ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיה צפון נגד ביטוח חקלאי :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקשת

קיה צפון - אילן נחימוב בע"מ

נגד

משיבה

ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשת ביום 25.12.2017 בהיעדר הגנה וטענה לחוסר סמכות מקומית.

לטענת המשיבה, רכבה שנמסר לידי המבקשת לטיפול נגנב בעת שהיה בחזקתה של המבקשת.

המבקשת העבירה את הטיפול בתביעה לידי המבטחת חברת מגדל חברה לביטוח בע"מ באמצעות סוכן הביטוח מר טוביה הרץ.

כאשר נודע למבקשת שניתן נגדה פסק דין, פנתה אל סוכן הביטוח ואז נודע לה שהמבטחת דחתה את התביעה כנגדה ביום 19.5.2016 בטענה להיעדר כיסוי ביטוחי מתאים.

מכתב הדחייה לא הגיע לידי המבקשת היות ונשלח אל ידי המבטחת אל סוכן הביטוח דאז, מר יוסי פרץ, שלא העביר את המכתב לידיה עקב סכסוך עסקי.

המשיבה מתנגדת לבקשה מאחר והמבקשת מאשרת קבלת כתב התביעה.

בכל הנוגע לטענה להיעדר סמכות מקומית, לנתבעת 2 שהינה חברת ביטוח סניפים בכל הארץ.

במסגרת התגובה לתגובה טוענת המבקשת שההליך כנגד הנתבעת 2 הסתיים.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

בפר"ק ( מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."

בענייננו, המבקשת מאשרת קבלת כתב התביעה ועל כן היא אינה זכאית לביטול פסק הדין משיקולי צדק.

כך גם אין נפקא מינה אם בשלב מסוים התיק נסגר מפאת מחיקה מחוסר מעש, שכן המועד להגשת כתב הגנה ממועד המסירה ועד למחיקה מחוסר מעש חלף. זאת ועוד, פסק הדין ניתן זמן קצר לאחר החלטה בדבר מחיקה מחוסר מעש.

ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה שהשתרשה קובעת:

"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו ( השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

ברת"ק ( באר שבע) 12626-12-11 אליהו ג'רבי נ' יעל בן משה, (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"אי ביטול פסק הדין כמוהו כנעילת שערי בית המשפט בפני המבקש זאת תוך מניעת אפשרות קיום בירור ענייני והוגן של הנושא שבמחלוקת והכרעה בו על סמך ראיות של צד אחד בלבד. אין לשכוח שבדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. בתי המשפט נזהרים ב "נעילת שערי בית המשפט", במיוחד לאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש שרואים בה כזכות חוקתית של ממש".
אף אם מתברר כי אי הגשת כתב ההגנה נבעה מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבית המשפט, ייטה בית המשפט לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר המחלוקת במעמד שני הצדדים מבלי לשלול את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית כדי מתן הזכות וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות.

איני רואה בהתנהלותה של המבקשת שהביאה לאי הגשת כתב הגנה כמי שהתעלמה מדעת מההליך השיפוטי. כמו כן, מעיון בבקשה לביטול פסק הדין איני סבור שעסקינן במקרה של "הגנת בדים" וקמה למבקשת "הגנה לכאורה".

לאור המפורט לעיל, פסק הדין מיום 25.12.2017 מבוטל בזאת.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 ימים מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן החלטה זו ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לבקשת התובעת בבקשה מיום 25.12.17, פסק הדין מיום 12.11.17 שניתן כנגד הנתבעת 2 מבוטל בזאת ללא צו להוצאות.

בכל הנוגע לטענה להיעדר סמכות מקומית, הבקשה נדחית.

מאחר והנתבעת 2 הינה חברת ביטוח, הסמכות המקומית נתונה לכל בית משפט בארץ. די בכך שניתן להגיש כנגד אחד מהנתבעים תביעה במחוז מרכז כדי להקנות סמכות לבית המשפט דנא.

כתב הגנה יוגש ע"י הנתבעות תוך 45 ימים מהיום.

בשלב זה התיק ייקבע למעקב המזכירות למחיקה מחוסר מעש 75 ימים מהיום.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ח, 07 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קיה צפון
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: