ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חסנה סואעד נגד מועצה מקומית טובא-זנגריה :

לפני:

כבוד השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר מרדכי חזיזה
נציג ציבור (מעסיקים): מר ראובן כהן

התובעת
חסנה סואעד ת.ז. XXXXXX066
ע"י ב"כ עו"ד מואיד הייב

-

הנתבעת
מועצה מקומית טובא-זנגריה
ע"י ב"כ עו"ד עדוי

פסק דין

1. בתאריך 2/11/17 היתה אמורה להתקיים ישיבת הוכחות בתיק, אלא שבתחילתה הגיעו, הצדדים, להסכמה דיונית לפיה פסק הדין בתיק יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) על סמך כל החומר המצוי בתיק ועל סמך סיכומים בצירוף מסמכים שיורשו להגיש, כן הסכימו הצדדים שמעבר לסכום שיפסוק בית הדין במסגרת פסק דינו הוא יתייחס גם לסעדים ההצהרתיים שביקשה התובעת, במסגרת תביעתה - סעדים הצופים פני עתיד וכן לזכויותיה ממועד הגשת התביעה ועד למתן פסה"ד.

לכלל הסכמות הצדדים ניתן תוקף של החלטה (עמ' 4 שורות 7-16 לפרוטוקול).

2. בתאריך 29/11/17 הגישה התובעת את סיכומיה ובתאריך 31/1/18, הגישה הנתבעת את סיכומיה לתיק ביה"ד (כאשר לתובעת המציאה אותם קודם לכן) ובתאריך 1/2/18 הגישה התובעת את תגובתה הנוספת לסיכומי הנתבעת (כאשר תגובה ראשונית הגישה כבר ביום 21/1/18) והתיק הבשיל למתן פס"ד.

3. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, כפי שהן מצאו ביטוי בכתבי טענותיהם, על נספחיהם, בסיכומיהם, על נספחיהם, בפרוטוקול הדיון המוקדם מיום 6/10/17 וכן בפרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 2/11/17 ולאחר שעיינו בכל החומר המצוי בתיק, לרבות תצהירי התובעת, תצהירו של גזבר הנתבעת - מר נאסר הייב והמסמכים שצורפו לתצהירים אלו ולאחר שנתנו דעתינו גם לטענת ההתיישנות וגם לטענות הרחבת החזית, הרינו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 39, 500 ₪ יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום.
למען הסר ספק יובהר כי לא הבאנו בחשבון סכומים המתייחסים למועד שלאחר הגשת התביעה וזאת היות ולא שולמה בעדם אגרה, אך בהתאם להסכמות הצדדים נתייחס לסעדים ההצהרתיים שהתבקשו וזאת כמפורט להלן - כל זמן שהתובעת תמשיך לעבוד בהתאם להיקף השעות עליהן הצהירה הרי שהיא תמשיך להיות זכאית לתוספת שכר מוגדל ביחס לתקופה שממועד הגשת תביעתה וזאת בהתאם לחוקת העבודה ובהתאם לשעות בהן עבדה, לטענתה, כאשר גם מעבר לתקופה שצויינה בתצהיר הנ"ל נדרשת הנתבעת לפעול בהתאם לסעיף 27.3 לחוקת העבודה.
בכל הקשור לקצובת נסיעה - ככל שיתברר כי התובעת עומדת בתנאי סעיף 25.91 לחוקת העבודה תפעל הנתבעת בהתאם להחלטת הועדה הפריטטית (הנספח האחרון לסיכומי הנתבעת).

ניתן היום, י"ט בשבט, תשע"ח (4 בפברואר 2018), בהעדר הצדדים.

מר מרדכי חזיזה
נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

מר ראובן כהן
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: חסנה סואעד
נתבע: מועצה מקומית טובא-זנגריה
שופט :
עורכי דין: