ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא שוראשי נגד מגדלי רותם שני 2001 בע"מ :


לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעים

  1. גיא שוראשי
  2. הגר שוראשי

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד שמואל אורן

נגד

הנתבעים

1. מגדלי רותם שני 2001 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מוטי קניאל

2. רויטל נתנאל
3.אורן נתנאל.
שניהם לא מיוצגים ע"י עו"ד

4. נציגות הבית המשותף רחוב שינקין 48

החלטה

בפניי בקשה מטעם הנתבעים 3-2 לארכה בת להגשת כתב הגנה עד ליום 12.3.18 .
תחילה אערוך סקירה של ההליכים העיקריים בתיק ביום 26.11.17 התובעים הגישו תביעה " חוזית, כספית, נזיקית, מתן צו עשה ומתן צו מניעה". עניינה של התביעה בליקויים ופגמים מהותיים שהתגלו בדירה אשר נרכשה על-ידם במסגרת פרויקט בנייה של הנתבעת 1. עוד נטען כי לתובעים נגרמו נזקים, עקב פעולות חציבה שביצעו הנתבעים 3-2 בדירתם, הנמצאת מעל דירת התובעים.
ביום 9.1.18 הוגשה בקשה מטעם הנתבעת 1 לארכה בת 10 ימים להגשת כתב הגנה. צוין כי הארכה המבוקשת הוסכמה ע"י התובעים והינה לצורך קבלת חוות דעת שמאי לצורך עריכת כתב הגנה.
ביום 6.2.18 הוגשה בקשה מטעם הנתבעת 1 לארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 28.2.18. צוין כי הארכה המבוקשת הוסכמה ע"י התובעת והינה לצורך השלמת חוות דעת השמאי.
ביום 12.2.18 הוגשה בקשה דחופה מטעם הנתבעים 3-2 לארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 12. 3.18 אשר אינה נתמכת בתצהיר ( להלן: "בקשת הארכה"). בבקשה נטען כי כתב התביעה לא נמסר לנתבעים 3-2 כדין ( יצוין כי לא ניתן הסבר נוסף, מדוע לא נמסר כדין וכיצד ידעו בכל זאת על התביעה דנן). עוד נטען כי הנתבעים 3-2 נמצאים בשלבי בירור הכיסוי הביטוחי מאחר שככל שיאושר הכיסוי, ניהול התביעה יעבור לידיה של חברת הביטוח, אולם ככל שלא יעבור, על הנתבעים 3-2 יהא להכין כתב הגנה מפורט בליווי חוות דעת שמאי מטעמם. כמו כן נטען כי אמה של הנתבעת 2 חולה במחלה קשה ומאחר שהנתבעת 2 סועדת את אימה מדי יום, תתקשה להכין כתב הגנה במועד. עוד צוין, כי לנתבעת 1 ניתנה ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 28.2.18 ומסמכי התביעה טרם נמסרו לנתבעת 4 ולכן לא יגרם כל נזק בהיעתרות לבקשת הארכה. עוד הובהר כי התובעים הסכימו בעבר למתן ארכה לנתבעים 3-2 להגיש כתב הגנה עד ליום 15.2.18 אולם סירבו לבקשה זו.
ביום 14.2.18 הוגשה תגובת התובעים המתנגדים חלקית לבקשת הארכה, כאשר התגובה אינה נתמכת בתצהיר. התובעים ציינו כי משפחתם סובלת מנזקי הרטיבות והנזילות נושא התביעה מדי יום ביומו. בנוסף, הובהר כי התובעים הסכימו בעבר לבקשת הנתבעים 3-2 למתן ארכה להגשת כתב הגנה, וזאת עד ליום 15.2.18, אולם לאור מועד הגשת התגובה לבקשת הארכה, התובעים מסכימים לארכה נוספת בת 7 ימים.
ביום 15.2.18 הוגשה תשובת הנתבעים 3-2 לתגובה לבקשת הארכה, תשובה אשר אינה נתמכת בתצהיר ובה נטען כי התובעים לא התייחסו לטענות המהותיות בבקשת הארכה; הטענה בדבר מסירת מסמכי התביעה; הטענה בדבר היעדר הכיסוי הביטוחי; הטענה בדבר מצבה הרפואי של אמה של הנתבעת 2 והטענה בדבר היעדר הנזק לאור הארכה שניתנה לנתבעת 1.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשת הנתבעים 3-2 בתגובת התובעים ובתשובת הנתבעים 3-2 ,אני מקבל את בקשת הארכה, תוך חיוב הנתבעים 3-2 בהוצאות בסך 1,000 ₪ לתובעים, ללא קשר לתוצאות התביעה.
אני מקבל את טענת הנתבעים 3-2 שהתובעים לא התמודדו עם הטענות המהותיות בבקשת הארכה.
אולם גם ניתן להבין לליבם של התובעים הטוענים שהנתבעים 3-2 יוצרים מצב בשטח הגורם לנזק דיוני ולנזק כלכלי לתובעים אשר נאלצים להתמודד עם ליקויים הפוגעים בשגרת חייהם היום-יומית ולעיכוב בבירור התביעה ובאפשרותם של התובעים לזכות בסעדים שתבעו בתביעה.

חרף הגינותם הקולגיאלית של התובעים במתן הסכמה לארכה חלקית, ניתן להבין, לכאורה וחלקית לפחות, את עמדת הנתבעים ואת נימוקיהם.

בתשובה לתגובה לבקשת הארכה נטען כי התובעים התעלמו מטענות מהותיות שהועלו בבקשת הארכה. בהקשר זה יצוין, כי למרות שהנתבעים 3-2 טוענים שמסמכי התביעה לא נמסרו להם כדין, הם לא מציינים כיצד ומתי ובאיזה אופן התוודעו לתביעה דנן , ולמרות שהנתבעים 3-2 טוענים לארכה מפאת דחף רפואי וכן לצורך בירור הכיסוי הביטוחי, הם טוענים זאת ללא כל תצהיר (בניגוד לדין) וללא כל ראיה תומכת, אף על פי כל אלה, נעתרתי לבקשתם , תוך איזון דיוני מתאים.
בבקשת הארכה נטען כי לתובעים לא יגרם כל נזק וזאת לאור היעתרותם של התובעים לבקשת הארכה לנתבעת 1. אני מסכים חלקית עם טענה זו מאחר שסבורני כי היעתרות לבקשת הארכה בנדון לא תעכב משמעותית את רצף ההליכים בתיק, אולם בניגוד לבקשת הארכה שבנדון, שהוגשה יום לפני המועד שסוכם בין הצדדים להגשת כתב הגנה, בקשת הארכה של הנתבעת 1 הוגשה זמן רב לפני המועד הסופי להגשת כתב הגנה, ואף יסתיים בטרם המועד המבוקש ע"י המבקשים.
מבקשותיהם של הנתבעים 3-2 ניכר כי עקבו בדריכות אחר הנעשה בתיק זה ולכן, למרות שהיעתרות לבקשת הארכה עשויה לעכב את ההליך הדיוני, סבורני שלא מדובר בעיכוב ניכר בעוד סירוב לבקשת הארכה, יחשוף את הנתבעים 3-2 לתוצאה פוגענית אף יותר, כאשר יימנע מהם יומם בביהמ"ש, לכן, מצאתי להיעתר לבקשת הארכה תוך ריפוי מחדל הנתבעים 3-2 בחיובם בהוצאות מידתיות .

לסיכום

הבקשה מתקבלת.

לנתבעים 3-2 ניתנה ארכה כמבוקשם להגשת כתב הגנה עד ליום 12.3.18.

הנתבעים 3-2 ישלמו לתובעים הוצאות ההליך בסך 1,000 ₪ ללא קשר לתוצאות התביעה.

המזכירות תשלח החלטתי זו ל כל הצדדים בתיק .

ניתנה היום, ג' אדר תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא שוראשי
נתבע: מגדלי רותם שני 2001 בע"מ
שופט :
עורכי דין: