ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזלין חינאוי נגד שי אלגאלי :

בפני כבוד הרשם הבכיר איתי רגב

תובעת

רוזלין חינאוי

נגד

נתבע
שי אלגאלי

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק לכלי רכב, שהיו מעורבים בתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 16.3.17 ביהוד. התובעת טוע נת לנזקים בסך כולל של 17,898 ₪ בגין עלות תיקונים, שכר שמאי, הוצאות ועגמת נפש.

המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, וממילא להטבת הנזקים.

התובעת טוע נת כי התאונה ארעה בשל אי שמירת מרחק של רכב הנתבע, שפגע ברכבה מאחור שעה שעצרה לפני מעבר חציה לצורך מתן זכות קדימה להולך רגל. הנתבע טוען, מנגד, כי רכבו התדרדר ונגע נגיעה קלה ברכב התובעת ומבלי לגרום לו נזק כלשהו.
לקראת הדיון התברר כי רכב התובעת נמכר מאז התאונה ובדיון הוצגו ראיות ולפיהן נמכר הרכב במחיר הנמוך בכ-20,000 ₪ ממחיר השוק. לבד מכך חזרו הצדדים על גרסאותיהם והנתבע הדגיש כי אין מדובר בנזקים התואמים את סכום התביעה.

מחוות דעת השמאי, שנערכה כחצי שנה לאחר התאונה, עולה כי נזקי רכב התובעת היו במוקד אחורי ימני וכי שווי החלקים שנדרשה החלפתם עומד על סך כ-11 אלף ₪. בנוסף מבטאים הנזקים שנקבעו בחוות דעת השמאי את עלות העבודה והצבע. על אף פרק הזמן הלא-קצר שחלף בין התאונה לבדיקת השמאי, ואשר יכול היה להעיד על ניתוק הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזקים שנשומו, הרי שמהתמונות שהוצגו עולה כי הנזקים שבחן השמאי תואמים לאלו שתועדו מיד לאחר התאונה ונוכח עדותה של התובעת כי רק היא השתמשה ברכב במהלך כל התקופה – לא מצאתי כי עלה בידי הנתבע להטיל ספק במסקנות השמאי.

יוזכר, הוכחת הנזק היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקביעת הפיצוי. כשם שעל הנפגע להוכיח את הנזק שנגרם לו, כן מוטלת עליו החובה להוכיח את הנתונים העובדתיים, מהם ניתן להסיק את הפיצוי, דהיינו, את הערך הכספי של החזרת המצב לקדמותו. נפגע אינו יוצא ידי חובתו בהוכחת הנזק, אלא עליו להניח אף תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפיצוי. אין להשאיר עניין אחרון זה לאומדנו של השופט. תורת הנזק ותורת הפיצוי אינן תורות מדויקות, ואינו נדרש דיוק מתמטי, ואינה נדרשת ודאות מוחלטת. כל שנדרש הוא, כי הנפגע-התובע יוכיח את נזקו ואת הפיצוי המגיע לו במידת ודאות סבירה (reasonable certainty), כלומר, באותה מידת ודאות, המתבקשת מנסיבות העניין. על-כן, באותם המקרים, בהם - לאור טבעו ואופיו של הנזק - ניתן להביא נתונים מדויקים, על הנפגע-התובע לעשות כן, ומשנכשל בנטל זה, לא ייפסק לו פיצוי. (ור', למשל, ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809-808 (1981).
כך, במקרה דנן התגבש הנזק בעת שנמכר הרכב ולו היה נמכר הרכב בהפסד קטן מכפי שעלה מהנזקים שפורטו בשומה התוצאה היתה כי התובעת היתה זכאית, לכל היותר, להפסד שנגרם במכירה. לעומת זאת, במקרה שלפנינו עולה כי ההפסד במכירה עולה על שומת הנזק שציין השמאי ולכן נזקי התובעת גבוהים, לכאורה, מאלו שתבעה.

התוצאה היא שכאשר אין מחלוקת באשר לאחריות לתאונה (הנתבע, כאמור, מודה כי פגע ברכב התובעת) והמחלוקת היא ביחס לנזק בלבד (הנתבע טוען כי לא גרם לנזקים שנתבעו) – הרי שבהעדר ראיה לסתור את חוות דעת השמאי, שאף לא נדרש להחקר על חוות דעתו, וכאשר התובעת הוכיחה את נזקיה גם באמצעות הראיות לעניין מכירת הרכב – הרי שדין התביעה להתקבל.
יוזכר כי הנתבע ביקש לבדוק את רכב התובעת באמצעות מומחה מטעמו (בקשה לעניין זה הוגשה לתיק בית המשפט), אולם נענה כי הרכב כבר אינו ברשות התובעת לאחר שנמכר. היה בידי הנתבע לבקש לבדוק את הרכב באמצעות בעליו הנכחיים (ובהעדר שיתוף פעולה לבקש מבית המשפט לחייב את הבעלים החדשים של הרכב להעמידו לבדיקה), אך הדבר לא נעשה ומשכך אין בידי הנתבע, כאמור, ראיה לסתור את ראיות התובעת.

נוכח אי-הוכחת ראש הנזק המתייחס להוצאות ועגמת נפש אני דוחה רכיב זה של התביעה.

לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 17,398 ₪, וכן את אגרת התביעה בסך 173 ₪, והוצאות משפט בסך 250 ₪. כל הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום.

המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוזלין חינאוי
נתבע: שי אלגאלי
שופט :
עורכי דין: