ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי בן שושן נגד יצחק גת :

בפני כבוד ה שופטת עידית וינברגר

המבקש/הנתבע

שלומי בן שושן
ע"י עו"ד מארק רוזן

נגד

המשיב/התובע
יצחק גת
ע"י עו"ד אביאל שטרן

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק הדין שניתן, בהעדר הגנה, בתאריך 15.10.2017, בו חויב המבקש לפנות את הדירה נשוא התביעה ממיטלטלין שהותיר בה , וחויב בהוצאות בסכום של 4,648 ₪.
המבקש התגורר בדירתו של המשיב, עת היה נשוי לבתו, עם הבת וילדיהם. עם עליית יחסי בני הזוג על שרטון, הגיש המשיב תביעת פינוי נגד המבקש.
לטענת המבקש, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 18.9.17 היה עליו להגיש כתב הגנה. עם זאת, הוא כבר פינה את דירת המשיב בתאריך 31.8.17 ועל כן נמסר לו, על ידי בא כוחו דאז, עו"ד סאמר עלי, כי עם עזיבתו את הדירה יהיה בכך כדי לסיים את המחלוקת ולא יהיה צורך בהגשת כתב הגנה.
לטענת המבקש, סיכויי ההגנה שלו טובים, משום שהסכם השכירות שצורף לכתב התביעה מזויף, ולמרות שהמבקש עזב את דירת המשיב, יש חשיבות רבה להכרעה בפלוגתא, לאור השלכות הרוחב שיש לה על היקף דמי המדור שעל המבקש לשלם לגרו שתו, בתו של המשיב.
עוד טוען המבקש, כי יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, משום שניתן על סמך הסכם מזויף.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, פסק הדין ניתן כדין, בהעדר הגנה, למרות שההחלטות שעל פיהן היה על המבקש להגיש כתב הגנה נמסרו לבא כוחו דאז.
יתרה מכך, אין כל טעם בביטול פסק הדין משום שהמבקש פינה את הדירה, וברור כי אינו מתכוון לחזור להתגורר בה, וכל מטרתו הינה לה תחמק מתשלום ההוצאות בהן חויב, ולנסות להוכיח שהסכם השכירות מזויף, אף לא למען הגנתו בתיק זה, אלא משום שהוא סבור כי יהיה בכך כדי להועיל לו בעת הדיון בגובה דמי המדור שיהיה עליו לשלם לגרושתו, בתו של המשיב. על כן, מדובר לטענת המשיב בניצול לרעה של הליכי בית המשפט, המחייב דחיית הבקשה ופסיקת הוצאות לדוגמא.

דיון והכרעה
בהחלטתי מיום 18.9.17 הורתי לנתבע להגיש כתב הגנה עד יום 3.10.17 , וקבעתי כי אי הגשת כתב הגנה במועד תוביל למתן פסק דין בהעדר הגנה.
ההחלטה נמסרה כדין לבא כוחו של המבקש דאז, עו"ד סאמר עלי.
אין בפי המבקש טענה כי ההחלטה לא נמסרה לבא כוחו כדין, ואין חולק כי מסירה לבא כוחו של המבקש מחייבת אותו.

לטענת המבקש, אמר לו עו"ד עלי, כי אם יפנה את הדירה, לא יהיה עליו להגיש כתב הגנה. אין לקבל את הטענה, שלכל הפחות היתה צריכה להיות נתמכת בתצהירו של עו"ד עלי, לו היה בה ממש, משום שעו"ד עלי הודיע, בשמו של המבקש עוד ביום 26.7.17 כי בכוונתו לפנות את הדירה תוך 30 יום, אך גם לאחר הודעה זו, ולאחר הודעה מאוחרת יותר כי פינה את הדירה, לא ניתנה מעולם החלטה הפוטרת אותו מהגשת כתב הגנה. נהפוך הוא.

בעקבות הודעת המשיב כי התובע אמנם עזב את הדירה אך לא פינה מטלטליו, הודיע עו"ד עלי, בתאריך 13.9.17 בשם המבקש, כי נותרו בדירה מיטלטלין שאין הוא יכול לפנות משום שהוא מורחק מהבית בו מתגוררת אשתו , על פי צו הגנה. בעקבות אותה הודעה, שלאחריה הוגשה תגובת התובע לפיה אין שינוי במצב הדברים, ניתנה החלטתי מיום 18.9.17 על פיה היה על המבקש להגיש כתב הגנה.
ההחלטה בדבר הגשת כתב הגנה ניתנה, כאמור, לאחר שהמבקש פינה את הדירה, באופן חלקי, כאשר, על פי הודאתו שלו, לא פינה אותה ממיטלטליו והתחמק מפינוי המיטלטלין בטענה שהוא מורחק מהדירה (אף שניתן היה לפנותם באמצעות חברת הובלות ללא נוכחותו) .

לא היתה למבקש כל סיבה להניח כי עם עזיבתו את הדירה, תימחק נגדו התביעה ללא צו להוצאות. בא כוחו אמנם הגיש בשמו בקשה כזו, אך בעקבות אותה בקשה, לאחר קבלת עמדת המשיב, ניתנה החלטה המחייבת אותו להגיש כתב הגנה.
אין זו הפעם הראשונה בה המבקש לא הגיש כתב הגנה בתיק זה. פסק דין בהעדר הגנה כבר ניתן נגדו, בתאריך 12.3.17 ולאחר שבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ביום 11.5.17, בוטל פסק הדין תוך שהנתבע חויב להגיש כתב הגנה עד יום 21.7.17.
כתב הגנה לא הוגש באותו מועד, ואף לא במועד מאוחר יותר.

מכל מקום, השאלה העיקרית שעל בית המשפט לבחון, בדונו בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, הינה מהם סיכויי הגנתו של הנתבע, שכן אין טעם בביטול פסק דין, מקום שלנתבע לא עומדת טענת הגנה.

במקרה הנדון, המבקש פינה את הדירה, ואין הוא מבקש לשוב ולהתגורר בה. הנימוק המצדיק ביטול פסק הדין לטענתו, הוא העובדה שניתן על סמך חוזה שכירות מזויף. אין ממש בטענה, שכן בפסק הדין לא נדונה הטענה ולא הוכרעה. פסק הדין ניתן, בהעדר הגנה, תוך מתן משקל רב לעובדה שהמבקש ממילא עזב את הדירה, בהסכמה.
המבקש אינו מכחיש כי הוא מעוניין לברר את טענתו בדבר ההסכם המזויף בתיק זה, על מנת שהדבר יוכל להיות לו לעזר בתביעה המתנהלת בינו לבין בתו של המשיב, בשאלת גובה דמי המדור. אין חולק, כי זהו אינו נימוק המצדיק ביטול פסק הדין, ולמעשה מדובר בניצול לרעה של הליכי בית משפט.

בנוסף, אין חולק כי המבקש פינה את הדירה רק לאחר קבלת כתב התביעה וביטול פסק הדין הראשון. על כן, זכאי ה יה המשיב לפסיקת הוצאות, וסכום ההוצאות שנפסק לזכותו הינו על הצד הנמוך .
על כן, גם ביחס להוצאות ההליך לא הצביע המבקש על נימוק כלשהו העשוי להביא לביטול החיוב בהוצאות.

ערה אני לגישתם הליברלית של בתי המשפט המבכרים דיון מהותי לגופו של עניין, אולם מקום בו לא עולה בידי המבקש להראות ולו קצה של טענת הגנה, אין טעם בביטול פסק הדין. יש לזכור כי מול זכות המבקש כי ינתן לו יומו בבית המשפט , עומדים שיקולים כבדי משקל כשלעצמם של עיקרון סופיות הדיון, המשקף את זכותם של צדדים להליך השיפוטי שלא להטריח אותם לבית המשפט שוב ושוב באותו עניין.
הטיב לסכם זאת גישה זו המשנה לנשיאה כבוד השופט ריבלין בע"א 5993/08 חברת סונובר שיווק דלקים בע"מ נ' סולי ש.ואנו הנאמן על נכסי חברת רם ( 31.1.2010):
"אכן, בימינו לא פעם קיימת גישה סלחנית למחדלים 'פרוצדוראליים', וזאת מתוך התחושה כי ניתן להימנע מתוצאה גורפת – כגון דחיית הליך – באמצעות פתרונות מתונים ו'מידתיים' יותר ובהם מתן אפשרות לתיקון המחדלים, לעיתים תוך חיוב בהוצאות. גמישות זו הגיונה בצדה וטעמיה עמה, אך בה-בעת, תהא זו טעות מצדם של בעלי-הדין לסבור שכל מחדל דיוני הוא בר-תיקון בהבל פה תוך הכרזה כי 'הפרוצדורה אינה מיטת סדום'. בוודאי כך כאשר מאחורי הפרוצדורה ניצבים שיקולים מהותיים בעלי משקל".

על גישה זו חזר כבוד השופט דינצגר ברע"א 5673/11 עאדל גרים רגבי, הייתם עאדל רגבי נ' נאיף סלימאן מוחמד כחלה:
"אכן, ייתכן והעדפת בירור מהותי של סכסוך בין הצדדים היא דרך המלך במקרים מן הסוג שלפני, כאשר את מחדליו הדיוניים של בעל דין יש לרפא באמצעות חיוב בהוצאות. יחד עם זאת, קיימים מקרים -ומקרה זה נמנה על אותם המקרים - בהם התנהלות בעל דין מצביעה על שימוש לרעה בהליכי משפט ועל זלזול בהליך המשפטי, עד כי על בית המשפט לנקוט בסנקציות חמורות יותר כנגד בעל הדין. "

במקרה הנדון, המבקש עושה שימוש לרעה בהליכי בית משפט, ומבקש לחדש את הדיון בתיק, לאחר שזלזל בהחלטות בית המשפט, ומבלי שתהא לכך כל תכלית, רק על מנת לנגח את המשיב ובתו, שעמה הוא נמצא בהליכי גירושים.

לאור כל האמור, הבקשה לביטול פסק הדין נדחית.
המבקש יישא בשכר טרחת ב"כ המשיב בגין בקשה זו בסכום של 2,340 ₪.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ח, 14 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי בן שושן
נתבע: יצחק גת
שופט :
עורכי דין: