ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז הספורט הלאומי תל-אביב בע"מ נגד שר החינוך התרבות והספורט :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותר: מרכז הספורט הלאומי תל-אביב בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שר החינוך התרבות והספורט -
ח"כ הרב יצחק לוי
2. סגן שר החינוך התרבות והספורט -
מר משה פלד
3. סמנכ"ל משרד החינוך התרבות והספורט
ומנהל רשות הספורט והחינוך הגופני -
ד"ר יהושע דקל
4. ועדת התמיכות של רשות הספורט והחינוך
הגופני במשרד החינוך, התרבות והספורט
5. נציב שירות המדינה, מר שאול הולנדר
6. מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט

בקשה לצו על תנאי וצו ביניים

בבית המשפט העליון

החלטה

צו על תנאי וצו ביניים - כמבוקש.

30 יום לתשובה.

מזכירות בית-המשפט מתבקשת לקבוע את שמיעת העתירה מיד בסמוך לאחר פקיעת המועד להגשת תצהירי התשובה.

ניתנת י"ח באלול תשנ"ח (9.9.98).


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98055840.G01
בבית המשפט העליון

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותר: מרכז הספורט הלאומי תל-אביב בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שר החינוך התרבות והספורט -
ח"כ הרב יצחק לוי
2. סגן שר החינוך התרבות והספורט -
מר משה פלד
3. סמנכ"ל משרד החינוך התרבות והספורט
ומנהל רשות הספורט והחינוך הגופני -
ד"ר יהושע דקל
4. ועדת התמיכות של רשות הספורט והחינוך
הגופני במשרד החינוך, התרבות והספורט
5. נציב שירות המדינה, מר שאול הולנדר
6. מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט

צו על תנאי וצו ביניים

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית משפט זה, מצווה בית-המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

א. מדוע לא יתפטר המשיב 3 מתפקידו כיו"ר הועד המנהל של המשיבה 6 ומדוע לא יתפטר כל עובד אחר במשרד החינוך התרבות והספורט מתפקידו בועד המנהל של המשיבה 6.

ב. לחילופין, מדוע לא יורו המשיבים 1 ו/או 2 ו/או 5 למשיב 3 ולכל עובד אחר במשרד החינוך התרבות והספורט להתפטר מתפקידיהם בועד המנהל של המשיבה 6 ומכל תפקיד אחר אצל המשיבה 6, ככל שלא יתפטרו מתפקידיהם אלו.

ג. מדוע לא יצהיר ויקבע בית-המשפט הנכבד, כי החלטות המשיבים 4-1, או מי מהם, בדבר התמיכה התקציבית למשיבה 6 הינן בטלות או לחילופין יש לבטלן בשל ניגוד העניינים בו נמצאו מקבלי ההחלטות ובשל חוסר השוויון בו נהגו וכי על המשיבים 1-3 לפעול להשבת הכספים שהועברו למשיבה 6 בשנת 1998 שלא כדין, ככל שהועברו.

ד. מדוע לא יורו המשיבים 4-1, או מי מהם, להעביר לעותרת תמיכה תקציבית לשנת 1998 כמבוקש על ידה ולחילופין באופן שהשיעור (באחוזים) של התמיכה התקציבית שתינתן לעותרת מתוך כלל תקציבה של העותרת בשנת 1998 יהיה זהה לשיעור (באחוזים) של התמיכה התקציבית שתינתן למשיבה 6 מתוך כלל תקציבה של המשיבה 6 בשנת 1998.

ה. מדוע לא יורו המשיבים 4-1, או מי מהם, להעביר לעותרת תמיכה תקציבית לשנים הבאות באופן שוויוני למשיבה 6, כך שהשיעור (באחוזים) של התמיכה התקציבית שתינתן לעותרת מתוך כלל תקציביה של העותרת בכל שנה יהיה זהה לשיעור (באחוזים) של התמיכה התקציבית שתינתן למשיבה 6 מתוך כלל תקציביה של המשיבה 6 באותה שנה.

כמו כן מצווה בית המשפט כי יצא מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיבים 4-1 והמורה להם:

א. כי המשיב 3 יימנע, מהשתתפות בדיוני המשיבה 4 ומכל פעולה הקשורה למתן תמיכות תקציביות בכלל ולמתן תמיכות תקציביות למשיבה 6 בפרט.

ב. להימנע, מכל העברה תקציבית של כספים למשיבה 6 בגין שנת התקציב 1998.

ג. להותיר בידי משרד החינוך, התרבות והספורט, סכומי כספים שיהיה בהם די על מנת לכסות את בקשת התמיכה התקציבית לשנת 1998 שהגישה העותרת, קרי סך 3,360,000 (שלושה מליון ושלוש מאות ושישים אלף) ש"ח.

וזאת עד למתן החלטה סופית בעתירה זו.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 30 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

ניתן היום, י"ח באלול תשנ"ח (9.9.98).

שמריהו כהן,

מזכיר ראשי


מעורבים
תובע: מרכז הספורט הלאומי תל-אביב בע"מ
נתבע: שר החינוך התרבות והספורט
שופט :
עורכי דין: