ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים סמאר תחנת דלק נגד גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ :


בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

המבקשת

אחים סמאר תחנת דלק

נגד

המשיבים

  1. גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ
  2. סמיר סמאר
  3. תאמר סמאר
  4. אדהם סמאר
  5. מוחמד סמאר

החלטה

משהומצאו חלק מכתבי הוויתור על סודיות, אין בדעתי להורות על מחיקת כתב הגנה, כפי שמבקשת התובעת וכפי שצוין הדבר בסיפא של החלטתי מיום 29/01/18 כאופציה העומדת לרשות בית המשפט במידה וההחלטה לא תקוים.

דא עקא, קיום חלקי של ההחלטה אינו עונה על המבוקש, וזאת מבלי שנעלמה מעיניי הודעתו של ב"כ הנתבעים מיום 02/02/18.

בנסיבות אלה, ומאחר ובסופו של יום, ההתנהלות עד כה מביאה הלכה למעשה לביטול ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 08/02/18, אני מורה בזאת כדלקמן:

1. על ב"כ הנתבעים להעביר לידי ב"כ התובעת את יתר 6 כתבי ויתור הסודיות שטרם נחתמו, כולל אלה הנוגעים לנתבעת מס' 1 עצמה (בהתאם לצו שניתן בעניין זה ביום 13/03/17), וזאת בתוך 3 ימים מהיום.

2. הישיבה הקבועה ליום 08/02/18 מבוטלת.

הצדדים ידאגו לביטול עדיהם וכן יגישו בתוך 10 ימים, רשימת מועדים אפשריים משותפת לחודשים מאי עד יולי 2018.

תשומת לב ב"כ הצדדים ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטתי מיום 22/05/17 לעניין הגשת חוות דעת.

3. אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת הוצאות משפט בגין ביטול הישיבה ובגין התנהלותם לעניין אי המצאת כתבי הוויתור על סודיות, בסך כולל של 2,000 ₪.

הוצאות אלה תשולמנה, ללא קשר לתוצאות ההליך, בתוך 30 יום מהיום.

אי תשלום ההוצאות יגרור סנקציות כפי שנקבע בדין.

4. לעיוני עם קבלת הודעת ב"כ הצדדים לעניין רשימת המועדים או ביום 15/02/18, לפי המוקדם.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: אחים סמאר תחנת דלק
נתבע: גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: