ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב צביאל נגד עיריית בני ברק :

לפני כבוד השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא
המבקש

יעקב צביאל
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר אליעד שרגא ועו"ד איתי מושל

נגד

המשיבות

1. עיריית בני ברק

2. ועדה מקומית לתכנון בני ברק
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד אריאל יונגר ועו"ד עדי עדני

3. מדינת ישראל - משרד החינוך
ע"י ב"כ עו"ד הילה גורדון מפרקליטות מחוז ת"א-אזרחי

החלטה

  1. בקשה לצו ביניים להורות על הקפאת ו/או מניעת שימוש והפעלה של גני ילדים בחלקה 328 בגוש 6188 רח' שדרות הנציב בני ברק (להלן:"המקרקעין") עד להכרעה בעתירה בה מבוקש להצהיר כי הפעלת גני הילדים במבנים שנבנו על המקרקעין הנ"ל ללא היתר בניה (ולמצער היתר הבניה שניתן להם שלא כדין בוטל) בניגוד לדין, לחוקים ולתקנות ולהורות למשיבות 1-2 להפסיק לאלתר את השימוש והפעלת גני הילדים ולהרוס את המבנה שנבנה שלא כדין ואת הגדר המקיפה אותו וכן להורות למשיב 3 לסגור ולבטל לאלתר את הרישיון שניתן על ידו להפעלת גני הילדים (ככל שניתן).
  2. לפי הנטען בבקשה, ב- 9/11/17 התקבל ערר שהגיש המבקש לוועדת הערר במחוז ת"א ובוטל היתר הבניה שהנפיקה המשיבה 1 לגני הילדים ולמרות זאת ממשיכות המשיבות 1-2 לעשות דין עצמי ולפעול בניגוד לחוק, כאחרוני העבריינים להפעיל את גני הילדים תוך סיכון חיי המשתמשים (הילדים והצוות) והשכנים המתגוררים בסמוך (כמו המבקש).
  3. לטענת המשיבות 1-2, יש לדחות את הבקשה לצו הביניים והעתירה על הסף ולחילופין לגוף העניין כאשר ועדת הערר אמנם ביטלה את היתר הבניה (שהיה בתוקף לפי החלטתה הקודמת מיום 31/7/16) עקב פגם טכני, אך קבעה מפורשות כי ניתן להוציא היתר בניה חדש, במהירות, לגני הילדים הקיימים ובהתאם לכך העיריה הכינה בקשה חדשה להיתר, בהתאם להנחיות ועדת הערר מיום 9/11/17 שאושרה ע"י הועדה המקומית ביום 23/1/18 וביום 31/1/18 ניתן היתר בניה.
  4. לטענת המשיבה 3 יש לדחות את העתירה והבקשה כנגדה על הסף עקב אי מיצוי הליכים והיות העתירה מוקדמת שכן פניה ראשונית למשיבה 3 נעשתה בסמוך להגשת העתירה.
  5. לכן נטען ע"י המשיבה 3 כי ניתן רישיון לגני הילדים לאחר שהמשיבה 1 החזיקה בכל האישורים הנדרשים ולאחר שהבקשות הוגשו במועד וכנדרש על פי הנהלים, כאשר היתר הבניה שהיווה את הבסיס לבקשות לחידוש הרישיון היה תקף במועד מתן הרישיון ובוטל מכוח החלטת ועדתה ערר המחוזית ביום 9/11/17 ושמשנודע למשיבה 3 על ביטול היתר הבניה היא פועלת על פי הדין ותבחן לאחר קבלת התייחסות הצדדים את ביטול הרישיונות, ברם זאת רק לאחר שיערך בירור כמתחייב על פי החוק וכן תבחן בקרוב את בטיחות ה מוסדות (דבר שהינו מבורך וחשוב ביותר כמובן) [כשהנ"ל היה טרם קבלת ההיתר החדש].
  6. בתגובה לטענות המשיבות, נטען ע"י המבקש שגם ההיתר שלכאורה הונפק ביום 31/1/18 הינו שלא כדין ומבלי שמולאו התנאים למתן היתר כדין, שכן, לדוגמא, אינו כולל את התנאים הנדרשים לאישורו ואת אישורי הגורמים המוסמכים לאשר את הקמת המבנים בשטח, ומדובר בהחלטה שהתקבלה שלא כדין.

7. לאחר שעיינתי בבקשות ובתגובות אני דוחה את הבקשה לצו הביניים.
8. בלא להכריע בשאלות הסף ובטענות המקדמיות, שיתבררו במסגרת העתירה, הרי משניתן לכאורה ביום 31/1/18 היתר בניה חדש (לאחר שההיתר הקודם שהיה בתוקף בוטל בהחלטת ועדת הערר מיום 9/11/17) אין מקום למתן צו ביניים להפסקת פעולות הגנים עקב הפעלתם ללא היתר.
9. הטענות החדשות של המבקש לגבי פגמים הקיימים גם בהיתר הבניה החדש (שהתקבל כמובן לאחר הגשת העתירה) שלא התקיימו "התנאים המיוחדים" הדרושים, מעבר לכך שמצריכות את תיקון העתירה הנוכחית אם ר וצים לתקוף היתר זה (מבלי להכריע בשלב זה בשאלת הסמכות והמקום לתקיפה שכזו) לא מצדיקות מתן צו ביניים, בהתחשב גם במאזן הנוחות ובכך שמדובר בגנים קיימים ופועלים בעיצומה של שנת הלימודים שהחלה זה מכבר והדבר יהווה פגיעה קשה בציבור המשתמשים בגנים ושינוי המצב הקיים.
10. לאור כל האמור, הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.
11. המזכירות תודיע לצדדים ותקבע לדיון בעתירה בהקדם בפני שופט מנהלי, אלא אם כן יודיע העותר שלאור ההיתר החדש הוא מבקש למחקה.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ח, 13 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב צביאל
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: