ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דאמיינתי ווג'מן מוהוטי נגד אלברט כהן :

בפני כבוד ה שופטת עידית וינברגר

המבקשת/התובעת

דאמיינתי ווג'מן מוהוטי

נגד

המשיב/הנתבע
אלברט כהן

החלטה

בקשת התובעת להתיר לה הגשת תצהיר נוסף מטעמה, של מעסיקה מר יונתן אגמי, וכן בקשה להגיש הקלטת שיחה נוספת בינה לבין הנתבע, שאותרה בסיועו של אגמי, כולל תמליל שלה, והעתקי מסרונים נוספים שאותרו.
לטענת המבקשת, אגמי סייע לתובעת רבות במהלך האירועים נשוא התביעה, ואף סייע לה בכל הקשור לאיתור שיחות הטלפון והמסרונים.

הנתבע מתנגד לבקשה.
לטענתו, הבקשה לאקונית ובלתי מפורטת, ואינה אלה הודעה על הגשת תצהירים נוספים, מבלי שצורף אליה תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות בבקשה, ומבלי שהמבקשת תסביר מדוע לא הוגש מלכתחילה תצהירו של אגמי, והתמלילים הנוספים. אגמי הינו מעסיקה של התובעת, הנמצא עימה בקשר יומיומי, ועל פי הנטען מכיר את טענותיה, לכן לא ברור מדוע לא הוגש תצהיר מטעמו במועד.
הגשת תצהיר נוסף כעת מנוגדת לסדר הבאת הראיות, כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט ליום 2.7.17 ומנוגדת גם להוראת תקנה 214ג' לתקסד"א, שכן לא צוין כל נימוק מיוחד לכך שתצהיר זה לא הוגש בעת הגשת כתב התביעה.
עוד טוען הנתבע, כי הנטען בסעיפים 5,7,8,9 מהוו ה הרחבת חזית, שכן ה סעיפים כוללים טענה חדשה לפיה את הסכומים שהעבירה התובעת, לטענתה, לנתבע, קיבלה כמפרעה מאגמי. כמו כן כוללים הסעיפים טענות בדבר מעורבות אנשים נוספים.
בנוסף, טוען הנתבע, כי סעיפים 4,5,6 אינם מידיעתו האישית של הנתבע, אלא נשענים על תמלילי שיחות ומסרונים שלא היה צד להם.

דיון והכרעה
תקנה 168 (ב) ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת:
"לא הגיש בעל הדין תצהיר של עד כפי שנדרש על פי תקנה זו או על פי תקנה 143, לא יורשה להביא את העד או להוכיח את העובדה, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, על פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות."

על בעל דין המבקש להגיש תצהיר נוסף, לשכנע את בית המשפט כי התצהיר לא הוגש מנסיבות מוצדקות. לשם הוכחת הטענה, על בעל הדין לתמוך בקשתו בתצהיר.

אמנם, נפסק כי "הפרוצדורה אינה מיטת סדום" וכי "...כמעט ואין לך דבר שבסדר דין שאינו ניתן לתיקון על ידי האמצעי של פסיקת הוצאות" (ע"א 189/66 עזיז ששון נ' קדמה בע"מ, פ"ד י(3) 477) אך גם "מזרן סתם" אין היא, ומטרתה ליצור מסגרת נאותה כדי לאפשר לצדדים להגיע לחקר האמת, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן ( ע"א 103/71 יום טוב נורדיה נ' ברוך בכר, פ"ד כו(1) 320 (1972))).

ככלל, על בעל דין להביא את ראיותיו ב"חבילה אחת". בית המשפט עשוי להתיר הגשת ראיות נוספות במקרים בהם מראה בעל דין טעמים המצדיקים סטייה מהכלל האמור (רע"א 2137/02 אליהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ). לעניין זה יתן בית המשפט דעתו לאופי הראיה הנוספת, לשאלה אם יכול היה בעל הדין להביא את הראיה בשלב קודם ומה הטעם שלא הובאו הראיות בזמן הראוי ( ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' צפורה בן נון פ"ד מו (3) 738, עמ' 740-748).

בבקשתה, היה על התובעת לנמק מדוע לא הוגש מלכתחילה, במועד שנקבע להגשת תצהירים, תצהיר מטעם אגמי, שהיה כל העת מעסיקה של התובעת, ואף סייע בתרגום בתצהיר עליו חתמה. הבקשה אינה מספקת כל נימוק לאי הגשת התצהיר במועד, ואינה נתמכת בתצהיר.

אגמי היה מעסיקה של התובעת במועד קרות האירועים נשוא התביעה, ובמועד הגשת תצהירי העדות הראשית מטעמה. כאמור, בתצהירה אף נכתב כי תוכן התצהיר תורגם לה על ידי מר אגמי. על כן, לא ברור מדוע לא הוגש תצהיר מטעמו כבר במועד הגשת התצהירים, והתובעת אינה מספקת כל הסבר לכך בבקשתה .
נכונה טענת המשיב לפיה העובדות המפורטות בסעיפים 5,7,8 ו-9 לתצהיר אגמי לא נטענו מעולם קודם לכן, ומהוות הרחבת חזית אסורה .
בנוסף, חלקים רבים מתצהירו של אגמי אינם אלא עדות שמועה, שכן מבוסס על דברים ששמע מהמבקשת.

אני מצויים בשלב בו המשיב כבר הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, ועל כן מתן אפשרות למבקשת להגיש תצהיר נוסף מטעמה, פוגעת בסדר הבאת הראיות ומקנה לה יתרון בלתי הוגן. לכאורה, ניתן לרפא את הפגיעה בזכויות המשיב באמצעות מתן אפשרות להגשת תצהיר משלים מטעמו, אך ספק אם יש בכך כדי לרפא את הפגיעה לחלוטין, ומשלא הובא אפילו ראשיתו של נימוק המצדיק קבלת הבקשה, אין להתיר הגשת התצהיר הנוסף.

למסקנה שונה הגעתי ביחס להקלטה ולתמליל שמבקשת התובעת להגיש, ולהעתקי המסרונים. למרות שגם במקרה הנדון לא הובהר מדוע לא אותרה השיחה קודם לכן, ניתן להבין מהבקשה שאגמי הוא שעזר למבקשת באיתור השיחות, ויש להניח כי הקלטה זו הושגה לאחר מועד הגשת התצהירים.
מאחר שמדובר בראיה משמעותית, המתעדת, לכאורה, שיחה שהתקיימה בין המבקשת למשיב ויש בה כדי לשפוך אור על טענות הצדדים, ולסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת, מצאתי כי יש לאפשר למבקשת להגיש את הראיות הנוספות.

על כן, אני דוחה את הבקשה להגשת תצהירו של מר אגמי, ומקבלת את הבקשה להגשת תצהירה המשלים של המבקשת , אליו מצורפים הקלטת השיחה, בינה לבין המשיב, וצילומי המסרונים.
המבקשת תעביר לידי ב"כ המשיב עותק מההקלטה לא יאוחר מיום 20.2.18.
המשיב רשאי להגיש תצהיר משלים מטעמו, ביחס לראיות הנוספות, לא יאוחר מיום 20.3.18.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דאמיינתי ווג'מן מוהוטי
נתבע: אלברט כהן
שופט :
עורכי דין: