ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טננבוים ניר נגד קלאסי נוי :


בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

א 002096/07

בפני:

כב' השופטת רחל קרלינסקי

תאריך:

24/01/2008

בעניין:

טננבוים ניר

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד לוי שלמה

התובע

- נ ג ד -

קלאסי נוי בע"מ-יבוא ושיווק מוצרי נוי

הנתבעת

פסק דין

בפני תביעת שיפוי לאור חיוב פסוק שהוטל על התובע כלפי צד ג' שברכבו פגע במסגרת תאונת דרכים.

אין חולק כי התובע עבד אצל הנתבעת החל מ-4.1.06 ועד 22.3.06, שאז פוטר. במסגרת עבודתו קיבל התובע מהנתבעת רכב מסחרי מסוג פיאט דיאבלו שכור, שהיה בבעלות חברת "פרי ירוחם" ואשר היה מבוטח ע"י חברת "מגדל".

ביום 1.2.06 ארעה תאונת דרכים בה היה מעורב התובע ובה פגע ברכב דייהו השייך לצד ג'. האחרון הגיש כנגד התובע והנתבעת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות בקריות וזכה בפסק דין כנגדם.

בהעדר תשלום נקט צד ג' בהליכי הוצל"פ כנגד התובע, ששילם את מלוא החיוב.

הואיל ואין חולק כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, ביקש התובע כי הנתבעת תשיב לו את הכספים ששילם לצד ג'. לטענת התובע, ההוראה לצאת לנסיעה באה מהנתבעת, אשר יצאה נשכרת משירותי התובע ולא טרחה ליידע אותו בדבר העדר ביטוח מספיק לנזקי צד ג'.

עוד טען, כי הנתבעת לא יידעה אותו על כי האחריות לנזק שייגרם לרכב או לצד ג' תוטל עליו או כרוכה בתשלום השתתפות עצמית כלשהי.

לגרסת הנתבעת, נאמר לתובע מיד לאחר שדיווח על התאונה, כי יש לדווח לחברת ההשכרה ועליו לשאת בחלק מההשתתפות העצמית. התובע סירב והודיע כי יוכל להתמודד בדיון ללא ייצוג משפטי, לפיכך גם השיבה הנתבעת לתובע את סכום ההשתתפות העצמית בסך 2,000 ₪ שניכתה משכרו.

שני הצדדים נדרשו בסיכומיהם לשאלת מהותה של האחריות השילוחית של המעביד.

לטענת הנתבעת, אחריות זו עומדת רק למול צד ג', ובהעדר היתר מהנתבעת לבצע עבירת תנועה, יש להטיל על התובע את מלוא האחריות והנשיאה במלוא הנזק.

הצדדים בתיק זה הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984.

על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון את טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני, ושקלתי הדברים אלו מול אלו ביחס לטענות השונות, אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובע, לסילוק סופי ומלא של כל התביעה, סכום כולל של 4,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע אגרת משפט, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מיום ההוצאה ועד יום התשלום בפועל, וכן סך של 700 ₪ שכ"ט עו"ד, בתוספת מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד מהיום ועד התשלום בפועל.

בכל הנוגע להוצאות אחרות, כל צד ישא בהוצאותיו.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום שב"כ הנתבע יקבל את פסק הדין.

כאמור, פסק הדין ניתן ללא נימוקים. זוהי הדרך הנכונה בפסיקה על פי סעיף 79(א) לחוק הנ"ל, הן על מנת שפסק הדין יהיה סופי ויסיים הסכסוך בין הצדדים, והן על מנת לקצר את זמן מתן פסק הדין. למען הסר ספק אוסיף עוד, כי הואיל ופסק דין זה ניתן לפי סעיף 79(א) כאמור, הרי שהוא אינו קובע ממצאים ולא בשאלת מהימנות, זהו עוד אחד היתרונות שישנם למתן פסק דין זה.


ניתן היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותק פסק דין זה לצדדים.

רחל קרלינסקי, שופטת