ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לשם שיווק נגד שמעוני סחר במנועים בע"מ :

תובע ונתבע שכנגד
לשם שיווק - משה לשם ת.ז. XXXXXX489
ע"י עו"ד ניב אברהם
טל' 09-XXXX948 פקס' 09-XXXX949

נגד

נתבעת ותובעת שכנגד
שמעוני סחר במנועים בע"מ ח.פ. 513905059
ע"י עו"ד אברהם לוי
טל' 09-XXXX246 פקס' 09-XXXX426

החלטה

1. בהמשך להחלטה קודמת אני ממנה את מר אמנון בצלאלי [רח' שמריהו לוין 62 ירושלים טל' 02-XXXX248 ו-050-XXXX225 פקס' 02-XXXX428] כמומחה מטעם בית-משפט בתחום השוואת כתבי-יד (להלן המומחה).

2. המומחה יחווה דעתו בעניינים במחלוקת בין הצדדים, כביטויים בחוות-הדעת שנתנו המומחים מטעמם: גב' פנינה אריאלי עבור התובע ומר יצחק חגג עבור הנתבעת (להלן חוות-דעת הצדדים); בתוך כך ידרש המומחה לשאלה אם החתימה שיוחסה בידי הנתבעת לתובע על-גבי מסמך הנחזה כהסכם בין הצדדים מתאריך 25.1.2010 (להלן ההסכם במחלוקת) הינה מעשה זיוף או שמא חתימתו האותנטית של התובע (להלן החתימה במחלוקת).

3. אני קובעת את שכרו של מומחה בית-המשפט בסך של 4,200 ₪ ומע"מ. בשלב זה ישאו הצדדים בשכרו של המומחה בחלקים שווים ביניהם, זאת במישרין למומחה. המומחה מתבקש למסור את חוות-הדעת לבית-המשפט ולבעלי-הדין רק לאחר שהוסדר תשלום שכרו.

4. בעלי-הדין ימציאו למומחה את כתבי הטענות וכל מסמך נוסף שהם מבקשים להסתמך עליו לשם מתן חוות-הדעת, לרבות חוות-דעת הצדדים, הדדית ותוך עשרים ואחד יום ממועד קבלת החלטה זו . כל מסמך שיומצא למומחה בדרך זו יועבר במקביל גם לצד שכנגד.

5. ההסכם המקורי במחלוקת, שלא הוגש לבית-המשפט בשלב זה, יומצא למומחה בדרך שנקבעה לכך בהחלטתי מיום 24.6.2015, אף זאת תוך עשרים ואחד יום מעת קבלת החלטה זו. לאחר מתן חוות-הדעת יוחזר המסמך המקורי לידי מחזיקו באותו אופן ועל-חשבון הנתבעת.

6. המומחה רשאי לבקש מהצדדים מסמכים נוספים – לרבות מסמכי השוואה ומתן דוגמות חתימה וכתב, ככל שיסבור שהדבר דרוש לשם מתן חוות-הדעת. ככל שבקשה כזו תופנה בידי המומחה, יהא על בעלי-הדין לקיימה תוך עשרים ואחד יום.

7. המומחה יגיש את חוות-דעתו לבית-המשפט ולצדדים כשהיא ערוכה בהתאם לסעיף 24 בפקודת הראיות תוך שלושים יום מן המועד בו ימצאו בידיו מלוא המסמכים הדרושים לשם מתן חוות-הדעת – לרבות אלה האמורים בסעיף 6 לעיל, ובכפוף לתשלום שכרו.

8. בכל עניין הקשור למינוי והכנת חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהא צורך בכך.

9. בעל-דין שיבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה יגיש על כך בקשה לבית-המשפט בציון השאלות שהפנייתן מתבקשת, כל זאת תוך חמישה עשר יום מן המועד בו תומצא לו חוות-הדעת. שאלות הבהרה לא תופנינה למומחה טרם מתן החלטה בבקשה.

10. בכל עניין שלא הוסדר במפורש בהחלטה זו נאסר על בעלי-הדין לפנות למומחה במישרין או ליתן לו הוראות, וכל פניה למומחה תעשה רק באמצעות בית-המשפט.

11. ימי פגרה יבואו במניין התקופות.

נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים לשם קבלת חוות-הדעת ליום 14.5.2018.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשע"ח, 12 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לשם שיווק
נתבע: שמעוני סחר במנועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: