ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ נגד הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן :

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המערערת:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

נגד

המשיבה:

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

פסק דין

1. המערערת (אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ) מערערת על החלטת המשיבה (הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן) להטיל על המערערת עיצום כספי בסך 59,400 ₪ וזאת בהתאם להוראות סעיף 17ב(א)-(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

2. ביום 23.11.16 נערכה ביקורת ע"י חוקרי המשיבה בחנות המערערת הנמצאת ברחוב שד' התמרים 19, באילת, בה נמצא כי המערערת הציגה שלטים לפיהם כל מוצרי החנות נמכרים בהנחה של 24% וב-24 תשלומים ומבלי שהוצג מחיר לאחר ההנחה.
בעקבות ממצאי הביקורת שלח ממונה העיצומים למערערת ביום 26.3.17 הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 22ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אשר במסגרתה הובהר למערערת בדבר הכוונה להטיל עליהם עיצום כספי בנסיבות מחמירות בסך של 59,400 ₪ בגין אי קיום הוראות סעיף 17ב(א)-(ג) לחוק.

3. ביום 27.9.17 ולאחר שחלפו 45 הימים העומדים לרשות המערערת על מנת לטעון טענותיה לעניין העיצום הכספי – הודעת הכוונה הפכה לדרישת תשלום, וזאת בהתאם להוראות סעיף 22ז(ד) לחוק הגנת הצרכן, האמור לעיל.

4. הצדדים הגישו כתבי טענות ופרטו את טענותיהם לגבי עצם העיצום הכספי ולגבי הנחות אשר החוק מאפשר לממונה להעניק במקרים המתאימים.
ביום 11.2.18 התקיים דיון בנוכחות הצדדים והושלמו הטיעונים.
לקראת סיומו של הדיון הודיעו ב"כ הצדדים על הסדר המפורט בעמוד 4 לפרוטוקול תחת הכותרת "ב"כ המשיבה" בעוד צריך היה להרשם "ב"כ הצדדים".

5. המערערת שילמה למשיבה את סכום העיצום במלואו כ-60,000 ₪ והצדדים הסכימו כי בכפוף לביצוע פעולות למניעת הפרה חוזרת בעתיד, עפ"י המפורט בסעיף 2(א-ד) להסדר, תזכה להנחה בסך של 19,800 ₪.
הצדדים נותרו חלוקים בקשר לחיוב של "בנסיבות מחמירות" מכוח סעיף 22ד לחוק הגנת הצרכן, סך של 22,000 ₪ שחושב בחיוב הכולל של העיצום.

6. לעניין החיוב של "נסיבות מחמירות" השאירו הצדדים את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט שיוכל לקבל הטענה, כולה או חלקה ללא צורך במתן נימוקים ולחייב בהתאם.
המשיבה חייבה עפ"י סעיף 22ד שכן לטענתה מדובר ביותר מסניף אחד של המערערת ובהפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים. לראיה מפנה המשיבה לדוא"ל שנשלח אל מנהלי הסניפים של המערערת סמוך לפני תחילת מבצע ההנחות.
מנגד טענה המערערת כי לא הוצגה ראיה לפיה ההפרה הייתה בכל סניפיה בארץ ואף מפנה לנספח 3 להודעת הערעור ולנספח ג לכתב התשובה, מסמכים התומכים בטענותיה.

7. מכוח הסכמת הצדדים ולאחר ששקלתי את הטענות והראיות לעניין "הנסיבות המחמירות", תחויב המערערת בגין רכיב זה בסך של 12,000 ₪.
אשר על כן, על המשיבה להחזיר למערערת מסכום העיצום ששולם את הסכום הכולל של 29.800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום ועד ליום ההשבה.
אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ו שבט תשע"ח, 11 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נתבע: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
שופט :
עורכי דין: