ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נצחית יחזקאל נגד א.מ. מרום תעופה ותיירות בע"מ :

בפני כבוד השופט ארז נוריאלי

תובעת

נצחית יחזקאל

נגד

נתבעת

א.מ. מרום תעופה ותיירות בע"מ

פסק דין

רקע
לפני תביעה נגד מרום תעופה בע"מ ( להלן: "הנתבעת") בהקשר לטיול מאורגן שהזמינה התובעת מהנתבעת.
ביום 17.7.17 ביצעה התובעת הזמנה טלפונית מהנתבעת לטיול מאורגן, ושילמה סך של 4,100 ₪. הטיסה עתידה הייתה להמריא לחו"ל ביום 8.8.17 בשעה 8:10 ( להלן – " הטיסה").
ביום 30.7.17 בוצעה הזמנה נוספת על ידי בעלה של התובעת ( להלן – "הבעל"). אציין כי כתב התביעה הוגש על ידי התובעת ובעלה ואולם עובר למועד הדיון, מחק האחרון את תביעתו מסיבות אישיות.
ביום 31.7.17 הודיעה הנתבעת לתובעת כי הטיסה הוקדמה לאותו יום בשעה 5:00 או סמוך לכך. התובעת ביקשה לבטל את ההזמנה אך נתקלה בסירוב.

טענות הצדדים
בכתב התביעה נטען כי מדובר בהטעיה מכוונת והסתרת פרטים מהותיים. לדברי התובעת, ידעה הנתבעת על שינוי מועד הטיסה ( שנעשה ביוזמת חברת התעופה) כבר ביום 26.7.17, כ - 5 ימים עובר למועד בו הודיעה הנתבעת לתובעת על השינוי. לפיכך נטען, כי בעת שביצע הבעל הזמנתו, ידעה הנתבעת כי חל שינוי במועד ההמראה אך נמנעה לעדכנו. התובעת עותרת לביטול העסקאות בין הצדדים, השבת דמי ביטול ופיצויים מוגדלים.
לטענת הנתבעת, כפי המקובל, כרטיסי הטיסה מונפקים בפועל ונמסרים כ- 3 ימים עובר למועד שנקבע. כך היה אף במקרה זה. הנתבעת, כך נטען, משמשת כסוכנת, המתווכת בין חברת תעופה ללקוח. הנתבעת הכחישה כי הסתירה מידע על הקדמת הטיסה ב-3 שעות, והדגישה כי הודיעה ללקוחותיה על שינוי מועד הטיסה, ללא דיחוי בכפוף לאילוצים קיימים ( ר' עמ' 2 לפרוט' הדיון מיום 28.2.18 ש' 21 – 23). בנוסף, הדגישה הנתבעת כי התובעת ידעה מראש כי ייתכנו שינויים במועדי הטיסה והסכימה לתנאים. לא זו אף זו, מדובר בשינוי שאינו משמעותי (3 שעות הקדמת טיסה) וכי בסופו של יום לא נגרם כל נזק לתובעת זאת לאחר שהנתבעת איתרה אנשים אחרים שנכנסו בנעלי התובעת ובעלה וטסו במסגרת אותו טיול. נציגת הנתבעת ציינה שמוכנה להשיב את דמי הביטול שלא הוחזרו בסך 100 דולר.
בדיון שהתקיים ביום 12.12.17 חזרו הצדדים על טענותיהם.

דיון והכרעה
עיינתי בכתב התביעה, בפרוטוקול הדיון מיום 12.12.17 ובמסמכים שהוגשו ומצאתי כי דין התביעה להידחות בכפוף להשבת דמי הביטול בלבד.
כידוע, במסגרת אספקת שירותי נסיעות עלולות להיווצר תקלות והשאלה, האם יש להטיל אחריות על סוכנות הנסיעות, נבחנת לגופם של דברים ובנסיבותיו של כל מקרה.
לא כל אי נעימות בהקשר זה תהווה נזק בר תביעה.
במקרה שלפני לא נגרם כל נזק לתובעת.
הטענה המרכזית של התובעת לפיה הנתבעת הסתירה מידע במכוון " במטרה לשלול ממנה את זכות הביטול הקיימת בדין" (ר' סעיף 48 לכתב התביעה) - לא הוכחה.
כידוע, כלל נקוט הוא כי ברגיל, נטל ההוכחה מוטל על כתפי התובע להוכיח את תביעתו.
התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה.
עדותה של נציגת הנתבעת עשתה עלי רושם אמין. התרשמתי מדבריה בפני כי הנתבעת לא הסתירה מידע ולא עיכבה אותו במכוון, לבטח לא במטרה לשלול את זכות הביטול.
טענת הנתבעת - ולפיה העיכוב שחל בהעברת ההודעה לתובעת בדבר שינוי מועד הטיסה, קשור בנהלי העבודה הפנימיים (ר' למשל עמ' 2 ש' 21 עד עמ' 3 ש' 3 לפרוט' הדיון מיום 8.2.18) ופרק הזמן שחלף ממועד קבלת ההודעה מחברת התעופה, הזנתו למחשב ועדכון הנתבעת היה סביר - לא נסתרה.
פעולתה הנמרצת של הנתבעת להקטנת נזקי התובעת מיד לאחר ביטול העסקה באופן חד צדדי על ידי התובעת מלמדת על תום ליבה (ר' נספח 4 לכתב ההגנה ואישור על ביצוע זיכוי כספי). לא זו אף זו, מקובלים עלי הסברי נציגת הנתבעת לפיהן השיהוי בהעברת המידע אודות שינוי מועד הטיסה תלוי במספר משתנים ולא נגזר אך ממועד קבלת ההודעה מחברת התעופה.
יתירה מכך, עיון בנספחים שצורפו לכתב ההגנה (למשל נספח 1) מלמד כי התובעת הייתה מודעת לכך (עובר לביצוע הזמנת הטיול) כי שעות הטיסה אינן סופיות וכי שעת הטיסה הסופית היא: "לפי כרטיסי הטיסה שישלחו כ 3 ימים לפני הטיסה".
משלא מצאתי כי נפל פגם מהותי בפעולת הנתבעת, משלא הוכח כי נגרם נזק לתובעת ומאחר והתובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה, אין מקום לקבל את התביעה ולפיכך היא נדחית.
עם זאת, בנסיבות המקרה, נוכח עמדת נציגת הנתבעת והסכמתה מורה על השבת דמי הביטול בסך של 100 דולר (לפי שווי שער יציג) אשר ישולמו על ידי התובעת לנתבעת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התובענה ועד מועד התשלום בפועל.
בנסיבות מקרה זה אין מקום לחייב צד בהוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתוך 15 ימים.
ניתן היום, כ"ז שבט תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: נצחית יחזקאל
נתבע: א.מ. מרום תעופה ותיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: