. כאמור בחוות דעתי הראשונה מתאריך 17.2.16 האחריות לתיקון הליקויים בגג תוספת הבניה באחריות התובעים".

לכאורה המשמעות היא שהנתבעים אכן ביצעו את מלוא התיקונים והתובעים היו יכולים להיות שקטים בעניין אך התובעים בכל זאת עמדו על חקירתו של המומחה וזאת במסגרת ק.מ. מורחב אשר שימש דיון סופי ואשר נערך ביום 15.2.18.

למומחה לא היה הרבה מה להוסיף על חוות דעתו, למעט ציון, כי עצם העובדה שהתובעים עצמם מצהירים כי אין יותר רטיבות בדירתם, מעידה כי הנתבע ביצע את התיקונים ואת האיטום, אם כי הוא לא ראה בפועל את שלב פעולות האיטום והחלפת הרצוף שבוצעה.
בתשובה לשאלות ענה כי ייתכן בהחלט שתיקון הגג שהוא באחריות התובעים ולא באחריות הנתבע, תרם אף הוא לנזק בדירת התובעים והעריך אותו באחוז מינימלי של 10% מתוך 14,000 ₪ אותו סבר כי יש לפצות את התובעים, דהיינו הפחתה של 1,400 ₪.
זאת ועוד, המומחה לא סבר כי היה מקום לפינוי דירתם של התובעים וגם לא העריך כי מדובר בנזק רטיבות משמעותי ביותר.

לאחר מתן עדותו סיכמו הצדדים.
למעשה, ברור לחלוטין מתוך עדותו של המומחה וחוות הדעת שנתן, כי דין התביעה להתקבל במובן זה שהתובעים הוכיחו שאכן נגרם לדירתם נזק כתוצאה מחלחול או זרימת מים מדירתם של הנתבעים אשר היתה מושכרת לצד שלישי.

ככל שנותרה פסולת כלשהי, הגם שהנתבע טען שפסולת שכזו פונתה, אני מורה לנתבע לפנות אותה בתוך 30 יום ממועד פסק הדין.

לעניין הפיצוי:
התובעים טוענים כי יש לפצות אותם בסכומים שונים.

ראשית יש לשפות אותם לטענתם על מלוא ההוצאות שנגרמו להם עקב תביעה זו הכוללים אגרה ראשונה בסך 1,830 ₪, 1,404 ₪ עלות חוות הדעת של מומחה מטעמם, 2,100 ₪ + מע"מ חלקם בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ו- 1,000 ₪ נוספים אשר שולמו למומחה בגין עדותו. .
בנוסף הם טוענים, כי אין להפחית מהסכום של 14,000 ₪ כל סכום ויש לפסוק אותו כפצוי.
התובעים טוענים כי לאור העובדה שמדובר בנזק מתמשך, שנמשך לטענתם 9 שנים, יש לפסוק להם עוגמת נפש בשיעור של 50,000 ₪.

הנתבעים לעומת זאת דוחים את טענות התובעים וטוענים, כי הטענות להמשכות הנזק למשך 9 שנים איננה נכונה וכי מרגע שהוברר כי יש נזילה הנושא טופל על ידי הנתבע אשר מומחה בית המשפט אישר כי ביצע את כל התיקונים.
לטענתם גם לנתבע נגרמו הוצאות בגין חוות דעת ובגין התשלומים השונים וכי אין לפסוק בגין עוגמת נפש או הוצאות, דבר.
יש להפחית סך של 1,400 ₪ לאור עמדת מומחה בית משפט כי גם לתובעים יש אחריות לנזקי הנזילה שנגרמו בביתם עקב אי הטיפול בגג אשר נמצא באחריותם.

לאחר שעברתי על נתוני התיק בכללותם, על כתבי הטענות, על חוות הדעת השונות, על חוות הדעת של מומחה בית המשפט המהנדס שטרנברג ועל עדותו בבית המשפט וכן על סיכומי הצדדים, אני נותן בזאת את פסיקתי:
דין התביעה להתקבל בחלקה כפי שיובהר להלן.
צו העשה שנתבע כסעד על ידי התובעים מומש והנתבע תיקן אכן את כל הליקויים.
משהוכח קשר סיבתי בין החלחול או נזקי המים מדירת הנתבעים לדירת התובעים, יש לפצות את התובעים על נזקיהם, ודין התביעה הכספית להתקבל אם כי בחלקה בלבד.
צריך לזכור כי בכתב ההגנה הראשוני שהוגש על ידי הנתבע הוא אומנם לא הכחיש כי היה חלחול של מים אך טען כי מדובר בכתם בלבד ובנזק שולי לחלוטין לא משמעותי, דבר שהסתבר כלא נכון ולראיה העובדה שהמומחה מטעם בית המשפט העריך את הנזק בסכום של 14,000 ₪, סכום שהוא קרוב לנזקי התכולה אותם העריך המומחה מטעם התובעים.
הדבר מצביע על כך כי הי המקום להגיש את התביעה ורק הגשתה היא שנתנה פתרון הן לעניין הסעד הזמני והן לעניין הסעד העיקרי עבור התובעים.

אני פוסק לתובעים איפוא את הסכומים הבאים:
1. אני פוסק את סך הנזק בסכום של 14,000 ₪ אך מפחית מהנזק האמור סך של 1,400 ₪ לאור עדותו של המומחה שטרנברג שנראית בעיני סבירה הן לאור חוות הדעת הראשונית והן לאור חוות הדעת המשלימה כי התיקונים בגג שהם באחריות התובעים יכלו היו גם הם עקב נזילה לגרום להווצרות נזק בדירת התובעים, אם כי מדובר בנזק שולי בלבד אשר המומחה העריך אותו ב- 10%.
נפסק איפוא לטובת התובעים סך של 12,600 ₪ בראש נזק זה.

2. אני משפה את התובעים על ההוצאות שנגרמו להם כדלקמן:
אגרת בית משפט ראשונה בסך של 1,830 ₪.
חוות דעת מומחה מטעמם בסך של 1,404 ₪.
חלקם היחסי בשכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 2,450 ₪ (2,100 ₪ כולל מע"מ).
עלות העדתו של המומחה מטעם בית המשפט בסך של 1,000 ₪.

3. השאלה האחרונה שנותרה היא שאלת עוגמת הנפש ואובדן ההנאה.
כזכור בתביעתם העריכו התובעים ראש נזק זה בסכום של 100,000 ₪.
בסיכומיהם נטען סכום של 50,000 ₪.
נטענה טענה שלטעמי היא בלתי סבירה ואינני נותן בה אמון שמדובר בנזק מתמשך של 9 שנים. דבר זה לא הוכח, ואיני סבור גם שהתובעים היו ממתינים 9 שנים לפתרון בעיה שכזו.
נכון עם זאת שהדירה של הנתבעים היתה מושכרת לצד שלישי והיתה פניה לבית המשפט בסעד זמני לגבי סגירת ברז המים ממנו היה הטפטוף, דבר שבוודאי גרם לטרחה ועוגמת נפש לתובעים. בהמשך היו גם בקשות על פי פקודת בזיון בית משפט והמשכות התהליכים עד לפתרון הבעיה על ידי הנתבעים, דבר שהיה בו בוודאי בכדי לפגוע באיכות חייהם של התובעים.
יש להכנס גם לפרופורציות כאשר באים לפסוק בראש נזק זה כאשר הנזק הוא 12,600 ₪ על פי חוות דעת המומחה וכאשר גם לתובעים אחריות אם כי מופחתת מאוד, על רקע אי תיקון הגג.
אני אפסוק בצורה מידתית עוגמת נפש לתובעים בסכום של 8,000 ₪.

סה"כ ראשי הנזק ללא הוצאות משפט הם על כן 20,600 ₪. סכום זה נפסק לתובעים כשהוא צמוד ונושא ריבי ת מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל , ולסכום זה אני מורה להוסיף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 15% + מע"מ.
בנוסף לסכום הזה, סכום הוצאות המשפט בשיעור של 6,684 ₪ הכולל כאמור את אגרת בית משפט ראשונה, שיפוי ההוצאות בגין חוות דעת התובעים, עלות מחצית חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט והעדתו של המומחה מטעם בית המשפט.

את הסכומים האמורים על פי פסק הדין ישלמו הנתבעים לתובעים תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן בזה פטור ממחצית שניה של אגרת בית המשפט.

ניתן היום, ג' אדר תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר קובלנקו
נתבע: חדר ארנאוט
שופט :
עורכי דין: