ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גואד חטיב נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי :

בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

עותר

גואד חטיב

נגד

משיב

משרד התחבורה/אגף הרישוי

פסק דין

1. לפניי עתירה מינהלית, במסגרתה מבקש העותר כי אורה להנפיק לו רישיון נהיגה החל מיום 2/9/14, הוא המועד בו עבר העותר מבחן מעשי, או לתת החלטה לפיה העותר מחזיק ברישיון נהיגה, כדין, החל מיום 2/9/14.

2. זו העתירה השנייה שהעותר מגיש, באותו עניין. העתירה הראשונה הוגשה על ידו ביום 13/7/2017 בתיק מס' 30023-07-17 (להלן: "העתירה הראשונה") והיא הסתיימה בפסק דין שנתן תוקף להסדר, אותו הגישו הצדדים לתיק בית המשפט (להלן: " ההסדר").

ההסדר הוגש לתיק בית המשפט ביוזמת הצדדים, עוד טרם המועד שנקבע לדיון בעתירה ובו הוסכם כדלקמן:
"1. העותר יוכל לקבל את רישיון הנהיגה שלו ללא דרישה נוספת למבחנים ו/או אמצעי תיקון.
2. העתירה תימחק ללא צו להוצאות.
3. מוסכם כי האמור ממצה באופן סופי ומוחלט את כל טענות העותר מכל מין וסוג שהוא, אשר קשורות בעתירתו, ולא תיטען על ידי המבקש כל טענה נוספת הקשורה בעניינים אלו ".

3. ביום 19/10/17 הגיש העותר, במסגרת העתירה הראשונה "בקשה דחופה לתיקון דבר מהותי בהסדר הפשרה". בבקשה הסביר העותר, כי הוא מנהל תיק תעבורה, בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה, בגין עבירה של נהיגה בזמן פסילה, אשר נעברה לאחר יום 2/9/14, הוא המועד בו הוא עבר את המבחן המעשי (לגביו נחשד כי הוא עבר אותו בזמן פסילה עקב טענת הזיוף, טענה אשר תיק החקירה שנפתח בגינה, נסגר, כפי שהובהר לעיל).
לפיכך, ביקש העותר כי אורה להוסיף להסדר הפשרה, אמירה לפיה הוא מחזיק ברישיון נהיגה מיום 2/9/14.

בהחלטתי מיום 31/10/17 הוריתי על מחיקת הבקשה, תוך שקבעתי כי "אינני רואה מקור לסמכותו של בית משפט להתערב בתוכנו של הסדר פשרה שהגישו צדדים לתיק בית המשפט, בפרט כאשר מדובר בבקשה לבצע תיקון, אשר הוגדר בבקשה כתיקון "דבר מהותי" (ההדגשה - במקור) .

4. ביום 24/1/18, הגיש העותר את העתירה דנן, במסגרתה הוא מבקש, כאמור, "להכיר" בכך שהוא מחזיק ברישיון נהיגה מאז עבר את המבחנים, היינו - מיום 2/9/14 ועד היום.

5. המשיב טוען, כי לא ניתן לקבוע כך, נוכח שני גזרי דין שהטילו על העותר פסילות ו בכל אחד מהם נפסל העותר לתקופה של שנה וכי העותר היה זכאי לקבל רישיון נהיגה (בעקבות כך שעבר את המבחן המעשי ביום 2/9/14, " רק לאחר סיום ריצוי כלל הפסילות במצטבר" (ראו תשובת המשיב לפניית העותר, מיום 4/12/17, שצורפה לעתירה).

בעניין זה יש לציין, כי על העותר הוטלו, בעבר, מספר פסילות, אולם שתי הפסילות הרלבנטיות לעתירה זו הן הפסילות שלהלן:

א. פסילה למשך 12 חודשים, שהוטלה על העותר בתיק מס' 8496-09-14, בבית משפט השלום בפתח תקווה. על פי התדפיס מיום 12/7/17, הפסילה הוטלה על העותר ביום 11/1/2015. על פי אישור הפקדה שצורף על ידי העותר לעתירה הקודמת, העותר הפקיד את רישיון הנהיגה בגין פסילה זו, רק ביום 1/12/15, כך שהפסילה הסתיימה ביום 1/12/16 (להלן: " תיק פתח תקווה").

ב. פסילה למשך 12 חודשים, שהוטלה על העותר בתיק מס' 6770-06-13, בבית משפט השלום בחדרה. על פי התדפיס מיום 12/7/17, הפסילה הוטלה על העותר ביום 17/9/2013. על פי אישור הפקדה שצורף על ידי העותר לעתירה הקודמת, העותר הפקיד את רישיון הנהיגה בבגין פסילה זו, רק ביום 8/5/16. פסילה זו מצטברת לפסילה שהוטלה עליו בתיק פתח תקווה, כך שהיא מסתיימת ביום 1/12/17 (להלן: "תיק חדרה").

6. העותר טוען, שבתדפיס הפסילות שצורף על ידי המשיב לתשובת המשיב לפניית העותר, מופיעה פסילה נוספת, שלא הופיעה בתדפיס מיום 12/7/17 ואכן הצדק עמו . אולם , הפסילה הנוספת ממילא איננה רלבנטית לענייננו ולא אביא אותה בחשבון לעניין עתירה זו.

7. בעתירה הקודמת הגיע המשיב להסכמה עם העותר, לפיה הוא מכיר במבחן שהעותר עבר ביום 2/9/14 ומוותר על דרישתו למבחן נוסף . מעצם העובדה שמשרד הרישוי אפשר לעותר לגשת למבחן המעשי, אין להסיק "ויתור" על ריצוי פסילות שהוטלו על העותר על ידי בתי המשפט. למשרד הרישוי אין כל סמכות "לוותר" על ריצוי פסילות שהוטלו על ידי בתי המשפט, או לקצר את תקופותיהן. הכרת משרד הרישוי במ בחן המעשי שעבר העותר, אפשרה לו לתת בידי העותר רישיון נהיגה, ללא מבחן נוסף, אולם זאת - רק לאחר תום ריצוי תקופות הפסילות, כפי שהבהיר המשיב לעותר במכתב התשובה.

לא נעלמה מעיניי טענתו הנרגשת של העותר לפיה הוא זקוק מאד לרישיון נהיגה. גם אם נכונים דברי העותר - ויוצאת אני מהנחה כי נכונים הם - אין בידי להושיע, שכן המשיב אינו מוסמך לבטל פסילות שהוטלו על העותר ואינו מוסמך לקצר את תקופות הפסילה, מכל סיבה שהיא. גם בית משפט זה אינו מוסמך לעשות כן. בעניין זה אין מדובר בשיקול דעת, אלא בחוסר סמכות.

8. בנסיבות האמורות לעיל, לא מצאתי כל פגם בשיקול הדעת שהפעיל המשיב בעניינו של העותר.

העתירה נדחית, אך לא אעשה צו להוצאות.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גואד חטיב
נתבע: משרד התחבורה/אגף הרישוי
שופט :
עורכי דין: