ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשרף מקאוי נגד לשכת המסחר הערבית בירושלים :

15 פברואר 2018
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
התובע:
אשרף מקאוי

-
הנתבעים:
1. לשכת המסחר הערבית בירושלים

2. פאדי הדמי

3. אחמד האשם זגייר

החלטה

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן: א. התובע/ת תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 60 יום
ב. הנתבע/ת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 60 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשה לזימון עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד לזימון עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יזומן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הבאים: א. DVD ב. Mpeg2 ג. MP3. ד. TRACK
התיק לעיוני עם הגשת תצהירי התובע לשם קביעת מועד דיון הוכחות ויתכן אף סכומים.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ח, (15 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אשרף מקאוי
נתבע: לשכת המסחר הערבית בירושלים
שופט :
עורכי דין: