ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון אפלר נגד פסק דין :

בפני כבוד השופט רון שפירא, נשיא
העותר
רון אפלר, ת"ז XXXXXX375 (אסיר)
ע"י ב"כ עו"ד גב' חן מאירי

נגד

המשיבים
.1 שרות בתי הסוהר
.2 מדינת ישראל

פסק דין

עניינה של עתירה זו בבקשת העותר לשנות את הקטגוריה בה סווג מ- א' ל- ב/1 באופן שיאפשר לשלבו בסבב חופשות. העותר טוען כי הוא מרצה כעת את מאסרו בגין הרשעותיו בעבירות רכוש מרמה ואלימות, לטענתו סיווג בקטגוריה א' נובע מהיותו מוגדר כאסיר בעל פרופיל אלימות במשפחה (להלן: "אלמ"ב") וזאת על רקע אירוע בעברו שעניינו אלימות נגד מי שהייתה בת זוגו. טענתו היא כי לא היה מקום לסווגו כבעל פרופיל אלמ"ב ובכל מקרה, ראוי היה להתאים את תכנית הטיפול עבורו לסיווג הנ"ל וזאת מעת תחילת מאסרו והכל כדי לאפשר לו לשנות את הסיווג, ולצאת לחופשות.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים החלטתי לדחות את העתירה.

ראשית יצוין כי העותר לא הגיש בקשה אל הגורמים המוסמכים בשב"ס לשינוי הקטגוריה אליה הוא סווג. למעשה, לא מיצה העותר את ההליך המנהלי קודם לפניה לבית המשפט. די בכך כדי שעתירתו תידחה על הסף.

ואולם, מעבר לאמור, מסתבר מהמסמכים שהוגשו לעיוני שעמדת שב"ס מבוססת על חוות דעת עדכנית של ועדת אלימות במשפחה, חוות דעת מיום 7/1/18 ולפיה יש מקום לסווג את העותר כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב. ועדת האלמ"ב גם מציינת כי האסיר זקוק לטיפול מעמיק וממושך בתחום ההתמכרות ובתחום האלימות בטרם ניתן יהיה לצפות להפחתת מסוכנות. יצוין כי עיינתי גם בדו"ח החסוי אשר הובא בפני ועדת האלמ"ב. הדו"ח החסוי מפרט מידע מהעת האחרונה שלא ניתן לפרט במסגרת החלטה זו לתוכנו. אומר רק כי הדו"ח החסוי מבסס את הצורך להרחיב את הבדיקה בענ יין פרופיל האלמ"ב המיוחס לעותר ולא ניתן לראות בהחלטת הועדה כסוף פסוק.

הסיבה בגינה ראוי להרחיב את בחינת עניינו של האסיר נעוצה בעובדה כי תיק החקירה שנפתח בנגדו בעבירות אלמ"ב (תיק פ"א 20543/16 חיפה) נסגר מחוסר ראיות. אין בכך כדי למנוע את סיווגו של האסיר כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב, החלטה המתקבלת על בסיס תשתית ראיות שונה מזו המבססות הגשת כתב אישום. עם זאת, האסיר טוען, ולא ברור אם ענין זה נבחן, כי מאז אותו אירוע נשוא החקירה הפלילית, יחסיו עם מי שהייתה בת זוגו בעבר השתפרו. עוד טוען הוא שלמעשה מעת שנפרדו הוא מצוי במערכת זוגית עם אישה אחרת. לכל אלו אין ביטוי בדו"ח ועדת האלמ"ב ונראה כי הדברים טעונים בדיקה.
אדגיש כי לא מצאתי כל פגם בהחלטת שב"ס אשר קבעה את סיווגו כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב וכפועל יוצא מכך כאסיר קטגוריה א'. זאת מהטעם שהחלטות שב"ס התבססו על חוות הדעת המקצועית של ועדת האלמ"ב. עם זאת, נראה, ממכלול הנתונים שהובאו בפני, שראוי שועדת האלמ"ב תבצע בדיקה מעמיקה יותר ותוציא חוות דעת עדכנית בעניינו של האסיר, זאת על רקע טענות האסיר בכל הנוגע ליחסיו עם בת זוגו לשעבר, נכון לעת הזו.

העותר העלה טענות שלמעשה הוא אינו מצוי במסגרת הטיפולית הנכונה, וזאת אם אכן הבעיה העיקרית בעניינו היא בעיית סיווגו כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב. לעניין זה הוסבר ע"י גורמי הטיפול של שב"ס כי עניינו של האסיר במקרה הנוכחי מחייב טיפול רב שלבים, חלקו בתחום האלמ"ב וחלקו בתחומים אחרים, לרבות תחום ההתמכרויות ותחום האלימות הכללי. כפי שהוסבר ע"י ב"כ שב"ס, רק לאחר שישלים העותר את השלב הראשוני של הטיפול אליו שובץ בכלא כרמל, ניתן יהיה לשקול את העברתו לטיפול משלים בתחומי האלמ"ב או האלימות בכלל. מהאמור עולה כי גורמי הטיפול ערים לצורך הטיפולי המורכב בעניינו של האסיר ופועלים בהתאם. גם בעניין זה, כאשר דרכי הטיפול נקבעות ע"י גורמי מקצוע, אין בית המשפט מתערב אלא אם החלטתם היא בלתי סבירה בצורה קיצונית. טענה מסוג זה לא נטענה בפני וגם אינני רואה לה בסיס עובדתי.

אשר על כן אני מורה כדלקמן:

עתירת האסיר נדחית הן מהטעם שלא נעשתה פניה מוקדמת לגורמי שב"ס לשינוי סיווגו של האסיר והן מהטעם שהסיווג מבוסס על חוות דעת עדכנית של ועדת האלמ"ב ומכאן שנעשה על בסיס של תשתית ראייתית מספיקה ומטעמים סבירים.

עם זאת אני מורה כי בתוך 3 חודשים מהיום תיערך בחינה עדכנית של ועדת האלמ"ב, אשר תבחן גם את טענות האסיר ותעביר לשב"ס חוות דעת עדכנית בעניין הצורך בהמשך סיווגו של האסיר כאסיר בעל פרופיל אלמ"ב.

בכפוף לאמור לעיל, העתירה נדחית.

המזכירות תודיע ההחלטה לצדדים. החומר אשר הוצג לעיוני יוחזר לידי שב"ס ויועמד לעיון בית משפט מוסמך ככל שידרש.

ניתן היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: רון אפלר
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: